De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (Wro) Beheersverordening Louis de Nijs Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (Wro) Beheersverordening Louis de Nijs Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag."— Transcript van de presentatie:

1 de (Wro) Beheersverordening Louis de Nijs Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag

2 Gemeente Den Haag Wro Gebiedsgericht besluit De digitale beheersverordening RoPlan classificatie voor een beheersverordening Items

3 Gemeente Den Haag De Wro Van kracht vanaf 1 juli 2008 Digitalisering verplicht vanaf 1 januari 2010 Gaat uit van electronische vastlegging gebiedsgerichte besluiten

4 Gemeente Den Haag De Wro Gebiedsgerichte besluiten: Structuurvisie; (PRgSV2008) Bestemmingsplan;(PRBP2008) Beheersverordening; (PRGB2008) Projectbesluit; (PRGB2008) Omgevingsvergunning; (PRGB2008) Etc.

5 Gemeente Den Haag Gebiedsgericht Besluit Besluitgebied: gebied waar het besluit voor geldt (n=1); Meerdere objecten Besluitvlak dekken samen het gehele object Besluitgebied af en kunnen elkaar overlappen. Het object komt altijd ten minste één keer voor (1..n); Besluitsubvlak kan een object Besluitvlak of een ander object Besluitsubvlak willekeurig overlappen. Het object komt zo vaak voor als gewenst (0..n).

6 Gemeente Den Haag Gebiedsgericht Besluit PRGB - PRBP Bestemmings- plangebied Bestemmings- vlak EnkelbestemmingDubbelbestemming Aanduidingen BouwvlakFunctie- aanduiding Bouw- aanduiding Maatvoering Figuur Gebieds- aanduiding

7 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening Waarom een beheersverordening toepassen? Hoe pas je een beheersverordening toe?

8 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening De Wet ruimtelijke ordening geeft aan in art 3.38 lid 5: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling en nadere regels omtrent de inhoud van de verordening. Voor het opstellen van een plankaart van de beheersverordening is tot op heden geen vorm vereist zoals de SVBP2008 voor bestemmingsplannen; wel is van toepassing IMRO2008/PRGB2008 en de STRI2008.

9 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening Verschillende mogelijke manieren om een beheerverordening te verbeelden: 1.alleen een plangrens; 2.een gebied waarin verschillende objecten zijn aangegeven zoals gebieden voor wonen, detailhandel; 3.als een bestemmingsplan 4.etc.

10 Gemeente Den Haag PRBP2008 / SVBP2008 Alle objecten zijn gerelateerd aan het onderliggende bestemmingsvlak. Geen overlappende bestemmingsvlakken

11 Gemeente Den Haag PRGB2008 Objecten kunnen gerelateerd zijn aan aan 1...n onderliggende besluitvlakken. Wel overlappende besluitvlakken Overlappende subbesluitvlakken (vgl PRgSV)

12 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening

13 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening

14 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening Een beheersverordening zou als volgt kunnen worden ingericht: één besluitgebied (= plangebied); één besluitvlak waaraan gekoppeld: Regels / voorschriften (PDF of HTML); Toelichting (PDF of HTML); Illustratie (pdf). elk besluitvalk of en /of subbesluitvlak moet worden voorzien van een tekstverwijzing;

15 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening Maar ook zo: Plangebied: Besluitgebied: vlakobject: begrenzing van de beheersverordening zijnde de plangrens[1][1] Planobjecten: Besluitvlak_X Vlakobjecten : Agrarisch, Bedrijven, Bedrijfsterrein, Bos, Centrum, Cultuur en Ontspanning, Detailhandel, Dienstverlening, Gemengd, Groen, Horeca, Kantoren, Maatschappelijk, Natuur, Recreatie, Sport, Tuin, Verkeer, Water, Wonen, Woongebied, Leiding, Waarde, Waterstaat. Besluitsubvlak_X: Vlakobjecten: Bouwvlak, Functieaanduiding, etc

16 Gemeente Den Haag PRGB2008 versus PRBP2008 Bestemmings- plangebied Bestemmings- vlak EnkelbestemmingDubbelbestemming Aanduidingen BouwvlakFunctie- aanduiding Bouw- aanduiding Maatvoering Figuur Gebieds- aanduiding

17 Gemeente Den Haag

18

19

20 De digitale beheersverordening Maatwerk per gemeente; Geen gemeenschappelijke standaard; Geen eenduidige verbeelding op ruimtelijkeplannen.nl;

21 Gemeente Den Haag De digitale beheersverordening Naar een gemeenschappelijke standaard?


Download ppt "De (Wro) Beheersverordening Louis de Nijs Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag."

Verwante presentaties


Ads door Google