De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderstrategie en inkoop Utrecht 2015 Toke Tom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderstrategie en inkoop Utrecht 2015 Toke Tom."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderstrategie en inkoop Utrecht 2015 Toke Tom

2 Veranderstrategie Gaat om: ingrijpende omslag in denken en doen innovatie van het systeem het raakt iedereen Daarom: lerend veranderen, stap voor stap principe is 'nieuw voor oud' samen met burgers en (zorg)instellingen 2

3 Het Utrechts model

4 Utrechtse model: principes Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid Focus op mogelijkheden, niet problematiseren Eenvoud van het systeem Hoogwaardige generalistische professionals in buurtteams (voorkant) Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen Veiligheid is altijd de ondergrens

5 Vernieuwend Welzijn Van 3 grote welzijnsorganisatie naar splitsing taken, apart uitgevraagd: -Sociaal makelaarschap in de wijk -Informatie en cliëntondersteuning (stad/buurt) -Buurthuizen (beter benutten) -Flexibel budget voor initiatieven -Kinder- en peuterwerk (meer verbonden aan scholen) -Jeugdhulp -Beweging: andere (meer aanvullende, vraaggerichte) inzet professional, meer zelfwerkzaamheid, andere clustering taken

6 Opdrachtgeversrol gemeente transities Nu: regie bij gemeente, meerdere instellingen dragen bij Straks: gemeente (uitsluitend) actieve opdrachtgever - doorontwikkelen en leren staan centraal - sturen op de beweging - eenvoud, geen bureaucratie - kaders, monitoren, leerproces - op weg naar populatiegerichte bekostiging - budgetbeheersing aanvullende zorg (begrenzen in 2015)

7 Uitgangspunten verwerving 2015 Omgaan met onzekerheden Continuïteit van zorg Financiële beheersbaarheid Blijvend leren en ontwikkelen=> strategisch partnerschap Vernieuwing inzetten Buurtteams groei stadsbreed => stadsdekkend Aanvullende zorg: Continuïteit van zorg Financiële beheersbaarheid Gespiegelde op en afbouw Aanzet tot vernieuwing (beperkt) Strategisch partnerschap focusaanbieders Beweging ‘Shrink to excellence’

8 2 april: ontwikkelgerichte uitvraag buurtteamorganisaties Eén nieuwe onafhankelijke organisatie buurtteams volwassenen & één J&G, die - Buurtteamwerk gaat uitvoeren -Veranderproces vorm geeft tot stadsbreed netwerk buurtteams op 1/1/2015 -In 2015 doorgroeit naar stadsdekkend netwerk -Samen met bestaande aanbieders aanvullende zorg -Samen 1 e lijn verzekeraar -Co creatie met de gemeente Vorm: subsidietender met subsidieplafond

9 Verwerving ‘aanvullende zorg’ Gespiegelde op- en afbouw (overdracht cliënten) Bestaande aanbieders Budgetafspraken ‘focus’aanbieders budget begrenzen (voor 1/7) ‘Vierkant’ van zorgvormen met korting (BGI, BGG, thuisbegeleiding etc.) Aanbieder ruimte geven voor invulling Afspraken in oktober Frictiekosten bij aanbieder Budgetafspraken (korting % en volumeafspraken) voor overige aanbieders Vorm: overheidsopdracht 2B diensten Op termijn naar ‘eredivisiemodel’ met mogelijkheid nieuwe aanbieders

10 Sturing en monitoring 2015 Snelle, juiste en warme overdracht cliënten: proces tussen aanbieders rekening houdend met overgangsrecht Sturen op transformatiedoelen en leidende principes Van ‘controle’ op naar ‘leren van’: Vijf resultaatgebieden: Clientervaring en toegankelijkheid Effectiviteit Kwaliteit zorgproces Kwantiteit Budget

11 Utrecht – Sociale stad in Ontwikkeling www.utrecht.nl/socialestadinontwikkeling


Download ppt "Veranderstrategie en inkoop Utrecht 2015 Toke Tom."

Verwante presentaties


Ads door Google