De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUD GRONINGEN - Samen werken aan kwaliteit - Informatiebijeenkomst raadsleden Bellingwedde 22 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUD GRONINGEN - Samen werken aan kwaliteit - Informatiebijeenkomst raadsleden Bellingwedde 22 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 RUD GRONINGEN - Samen werken aan kwaliteit - Informatiebijeenkomst raadsleden Bellingwedde 22 november 2012

2 2 Even voorstellen … Dick Bresser Programma- en projectleider provincie Groningen Vanaf 1 oktober 2009 projectleider RUD Groningen Onafhankelijke status

3 3 Inhoud 1.Waarom RUD’s? 2.RUD Groningen 3.Bedrijfsplan 4.Gemeenschappelijke regeling 5.Rol gemeenteraden en Provinciale Staten Vragen stellen kan tijdens hele presentatie

4 4 WAAROM RUD’S?

5 5 Waarom RUD’s? Vuurwerkramp Enschedé, cafébrand Volendam Onderzoekcommissies concluderen kwaliteit uitvoering taken op gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving risicovolle bedrijven onvoldoende Juni 2009: package deal Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen

6 6 Package deal Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving Verbeterde afstemming tussen het bestuur en het Openbaar Ministerie / politie Regionale uitvoering van een basistakenpakket door de vorming van 25 regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) RUD’s per 1 januari 2012 operationeel

7 7 RUD = uitvoeringsorganisatie Gemeente/provincie blijft bevoegd gezag Beleidstaken blijven bij gemeente/ provincie Uitvoerende VTH-taken gaan (deels) naar de RUD Gemeente/provincie wordt opdrachtgever RUD

8 8 VTH-taken Uitvoerende VTH- en VROM-taken: bouw, milieu, sloop, kap en inrit

9 9 PROJECT RUD GRONINGEN

10 10 Doel project RUD Verbeteren kwaliteit uitvoering taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door samenwerking tussen bevoegde overheden, waarbij vorm en schaalgrootte door de inhoud worden bepaald

11 11 Kwaliteitstoets milieutaken

12 12 Kwaliteitstoets bouw- en RO-taken

13 13 Gefaseerde uitvoering project Fase 1 Missie Fase 2 Modellen Fase 3 Regeling Fase 4 Ontwerp organisatie Fase 5 Inrichting RUD

14 14 Samen werken aan kwaliteit Start project november 2009 Vanaf begin gekozen voor goede samenwerking tussen 23 gemeenten en provincie Projectorganisatie deelname clusters gemeenten en provincies op alle niveau’s Alle portefeuillehouders en gemeente-/ provinciesecretarissen op belangrijke momenten betrokken, o.a. twee bestuursconferenties

15 15 Globale planning Afronding fasen 1 en 2 december 2011 Afronding fasen 3 en 4 –Regeling RUD december 2012 –Implementatieplan oktober 2012 Fase 5 –Inrichting RUDoktober 2012 – april 2013 Start RUD 1 april 2013

16 16 Intentieverklaring takenpakket en organisatievorm 16 december 2011 door 21 gemeenten en provincie ondertekend

17 17 Intentieverklaring: afspraken Eén RUD met als juridische vorm openbaar lichaam Een openbaar lichaam met lichte constructie Eén RUD, die minimaal basistaken voor gemeenten en provincie uitvoert Eén RUD, die voor gemeenten die dat wensen ook hun milieutaken dan wel hun Wabo-taken uitvoert

18 18 BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN

19 19 Takenpakket RUD Basistaken DEAL-gemeenten, Groningen/Ten Boer, Haren, Grootegast, Marum, Slochteren en provincie Milieutaken Bedum, De Marne, Winsum, Leek, Zuidhorn en De Kompanjie Wabotaken Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Hoogezand- Sappemeer, Oldambt en Menterwolde

20 20 BRZO-taken RUD Groningen coördineert BRZO-taken voor en Drenthe, Fryslân en Groningen Totaal ca. 60 bedrijven, waarvan 35 in Groningen Gemeenten Delfzijl, Groningen, Hoogezand- Sappemeer, Leek, Oldambt en Veendam en provincie

21 21 Kerncijfers Aantal bedrijven basistaken750 Totaal aantal formatieplaatsen 181,1 Eenmalige kosten vorming RUD€ 2,9 mio Exploitatiekosten€ 15,8 mio

22 22 Deelnemers met grootste aantal fte’s OrganisatieAantal fte’s Provincie56,06 Hoogezand-Sappemeer19,65 Oldambt19,25 Stadskanaal13,10

23 23 Aantal fte’s per cluster

24 24 Aantal fte’s Oost-Groningen OrganisatieAantal fte’s Oldambt19,25 Bellingwedde3,00 Stadskanaal13,10 Vlagtwedde5,50 De Kompanjie6,35 Menterwolde4,70 Hoogezand-Sappemeer19,65 Slochteren0,98

25 25 Dit is de RUD Voldoet aan kwaliteitscriteria –Door samenwerking ontstaat robuuste, minder kwetsbare organisatie, o.a. door bundeling specialisten Efficiënt Digitaal

26 26 De RUD werkt Sturing op output Verantwoordelijkheid laag in de organisatie Bij start veel aandacht voor cultuur Extra geld voor opleiding en vorming

27 27 Werken bij de RUD Sociaal statuut –Werkgelegenheid –Inkomen –Plaatsing Medezeggenschap Ontwikkelplan

28 28 De RUD begroot Frictie- en desintegratiekosten voor deelnemende organisatie Solidariteit bij inbreng overhead Financiering Weerstandsvermogen

29 29 Financiële bijdrage Ooost-Groningse gemeenten OrganisatieBijdrage exploitatiekosten Bijdrage eenmalige kosten Oldambt€ 1.783.942€ 369.300 Bellingwedde€ 281.912€ 57.553 Stadskanaal€ 1.210.9866€ 251.316 Vlagtwedde€ 509.378€ 105.514 De Kompanjie€ 596.011€ 121.821 Menterwolde€ 417.778€ 90.167 Hoogezand- Sappemeer € 1.861.809€ 376.974 Slochteren€ 93.338€ 18.801

30 30 Financiële gevolgen Exploitatielasten gemeenten 15% lager dan in huidige situatie, provincie 24%. Vergelijkbaar met landelijk beeld Drie deelnemers hogere of vergelijkbare exploitatielasten: DEAL, De Kompanjie en Menterwolde Rekenmodel KplusV organisatieadvies: –Vanaf 2015/2016 totale lasten meeste deelnemers lager; –Eenmalige kosten gemeenten na gemiddeld 5,3 jaar en provincie na 7,4 jaar terugverdiend Negen gemeenten eigen rekenregels, waarbij overhead niet of beperkt wordt afgebouwd.

31 31 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

32 32 Waarom GR? Publieke taken Alle deelnemers eigenaar (= zeggenschap) GR is middel voor: Duurzame borging kwaliteit Robuustheid

33 33 De RUD geregeld Lichte gemeenschappelijke regeling Algemeen bestuur: één stem per deelnemer Dagelijks bestuur: provincie voorzitter Dienstverleningsovereenkomsten over uitvoering taken met afzonderlijke deelnemers (gemeenten en provincie)

34 34 Deelnemers GR 21 gemeenten en provincie Twee gemeenten? Rollen -Bevoegd gezag -Eigenaar -Opdrachtgever -(Opdrachtnemer)

35 35 ROL GEMEENTERADEN / PROVINCIALE STATEN

36 36 Rol raden/PS Instemmen met aangaan gemeenschappelijke regeling Instemmen met Begroting 2013 RUD

37 37 Meer informatie http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/re gionale-uitvoeringsdienst-groningen/http://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/re gionale-uitvoeringsdienst-groningen/ –Rubrieken Taken overdragen Bresser blogt Vraag en antwoord Nieuwsbrief Documenten intentieverklaring Overige documenten Projectleider RUD, Dick Bresser –tel. 050 316 4843 –Email d.bresser@provinciegroningen.nld.bresser@provinciegroningen.nl


Download ppt "RUD GRONINGEN - Samen werken aan kwaliteit - Informatiebijeenkomst raadsleden Bellingwedde 22 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google