De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet Petra Snoekstra Team Beleid Maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet Petra Snoekstra Team Beleid Maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet Petra Snoekstra Team Beleid Maart 2016

2 Algemene bijstand (levensonderhoud) Participatie/ Re integratie (bemiddeling Pastiel, werken met behoud van uitkering, scholingloonkostensubsidie, beschut werk, vrijwilligerswerk, tegenprestatie, ….) Bijzondere bijstand (bijzondere kosten en soms ook voor levensonderhoud) Participatiewet

3 Algemene bijstand (levensonderhoud) -Aanvullend op eigen middelen inkomen & vermogen ter info vermogen tot € 5.920,-/ € 11.840,- wordt vrijgelaten -Vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd jongerennormen (18 tot 21 jaar) ter info norm alleenstaande jongere € 240,10 norm alleenstaande 21+ € 972,70 Participatiewet

4 Hoogte en duur uitkering is afhankelijk van > middelen > leefsituatie (oa kostendelersnorm) Inlichtingenplicht (mutatieformulier) Participatiewet

5 Kostendelersnorm van toepassing op belanghebbenden van 21 jr. en ouder met kostendelende medebewoners ( = incl. familie, zorgbehoevenden) geen kostendeler is: -personen jonger dan 21 jr. -echtgenoot/ partner -commerciele onderhuur/ kostganger -studerenden Participatiewet

6 Kostendelersnorm -1 persoonshuishouden > 70% -2 persoonshuishouden > 50% -3 persoonshuishouden > 43,33% -4 persoonshuishouden > 40% -5 persoonshuishouden > 38% Participatiewet

7 Bijzondere bijstand -onvoldoende middelen -bijzondere omstandigheden -noodzakelijke kosten Draagkracht uit eigen middelen (voor personen met overig inkomen) Drempelbedrag € 50,-- Participatiewet

8 Bijzondere bijstand - overig - Individuele inkomenstoeslag - Individuele studietoeslag - Collectieve aanvullende zorgverzekering AV Frieso Overige minimaregelingen / Financieel vangnet Participatiewet

9 Algemene bijstand – Bijzondere bijstand Vorm waarin: -Om niet -Leenbijstand -Borgtocht -Krediethypotheek – eigen woning Participatiewet

10 Niet, niet tijdig, niet correct nakomen inlichtingenplicht  Terugvordering > netto = bruto +  Boete Nulfraude > boete Participatiewet - handhaving

11 Bijzondere regelingen - Bbz levensonderhoud en bedrijfskapitaal tbv starters, gevestigden, beëindigende Uitvoering > gemeente Leeuwarden Let op > bij beëindiging bedrijf vooraf aanvragen Marginale zelfstandige < Participatiewet Participatiewet

12 Bijzondere regelingen – IOAW en IOAZ IOAW geboren voor 1-1-1965 en -na 50 jr. werkloos (WW) -na 50 jr. arbeidsongeschikt (WGA uitkering) IOAZ -na 55 jr. beroep/ bedrijf beëindigd -let op tijdig aanvragen Participatiewet

13 Bijzondere regelingen Binnenschippers > Centrumgemeente Groningen Participatiewet

14 Daklozen: -ingeschreven in BRP (langdurig opvang & briefadres) > Pwet gemeente van feitelijk verblijf -niet ingeschreven in BRP (zwervers) > Pwet Centrumgemeente (Leeuwarden)

15

16 Financieel vangnet -Bijzondere bijstand -Participatiefonds -Kindpakket -Compensatieregeling huishoudelijke hulp -Collectieve ziektekostenverzekering -Individuele inkomenstoeslag -Individuele studietoeslag

17 Financieel vangnet Participatiefonds Doel > participatie in de samenleving Doelgroep alleenstaande of gezin van 18 jr of ouder Bijdrage = € 300,- per gezin of alleenstaande p/jr. Noodzaak wordt beoordeeld door gebiedsteammedewerker Waarvoor > noodzakelijke – en/ of urgente kosten.

18 Financieel vangnet Kindpakket T.o.v. vorig jaar hetzelfde gebleven Kosten i.v.m. school, sport en cultuur > loopt via de fondsen (St. leergeld, Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds) Kosten i.v.m. thuis > via gebiedsteams.

19 Financieel vangnet Compensatieregeling huishoudelijke hulp -3 uur p/week huishoudelijke hulp als algemene voorziening -Doelgroep tot 130% bijstandsnorm -Vermogensgrens € 10.000 alleenstaande € 15.000 alleenstaande ouder/gezin -Vergoeding = afhankelijk van inkomen

20 Financieel vangnet Compensatieregeling huishoudelijke hulp -vergoeding = afhankelijk van inkomen >>> max. € 13,75 of € 8,50 p/ uur -Inkomen vergoeding = 100% -Inkomen 120 – 125% > vergoeding = 60% -Inkomen 125 – 130% > vergoeding = 30%

21


Download ppt "Participatiewet Petra Snoekstra Team Beleid Maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google