De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012

2 Inhoud Welkom

3 Inhoud -Aanleiding -Uitgangspunten van de nieuwe wet Wet Werk en Bijstand (WWB) -Wijzigingen -Verdere procedure

4 Aanleiding Kabinetsbeleid: -Meer mensen aan het werk -Minder geld beschikbaar voor uitkeringen -Werk levert meer op dan uitkering

5 Uitgangspunten Nadruk op eigen verantwoordelijkheid Als werken mogelijk is, dan moet dat ook Tegenover uitkering staan verplichtingen Bijstandsuitkering alléén als er echt geen andere mogelijkheden zijn

6 Wijzigingen -Samenvoeging WWB/WIJ (Wet investeren in jongeren) -Tegenprestatie naar vermogen -Verblijf in het buitenland -Arbeidsverplichting alleenstaande ouders -Minimabeleid -Gezinsbijstand NB: Er geldt overgangsrecht 6 maanden

7 Jongeren tot 27 jaar - Leren (onderwijs) boven werk!! - Als studiefinanciering mogelijk is, geen recht op uitkering ‘Werkleeraanbod’ wordt ‘aanspraak op ondersteuning’ 4 weken wachttijd = zoektijd (geen uitkering, ook geen hulp gemeente) Zoektijd is serieus! Anders: - geen uitkering - opnieuw aanmelding met opnieuw wachttijd

8 Tegenprestatie naar Vermogen “Voor wat, hoort wat” Onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten Verplichting om mee te werken (ook zonder re-integratieverplichting!) College bepaalt (maar houdt rekening met individuele mogelijkheden cliënt)

9 Verblijf in het buitenland Uitgangspunt is: Bijstand alleen voor wie hier woont én verblijft Tot 65 jr  max. 4 weken (óók voor cliënten zonder arbeidsverplichting!!   voor hen gaan nieuwe regels in per ) Vanaf 65 jr  max. 13 weken NB: - Verplicht vóóraf melden én weer thuismelden - Bij verzwijgen of onjuiste melding = uitkeringsfraude!

10 Arbeidsverplichting alleenstaande ouders Aanscherping regeling ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jr: - scholingsverplichting blijft - mogelijkheid voor 5 jr. i.p.v. 6 jr. - toekenning vervalt bij niet nakomen verplichtingen + mogelijk maatregel - college moet Plan van Aanpak maken, met ieder ½ jr hercontrole Vrijlating voor inkomsten uit arbeid - ouder dan 27 jaar - 12,5% netto inkomsten tot max. € max. 30 maanden

11 Minimabeleid Normering op 110% voor alle doelgroepen/regelingen Ook dus voor: - Ooievaarspas en - Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en 65+-ers)

12 Gezinsbijstand (1) Definitie: –Bloed- en aanverwanten in de 1 e graad (= ouder / kind, kind / ouder) –meerderjarig (= ouder dan 18 jaar) –Met hoofdverblijf in dezelfde woning NB : Stief- en (voormalig) pleegkinderen worden gelijkgesteld met eigen kinderen

13 Gezinsbijstand (2) Gezin = –Gehuwden samen –Gehuwden met hun minderjarige en/of meerderjarige kinderen –Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige kinderen –Grootouders met kinderen en kleinkinderen NB : Stief- en (voormalig) pleegkinderen worden gelijkgesteld met eigen kinderen

14 Gezinsbijstand (3) Huishoudtoets: inkomen ouders + meerderjarige kinderen Alle inkomsten uit uitkering en/of werk in één gezin worden bij elkaar geteld en bepalen recht op uitkering Gezinsnorm: € 1.313,85 (max. !)

15 Gezinsbijstand (4) Voorbeeld Oude situatie: U bent alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering. Uw dochter van 24 jaar woont nog bij u thuis. Zij heeft een baan voor 4 dagen in de week. Uw bijstandsuitkering € 752 Loon dochter € Totaal inkomen nu € 1.852

16 Gezinsbijstand (5) Situatie vanaf 2012: Maximaal gezinsinkomen straks € 1.313,85 per maand Loon dochter € 1.100,00 Aanvulling via bijstand € 213,85

17 Gezinsbijstand (6) Uitzondering : –studerende kinderen (WSF of Wtos) –Studerende kinderen met inkomen tot 80% netto WML –Zorgbehoevende kinderen/ouders (indicatie AWBZ, géén PGB) Onderlinge zorgbehoefte -Geldig indicatiebesluit (in principe voor 10 uur of meer) -Betreft zorg door bloedverwant 1 e graad (kinder/ouder of ouder/kind, dus niet door partners voor elkaar)

18 Gezinsbijstand (7) Gezamenlijke aanvraag Vermogenstoets hele gezin Informatie- en medewerkingsplicht alle gezinsleden Vrijlatingsmogelijkheden op inkomsten: - van jongere kinderen tot 16 jaar volledig vrij - van jongere kinderen van 16 en 17 beperkt (2x norm kinderbijslag = € 827) -bij Wajonguitkering Mogelijke maatregel als sanctie voor één gezinslid treft het héle gezin

19 Gezinsbijstand (8) Overgangsrecht (m.n. voor gezinsbijstand) van 6 maanden, dus vanaf 1 juli 2012 voor bestaande klanten Máár wel al inlichtingenplicht vanaf voor alle gezinsleden, ook die werken! Advies voor klanten: nú al rekening houden met de nieuwe situatie

20 Verdere procedure -Iedereen bij wie iets verandert, krijgt uitnodiging voor gesprek -Gesprekken tussen februari en mei Aanpassingen gaan in vanaf juli 2012

21 RWC Wat is het RWC? Wie zijn wij? Van welke faciliteiten kunt u gebruik maken? Vacatures van het vacatureteam Werkplekken met proefplaatsingen Uitzendbureaus (aanwezigheidstijden) Traject op basis van persoonlijke situatie

22 RWC I. Vacaturebank II. De uitzendbureaus Tempo Team (dinsdag uur, Richemar Koffy) Manpower (dinsdag – uur, Selma Koster) (donderdag uur, Elina German) III. Speedmeets

23 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google