De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012

2 Inhoud Welkom

3 Inhoud -Aanleiding -Uitgangspunten van de nieuwe wet Wet Werk en Bijstand (WWB) -Wijzigingen -Verdere procedure

4 Aanleiding Kabinetsbeleid: -Meer mensen aan het werk -Minder geld beschikbaar voor uitkeringen -Werk levert meer op dan uitkering

5 Uitgangspunten Nadruk op eigen verantwoordelijkheid Als werken mogelijk is, dan moet dat ook Tegenover uitkering staan verplichtingen Bijstandsuitkering alléén als er echt geen andere mogelijkheden zijn

6 Wijzigingen -Samenvoeging WWB/WIJ (Wet investeren in jongeren) -Tegenprestatie naar vermogen -Verblijf in het buitenland -Arbeidsverplichting alleenstaande ouders -Minimabeleid -Gezinsbijstand NB: Er geldt overgangsrecht 6 maanden

7 Jongeren tot 27 jaar - Leren (onderwijs) boven werk!! - Als studiefinanciering mogelijk is, geen recht op uitkering ‘Werkleeraanbod’ wordt ‘aanspraak op ondersteuning’ 4 weken wachttijd = zoektijd (geen uitkering, ook geen hulp gemeente) Zoektijd is serieus! Anders: - geen uitkering - opnieuw aanmelding met opnieuw wachttijd

8 Tegenprestatie naar Vermogen “Voor wat, hoort wat” Onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten Verplichting om mee te werken (ook zonder re-integratieverplichting!) College bepaalt (maar houdt rekening met individuele mogelijkheden cliënt)

9 Verblijf in het buitenland Uitgangspunt is: Bijstand alleen voor wie hier woont én verblijft Tot 65 jr  max. 4 weken (óók voor cliënten zonder arbeidsverplichting!!   voor hen gaan nieuwe regels in per 1-4-2012) Vanaf 65 jr  max. 13 weken NB: - Verplicht vóóraf melden én weer thuismelden - Bij verzwijgen of onjuiste melding = uitkeringsfraude!

10 Arbeidsverplichting alleenstaande ouders Aanscherping regeling ontheffing arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jr: - scholingsverplichting blijft - mogelijkheid voor 5 jr. i.p.v. 6 jr. - toekenning vervalt bij niet nakomen verplichtingen + mogelijk maatregel - college moet Plan van Aanpak maken, met ieder ½ jr hercontrole Vrijlating voor inkomsten uit arbeid - ouder dan 27 jaar - 12,5% netto inkomsten tot max. € 120 - max. 30 maanden

11 Minimabeleid Normering op 110% voor alle doelgroepen/regelingen Ook dus voor: - Ooievaarspas en - Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en 65+-ers)

12 Gezinsbijstand (1) Definitie: –Bloed- en aanverwanten in de 1 e graad (= ouder / kind, kind / ouder) –meerderjarig (= ouder dan 18 jaar) –Met hoofdverblijf in dezelfde woning NB : Stief- en (voormalig) pleegkinderen worden gelijkgesteld met eigen kinderen

13 Gezinsbijstand (2) Gezin = –Gehuwden samen –Gehuwden met hun minderjarige en/of meerderjarige kinderen –Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige kinderen –Grootouders met kinderen en kleinkinderen NB : Stief- en (voormalig) pleegkinderen worden gelijkgesteld met eigen kinderen

14 Gezinsbijstand (3) Huishoudtoets: inkomen ouders + meerderjarige kinderen Alle inkomsten uit uitkering en/of werk in één gezin worden bij elkaar geteld en bepalen recht op uitkering Gezinsnorm: € 1.313,85 (max. !)

15 Gezinsbijstand (4) Voorbeeld Oude situatie: U bent alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering. Uw dochter van 24 jaar woont nog bij u thuis. Zij heeft een baan voor 4 dagen in de week. Uw bijstandsuitkering € 752 Loon dochter € 1.100 Totaal inkomen nu € 1.852

16 Gezinsbijstand (5) Situatie vanaf 2012: Maximaal gezinsinkomen straks € 1.313,85 per maand Loon dochter € 1.100,00 Aanvulling via bijstand € 213,85

17 Gezinsbijstand (6) Uitzondering : –studerende kinderen (WSF of Wtos) –Studerende kinderen met inkomen tot 80% netto WML –Zorgbehoevende kinderen/ouders (indicatie AWBZ, géén PGB) Onderlinge zorgbehoefte -Geldig indicatiebesluit (in principe voor 10 uur of meer) -Betreft zorg door bloedverwant 1 e graad (kinder/ouder of ouder/kind, dus niet door partners voor elkaar)

18 Gezinsbijstand (7) Gezamenlijke aanvraag Vermogenstoets hele gezin Informatie- en medewerkingsplicht alle gezinsleden Vrijlatingsmogelijkheden op inkomsten: - van jongere kinderen tot 16 jaar volledig vrij - van jongere kinderen van 16 en 17 beperkt (2x norm kinderbijslag = € 827) -bij Wajonguitkering Mogelijke maatregel als sanctie voor één gezinslid treft het héle gezin

19 Gezinsbijstand (8) Overgangsrecht (m.n. voor gezinsbijstand) van 6 maanden, dus vanaf 1 juli 2012 voor bestaande klanten Máár wel al inlichtingenplicht vanaf 1-1-2012 voor alle gezinsleden, ook die werken! Advies voor klanten: nú al rekening houden met de nieuwe situatie

20 Verdere procedure -Iedereen bij wie iets verandert, krijgt uitnodiging voor gesprek -Gesprekken tussen februari en mei 2012 -Aanpassingen gaan in vanaf juli 2012

21 RWC Wat is het RWC? Wie zijn wij? Van welke faciliteiten kunt u gebruik maken? Vacatures van het vacatureteam Werkplekken met proefplaatsingen Uitzendbureaus (aanwezigheidstijden) www.rijswijkswerkcentrum.nl Traject op basis van persoonlijke situatie

22 RWC I. Vacaturebank II. De uitzendbureaus Tempo Team (dinsdag 09.00-14.00 uur, Richemar Koffy) Manpower (dinsdag 09.00 – 16.00 uur, Selma Koster) (donderdag 09.00-16.00 uur, Elina German) III. Speedmeets

23 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatiebijeenkomst Aanscherping WWB januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google