De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GHOR Academie en GROP Drs. Carian Cools, decaan GHOR Academie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) 130-5-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GHOR Academie en GROP Drs. Carian Cools, decaan GHOR Academie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) 130-5-2016."— Transcript van de presentatie:

1 De GHOR Academie en GROP Drs. Carian Cools, decaan GHOR Academie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) 130-5-2016

2 2 GHOR Academie Publieke organisatie -Publiek belang -ZBO -Geen winst -Kostendekkend -Subsidie VWS -Rijksbijdrage BZK (alleen kennistaken, academisering) 230-5-2016

3 3 Wat we willen, samen met het veld We willen Verbinden… 330-5-2016 Inhoudelijke professionals Operationele professionals Strategische professionals

4 4 Waar staan we voor Verbinding/verankering ketenpartners en bestuur Verbinding werkveld/praktijk en academische wereld Kennisontwikkeling, kennisimplementatie, kennisborging en kennis beheer Verbinding kennis en OTO Regie en coördinatie OTO 430-5-2016

5 5 Waar staan we voor Uniformering bij implementatie Netwerken, kennismakelaar Kwaliteit: certificering, accreditatie en toetsing 530-5-2016

6 6 Netwerkrelaties met o.a. -RIVM -TNO -Universiteiten -GGD Nederland -GHOR NL -Veld (GHOR regio’s, GGD’en etc.) -Acute zorgketen (AZN, ALSG, LvTC etc.) -NSPOH -Multipartners (politie/brandweer/defensie) -Lectoraten, MCPM 630-5-2016

7 7 GHOR Academie “De GHOR Academie is er niet alleen voor de GHOR maar voor alle Zorginstellingen die zich bezighouden met opgeschaalde Zorg.” 730-5-2016 Advies Besluit- vorming Uitvoering

8 8 OTO (scholingen) Ontwikkeling/uitvoering scholing opgeschaalde zorg CBRN voor ziekenhuizen GROP implementatie voor GGD’en Scholing ketenpartners 830-5-2016

9 9 GROP scholingen OTO cyclus volgen Pilot scholing Twente Op maat per GGD Eigen GROP input Introductie rampenbestrijding 4 GROP processen (IZB, MMK, GOR, PSH) Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Crisisbesluitvorming Casussen, praktijkvoorbeelden 930-5-2016


Download ppt "De GHOR Academie en GROP Drs. Carian Cools, decaan GHOR Academie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) 130-5-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google