De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de nafase van de poldercrash

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de nafase van de poldercrash"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de nafase van de poldercrash
Poldercrash: feiten en organisatie acute fase Gemeentelijke projectgroep nafase Rol en taak contactpersoon GHOR/GGD PSH Voorwaarden Winst Drs. M.C. (Claire) Morssink Manager GBE (Gezondheidsbevordering, Beleid, Epidemiologie, Medische Milieukunde) GGD Kennemerland Leider Kernteam PSH –GHOR Conferentie Nafase

2 Poldercrash 25 februari 2009 Vliegramp Turkish Airlines TK 1951
Eerste melding uur Alarmvorm VOS 6 Eerste ambulance plaats incident uur Brandweer, Politie en KMAR uur Boeing Turkish Airlines 134 inzittenden volgens eerste informatie Crash buiten grenzen Schiphol: crisisbestrijdingsplan Kennemerland treedt in werking Omgeploegd weiland naast A-9 Toestel in 3 stukken gebroken T1 en T2 slachtoffers rond het wrak Doden en gewonden bekneld in vliegtuig

3 Beleidsteam en Operationeel Team
BT en OT op TRIPORT Schiphol Actiecentrum op Zijlweg (dag 1), vanaf dag 2 op TRIPORT Schiphol Psychosociale Hulpverlening in OT o.l.v. GHOR Formatie Kernteam Formatie Opvangteam-acute zorg: GGZ, GGD, MW, Slachtofferhulp, gemeente H’meer, Leger des Heils BT/OT maandag 2 maart overdracht aan gemeentelijke organisatie Vertegenwoordiging GHOR/GGD in gemeentelijke projectgroep vanaf dag 2 (26 febr.)

4 Gemeentelijke projectgroep nafase 1
Vroeg in de crisis voorbereiden op de lange termijn Projectleider Nafase Poldercrash: directeur Veiligheid gemeente Haarlemmermeer 1e dag: BT opdracht plan van aanpak nafase, e nacht: concept plan gereed 2e dag: start projectgroepvergaderingen Eind van 2e dag: vaststelling projectplan in BT In weekend doorvergaderd 6e dag afschaling BT, OT en CGD: overdracht crisisorganisatie aan projectorganisatie Nafase

5 Gemeentelijke projectgroep nafase 2
Start: hoge vergaderfrequentie Rapportage aan Bestuurlijk Overleg Nafase Elk deelproject een projectleider (clustermanager) en portefeuillehouder (B&W), Schiphol & GHOR/GGD in projectgroep Vanaf juni 2010: kernbezetting projectgroep incl. GHOR/GGD, frequentie laag, specifieke onderwerpen Taken z.s.m. ondergebracht bij gemeentelijke sectoren en afdelingen GGD / GHOR Inzet reguliere taken GGD: MMK, Epidemiologie, IZB, JGZ, Communicatie

6 Gemeentelijke projectgroep nafase 3
15 deelprocessen GHOR/GGD trekker van deelproces 6, Onderdeel / deelname aan * 1. Uitvaart * 2. Rouw en herdenking * 3. VIP bezoek 4. Onderzoek en evaluaties* 5. Informatie- en Adviespunt* 6. PSH, GH & gezondheidsmonitoring 7. Voorlichting en media *

7 Gemeentelijke projectgroep nafase 4
8. Bestuur en financiële afwikkeling 9. Milieu * 10. Schade 11. Verslaglegging / archiveren 12. Registratie * 13. Terrein 14. Relatiebeheer slachtoffers * 15. Interne nazorg *

8 Contactpersoon GHOR/GGD in projectgroep nafase
Rol en taken contactpersoon GHOR/GGD: Gevraagd en ongevraagd adviseren op alle deelprocessen Trekkersrol deelproces PSH/GV/Monitoring Vragen, signalen en acties uitzetten in achterliggende organisaties Monitoring en terugkoppeling van deze acties Hands-on-mentaliteit: ondersteunen waar mogelijk, dóen! Optimaliseren van de samenwerking Verbindende rol

9 Psychosociale Hulpverlening PSH
Contacten slachtoffers internationale karakter Cultuurverschillen, veel nationaliteiten Bijna iedereen bereikt Slachtoffers in ziekenhuizen nog niet aanspreekbaar Internationaal onvindbaar (contact loopt via ambassades) Bewonersbijeenkomst omwonenden Schiphol Uitnodigen herdenkingsbijeenkomst Slachtofferhulp coördineert 1e contacten door breed netwerk/eenduidige hulp GHOR: coördinatie, regie, monitoring Langdurig karakter, 1-3 jaar PSH verleend aan omwonenden, niet-professionele hulpverleners van het 1e uur, scholen in omgeving rampplek, medewerkers opvanglocaties etc.

10 Voorwaarden GGD/GHOR in projectgroep nafase
Na afschaling OT voldoende ondersteuning kernteam PSH (acute fase PSH loopt langer) Formatie in organisatie vrijhouden voor acute vragen en acties Dagelijkse contact en overdracht kernteam PSH en contactpersoon projectgroep nafase Voldoende mandaat, duidelijke rol en verantwoordelijkheid Kwalificaties contactpersoon: Kennis gemeentelijke structuur Kennis GGD en GHOR: wie, wat, waar Politieke / bestuurlijke sensitiviteit Snel en volledig inzetbaar Doorzettingsmacht binnen eigen organisatie Regelmatig korte toets /evaluatie met projectleider

11 Winst GGD/GHOR in projectgroep nafase
Geïntegreerde organisatie GGD / GHOR Kennemerland, incl PSH Samenwerking over grenzen heen Snelle effectieve inzet van taken Goede interne communicatie: vergroten draagvlak bij gemeente en organisaties Kleine successen: IAP, communicatie, nazorg: regelen ontladingsgesprekken leden projectgroep, bodemonderzoek Onderzoek IOOV en IGZ, juni 2009: “IOOV beschouwt het breed opgezette project Nafase van de gemeente Haarlemmermeer als ‘good practise’ dat elke gemeente in haar planvorming zou moeten opnemen.”

12 Vragen? Claire Morssink cmorssink@ggdkennemerland.nl
tel /


Download ppt "Samenwerking in de nafase van de poldercrash"

Verwante presentaties


Ads door Google