De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen Poldercrash

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen Poldercrash"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen Poldercrash
Piet Buijtels Linda Bouw

2 Ervaringen Poldercrash
Crisisorganisatie Schiphol Leerpunten: Registratie slachtoffers Opvang en Verzorging Crisiscommunicatie Nazorg

3

4 Algemene ervaringen Alarmering en opschaling is goed verlopen
Samenwerking en inzet van alle kolommen Internationale context van crisis Schakeling tussen verschillende niveaus/teams leidt tot vertraging en langs elkaar heen werken

5 Registratie slachtoffers
3 Passagierslijsten in omloop Zelfredzamen verlaten op eigen initiatief rampterrein Bij vervoer slachtoffers naar ziekenhuizen geen registratie via gewondenkaarten Op opvanglocatie wordt registratieproces onderbroken om alsnog alle passagiers naar ziekenhuizen af te voeren

6 Registratie slachtoffers
Conclusies: Is het mogelijk om op ramplocatie al eerste registratie te laten uitvoeren? Landelijk een slachtoffervolgsysteem invoeren? Is de gemeente voldoende toegerust om registratie uit te voeren bij crisis waar geen gebruik kan worden gemaakt van GBA? Recherche en onderzoek noodzakelijk om lijst compleet te maken

7 Opvang en Verzorging Opvanglocatie was snel ingericht en gereed voor opvang In planvorming geen rekening gehouden met opvang verwanten die zich in een later stadium op Schiphol melden Opvang van families van overleden slachtoffers of werkgever(s) van overledenen die namens de families optreden

8 Opvang en Verzorging Conclusies:
Planvorming aanvullen met opvang van verwanten die zich na 8 uur op Schiphol melden Casemanagers (gemeente en/of PSHOR) aanwijzen om families van overledenen te ondersteunen

9 Crisiscommunicatie BT in beginfase een communicatiestrategie bepaald
Samenwerking in voorlichtingsteam tussen gemeente, Schiphol, KMar en LVNL Voordeel gehad van positieve beeldvorming in media Lijn tussen BT en voorlichtingsteam via Leider OT zorgde voor vertraging

10 Communicatie Aanbevelingen:
Kortere lijnen tussen BT en Voorlichtingsteam Zorg voor voldoende personele capaciteit door samenwerking met andere gemeenten

11 Nazorg Binnen 8 uur na crash is Plan van aanpak Nazorg opgesteld
Dag na de Poldercrash is de projectgroep Nafase bij elkaar gekomen

12 Nazorg Aandachtspunten plan van aanpak waren o.a.:
Informatie en adviespunt Psychosociale Nazorg medewerkers en slachtoffers Milieuzorg CRAS Herdenkingsdienst Communicatie Onderzoeken Financiële afhandeling

13 Nazorg Aanbevelingen:
Start in een vroeg stadium met plan van aanpak Nazorg Draag zorg voor een goede overdracht van openstaande punten crisisorganisatie naar reguliere organisatie Informeer en betrek de medewerkers die geen rol hebben in de crisisorganisatie over wat er gebeurd is en wat de effecten zijn


Download ppt "Ervaringen Poldercrash"

Verwante presentaties


Ads door Google