De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AZC 11 april 2016 Landelijke Studiedag Hilversum cat.3 Regionale aanpak nieuwkomersonderwijs, hoezo? POLGLO cat.2 cat.4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AZC 11 april 2016 Landelijke Studiedag Hilversum cat.3 Regionale aanpak nieuwkomersonderwijs, hoezo? POLGLO cat.2 cat.4."— Transcript van de presentatie:

1 AZC 11 april 2016 Landelijke Studiedag Hilversum cat.3 Regionale aanpak nieuwkomersonderwijs, hoezo? POLGLO cat.2 cat.4

2 bao scholen gekoppeld aan COA centrum bao scholen die een eerste opvang verzorgen

3 allemaal hun eigen verhaal Achtergrond, schoolhistorie, moedertaal

4 Doel Primair Secundair

5 Uitgangspunt centrale opvang van nieuwkomers is beter voor de nieuwkomers én voor de reguliere basisscholen in de omgeving vervolgonderwijs

6 Nu 11 april 2016

7 Nu 1. School a. Nieuwkomers in de reguliere basisschool (type 4): Vanuit krimp :”Dat kunnen wij wel!”. Iedereen vindt het wiel uit Handelingsverlegenheid (frustratie) bij leerkrachten OPP? Verlies van effectieve onderwijstijd Gedragsproblemen bij nieuwkomerskinderen In welke groep? 7 en 8 jarigen in kleuterklas Angst voor trauma’s

8 Nu 1. School b. Nieuwkomers in de nieuwkomersvoorziening (type 1,2,3 ): Kwaliteit bestaande – kwaliteit nieuwe voorzieningen Iedereen vindt het wiel uit Niet alle kinderen ingeschreven (type 3) OPP! Duiventil Huisvesting 40 of 60 weken?

9 Nu 2. Bestuur Eén bestuur draait voor alle kosten op; stuurt vooral op leerlingenaantallen en geld. Eén bestuur loopt personele risico’s Besturen maken zelden afspraken over de inhoudelijke kwaliteit Problemen met doorstroom naar scholen in de wijk, qua plaatsing & qua aansluiting leerlijn

10 Nu 3. SWV Eerste jaar niet. Ondersteuning aan nieuwkomers: ‘basisondersteuning’ of ‘extra ondersteuning’? Meerjaren expertise in ondersteuningsplan? Financiën?

11 Nu 4. Gemeente Sturen of ondersteunen? Welk budget zetten wij waar voor in? NOAT, Onderwijs achterstanden beleid, VVE, vervoer? Taakstelling Huisvesting (COA onderhandeling OHBA)

12 Nu 5. OCW Ondersteunen door maatwerk financiën Aanpassen financiële regelingen (10 februari & 1 april 2016) Inventariseren problemen Aanbod dragen personele lasten Vliegende keep Adopteer een school

13 Nu Kwaliteit Bestuurders wel betrokken maar nog te weinig sturend op kwaliteit Blik op het nu door continu veranderen, geen reflectie op lange termijn Inhoudelijke versterking is afhankelijk van externen “Directie en besturen zijn aan zet bij de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van een systeem van kwaliteitszorg. Uiteraard is het hierbij niet efficiënt als elke voorziening het wiel zelf uitvindt. Leren van elkaar en met elkaar op landelijk of regionaal niveau is een interessantere optie.”

14 Nu Financiën (DUO) drempel van 4 vreemdelingen, 10 asielzoekers-/statushouderskinderen stuurt aan op clustering

15 Nu Gebrek aan verbinding en continuïteit waarborging Hoe?

16 Toekomst als uitdaging Van school niveau naar regionaal niveau. Regionale visieontwikkeling op gezamenlijke aanpak van nieuwkomers onderwijs; SWV Passend Onderwijs maakt beleid voor positionering nieuwkomersvoorziening/onderwijs in ondersteuningsplan; Regionale aanpak voor PO, VO en MBO/HBO in verbinding; Regionale aanpak in verbinding met externe partners en gemeenten; Onderzoek naar en ontwikkelen van meerjaren materialen die ook op basisscholen ingezet kunnen worden waardoor doorgaande lijn in continuïteit van onderwijs kan ontstaan; Longitudinaal onderzoek naar effecten van onderwijs (cat. 1, 2, 3, 4,) aan nieuwkomers, integratie, arbeidsmarkt c.q. maatschappelijk succes met terugkoppeling naar onderwijs.

17 Pleidooi voor regionale toekomstvisie Besturen, SWV Passend Onderwijs, gemeenten (ondersteund door OCW vanwege financiën) gaan voor convenant: Gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgewerkt vanuit regionale visie, afspraken en regionale aanpak voor opvang nieuwkomers. Minimaal benodigde financiën voor de bekostiging van personeel, huisvesting en middelen van een nieuwkomersvoorziening Regionaal bundelen van expertise, delen van expertise, continuïteit waarborging van expertise centra en ook continuïteit implementeren in doorgaande onderwijsaanbod.

18 Kortom Heldere afspraken in de regio over welke scholen eerste opvang en vervolgopvang kunnen bieden en welke (extra) ondersteuning zij daarbij kunnen krijgen, zijn belangrijk voor een ononderbroken schoolloopbaan van nieuwkomers. Door goede organisatie in de regio, met helderheid van verantwoordelijkheden gaat het lukken om meer onderwijskwaliteit te bieden door eerder aan te sluiten bij onderwijsbehoeften van nieuwkomers op de reguliere (basis)school. Dit voorkomt mogelijk schooluitval of onderpresteren op later leeftijd.

19 & “Winnen doe je met z’n allen!”

20 Bronnen: 1)De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 en 2, 2013-2014. Evaluatie van de kwaliteit van AZC-scholen, relatief zelfstandige en grotere nieuwkomersvoorzieningen, Juni 2015, Inspectie van het Onderwijs, Arnold Jonk 2)De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 3, 2013-2014. Evaluatie van de kwaliteit van basisscholen met een of twee nieuwkomersklassen, Juni 2015, Inspectie van het Onderwijs, Arnold Jonk 3)www.LOWAN.nl


Download ppt "AZC 11 april 2016 Landelijke Studiedag Hilversum cat.3 Regionale aanpak nieuwkomersonderwijs, hoezo? POLGLO cat.2 cat.4."

Verwante presentaties


Ads door Google