De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening waterveiligheid Erik Kraaij Hoogwaterbeschermingsprogramma Jan Strijker Informatiehuis Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening waterveiligheid Erik Kraaij Hoogwaterbeschermingsprogramma Jan Strijker Informatiehuis Water."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening waterveiligheid Erik Kraaij Hoogwaterbeschermingsprogramma Jan Strijker Informatiehuis Water

2 De waterkeringszorg en het Hoogwaterbeschermingsprogramma: draait om goede data en informatie

3 Inhoud  Rol en voorgeschiedenis van het Hoogwaterbeschermingsprogramma  Het hoogwaterbeschermingsprogramma  Rol van data en informatie

4 1. Rol en voorgeschiedenis programma

5 Waterkeringszorg in Nederland

6 Voorgeschiedenis 1996 2001 2006 2011- 2013  Wettelijke vastlegging normen waterveiligheid en invoering landelijke toetsing  Afronding 1 e toetsronde  HWBP1 (afgerond)  Afronding 2 e toetsronde  HWBP2 (lopend t/m 2021)  Afronding 3 e toetsronde en Bestuursakkoord Water  (n)HWBP (start in 2014)  Nieuwe normering van kracht en start 1 e beoordelingsronde (einde 2023) 2017 ev

7 HWBP continue werkwijze 3 e toetsronde 3 e verlengde toetsronde 1e beoordelingsronde 2017 - 2023 1e beoordelingsronde 2017 - 2023 beoordelingsronde X - X beoordelingsronde X - X hoogwater- beschermingsprogramma

8 Samenwerking Actie Storm waterschappen 2009 Co-financiering Dijkversterking Mede-verantwoordelijkheid besturing programma Bestuursakkoord Water 2011 Dijkrekening €362 mln. p.j. 50/50 Onderdeel van het Deltafonds

9 Onderdeel van het Deltaprogramma Juridisch kader Wijziging Waterwet 2012 Financieringsregeling HWBP 2013 Deltabeslissing Waterveiligheid 2014 HWBP2 (al eerder in uitvoering) en HWBP (nieuw): Uitvoeringsprogramma’s Waterveiligheid

10 2. Het programma

11

12 Meer, sneller en goedkoper En: Anticiperen op deltabeslissingen Met meer draagvlak

13 Werkwijze in samenwerking BeheerdersProgrammadirectie Beoordelen – aanmeldenPrioriteren – programmeren PvA Verkenning – Planuitwerking – Realisatie Beschikken - verantwoorden Uitvoering  Kleine programmadirectie  Collegiale reviews  Communities  Opleiden en delen kennis & ervaring  Faciliteren en aanjagen innovaties

14 Landelijke, voortrollende programmering …

15 … op basis van urgentie

16 Programma 2016 - 2021

17

18 3. Rol van data en informatie

19 Prioritering Programmering Uitvoering projecten Instandhouden Legger Zorgplicht Toetsing 2011 Beoordeling 2017 Rapportage 2023 Norm Waterwet Wijziging Waterwet Data Data- HWBP Data Goede data en informatie is essentieel om de juiste keuzes te maken

20 Samen met het Informatiehuis Water

21 Invulling van de visie In 2020 werken de waterpartners actief samen aan het informatiemanagement van de normering, beoordeling & versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen. Hieraan ligt steeds dezelfde digitale basisinformatie ten grondslag die op consistente wijze voortdurend wordt verrijkt, uitgebreid en geactualiseerd. Informatievoorziening waterkeringeninformatie Instandhouden Versterken Beoordelen Zorgplicht primaire keringen WBI 2017 Waterveiligheidsportaal

22 Ontwikkeling waterveiligheidsportaal  Analyse informatievoorziening waterveiligheid (2014) “onderzoek informatiestromen waterveiligheid en breng kansen en mogelijkheden in beeld voor een gemeenschappelijke informatievoorziening”  Aanbevelingen (2015) “noodzaak breed onderkend, goede uitwisseling essentiële gegevens is gemeenschappelijk belang, draagvlak realisatie met actieve betrokkenheid beheerders”  Start realisatie Waterveiligheidsportal (stuurgroep HWBP 29 september 2015) "fasering, nu t.b.v. prioritering en programmering HWBP“  Oplevering 1 april 2017

23 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Informatievoorziening waterveiligheid Erik Kraaij Hoogwaterbeschermingsprogramma Jan Strijker Informatiehuis Water."

Verwante presentaties


Ads door Google