De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorblad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorblad."— Transcript van de presentatie:

1 voorblad

2 Tijd voor waterveiligheid
Tineke Ruijgh-van der Ploeg Commissievoorzitter

3 Aanleiding en doel advies
Verzoek om advies nieuwe normering primaire waterkeringen Bestuurlijk-maatschappelijke consequenties Doel van de Raden: Complexe materie toegankelijk maken Bijdrage aan maatschappelijke discussie

4 Adviesvraag: Nieuwe normering
Deltabesluit 2014: nieuwe normen Lopende (technische) discussies Normtype? Overstappen naar overstromingskans? Normhoogte? Deltacommissie pleit voor verhoging Meerlaagsveiligheid vs hoogwaterbescherming Externe veiligheid? Slachtofferrisico’s?

5 Kernboodschap advies Veiligheidsfilosofie: voorkom maatschappelijke ontwrichting door natuurramp naast hoogwaterbescherming ook aandacht voor gevolgen én herstel Aanpak: risicobenadering implementeren Dit vraagt permanente inspanning én samenwerking van Rijk en andere overheden Nú aan de slag met uitvoering

6 Risico-gevoelige locaties

7 Strategie Nationale risicoanalyse 1 x 12 jaar
Overstromingskans, blootstelling aan water, kwetsbaarheid Effectieve inzet van middelen Prioritering maatregelen: waar? Uitwerking op dijkringniveau Hoe risico’s beperken? 5 typen maatregelen ROR Proactief: Watertoets Nieuwe normering: overstromingskans

8 Aansluiting bij beleid
Overstap naar overstromingskans al voorbereid in Waterwet Aansluiting bij Bestuursakkoord Water Heldere rolverdeling overheden + samenspel Gebruik watertoets 1e risicoanalyse is al gemaakt Werk komende 2 jaar geïntegreerde aanpak uit Meerlaagsveiligheid doorontwikkelen Nederlandse invulling van Europees beleid


Download ppt "Voorblad."

Verwante presentaties


Ads door Google