De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorblad. Tijd voor waterveiligheid Tineke Ruijgh-van der Ploeg Commissievoorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorblad. Tijd voor waterveiligheid Tineke Ruijgh-van der Ploeg Commissievoorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 voorblad

2 Tijd voor waterveiligheid Tineke Ruijgh-van der Ploeg Commissievoorzitter

3 Aanleiding en doel advies Aanleiding: –Verzoek om advies nieuwe normering primaire waterkeringen –Bestuurlijk-maatschappelijke consequenties Doel van de Raden: –Complexe materie toegankelijk maken –Bijdrage aan maatschappelijke discussie

4 Adviesvraag: Nieuwe normering Deltabesluit 2014: nieuwe normen Lopende (technische) discussies –Normtype? Overstappen naar overstromingskans? –Normhoogte? Deltacommissie pleit voor verhoging –Meerlaagsveiligheid vs hoogwaterbescherming Externe veiligheid? Slachtofferrisico’s?

5 Kernboodschap advies Veiligheidsfilosofie: voorkom maatschappelijke ontwrichting door natuurramp –naast hoogwaterbescherming ook aandacht voor gevolgen én herstel Aanpak: risicobenadering implementeren Dit vraagt permanente inspanning én samenwerking van Rijk en andere overheden Nú aan de slag met uitvoering

6 Risico-gevoelige locaties

7 Strategie Nationale risicoanalyse 1 x 12 jaar –Overstromingskans, blootstelling aan water, kwetsbaarheid –Effectieve inzet van middelen –Prioritering maatregelen: waar? Uitwerking op dijkringniveau –Hoe risico’s beperken? –5 typen maatregelen ROR –Proactief: Watertoets Nieuwe normering: overstromingskans

8 Aansluiting bij beleid Overstap naar overstromingskans al voorbereid in Waterwet Aansluiting bij Bestuursakkoord Water –Heldere rolverdeling overheden + samenspel –Gebruik watertoets 1 e risicoanalyse is al gemaakt –Werk komende 2 jaar geïntegreerde aanpak uit Meerlaagsveiligheid doorontwikkelen –Nederlandse invulling van Europees beleid


Download ppt "Voorblad. Tijd voor waterveiligheid Tineke Ruijgh-van der Ploeg Commissievoorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google