De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het portfolioproject van de AOC’s EduExchange 2006 Groene Scharnieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het portfolioproject van de AOC’s EduExchange 2006 Groene Scharnieren."— Transcript van de presentatie:

1 het portfolioproject van de AOC’s EduExchange 2006 Groene Scharnieren

2 Partners Alle AOC’s onderschrijven het project Feitelijke uitvoering door Aeres Groep, Helicon Opleidingen, HollandAccent Onderwijsgroep en Wellantcollege, met ondersteuning van de AOC Raad

3 Doel van het project Het algemene doel: toetsen van de concept afspraak van Stichting Kennisnet Het specifieke doel: nagaan in hoeverre uitwisseling van data tussen portfolio’s van AOC’s mogelijk is

4 De concept afspraak Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's is nu het moment om te komen tot afspraken over de uitwisseling van Afspraak e-portfolio NL gegevens uit een e-portfolio. Deze afspraak komt tot stand op basis van de volgende stappen: het ontwikkelen van de afspraak in samenspraak met belanghebbenden; toetsen (en implementeren) van de afspraak, waarbij de afspraak wordt gebruikt en geëvalueerd in de praktijk; het in beheer brengen en onderhouden van de afspraak.

5 Concrete doelen Doelstelling 1 Technische aspecten van importeren en exporteren van gegevens van de pilot systemen zijn in kaart gebracht. Waar mogelijk zijn, in samenwerking met de leveranciers, bruggen ontwikkeld. Doelstelling 2 De in gebruik zijnde portfolio systemen zijn uitgetest op hun functioneren op een aantal scharnierenpunten, zowel verticaal (VMBO-MBO-HBO) als horizontaal (tussen AOC’s). Hierbij wordt de conceptafspraak van Kennisnet getoetst op bruikbaarheid in het groene onderwijs. Doelstelling 3 De invloed van onderwijskundige uitgangspunten op digitale portfolio’s in de groene kolom zijn in kaart gebracht. Consequenties voor het technisch ontwerp zijn in kaart gebracht. Doelstelling 4 Vanuit de resultaten van de bovenstaande doelstellingen zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd, zowel met betrekking tot het gebruik van de bruggen tussen de verschillende systemen, de kwaliteit van de conceptafspraak, en de invloed van onderwijskundige ontwikkelingen op het technisch ontwerp.

6 Onderdelen Onderwijskundige aspecten, gecoördineerd door Serge de Beer (HollandAccent Onderwijsgroep) Technische aspecten, gecoördineerd door Angela Graat (Helicon Opleidingen)

7 Onderwijskundig Doelstellingen: Vergelijk van portfoliogebruik binnen de deelnemende AOC’s Onderzoek naar verschillen in toegangsrechten en juridische aspecten Onderzoek naar verschillen in de opslag van data (papier, soort documenten, voorgedefinieerde velden) Aansluiting bij de conceptafspraak

8 Onderwijskundig Gevolgde aanpak: Vragenlijst Algemene vragen (aantal gebruikers, soort portfolio, visie van de AOC’s, etc.) Tabel voor het vergelijken van naamgeving van de mappen a.d.h.v. de conceptafspraak Interviews Doornemen van de vragenlijst met een onderwijskundig medewerker

9 Vragenlijst

10 Onderwijskundig Resultaten Situatie op AOC’s is zeer verschillend Portfolio wordt verschillend gedefinieerd Er wordt verschillend omgegaan met rechten Exit-beleid/Alumnibeleid is in ontwikkeling

11 Technisch Doelstellingen: Verkrijgen van een actueel beeld van de stand van zaken met betrekking tot uitwisseling Hoe wordt portfolio op de achtergrond vormgegeven Wat is mogelijk wat betreft uitwisseling tussen verschillende portfolio’s Wat moet gedaan worden om uitwisseling mogelijk te maken

12 Afspraak e-portfolio NL

13 Technische stappen uitwisseling

14 Portfolio Helicon Opleidingen

15 Technisch Gevolgde aanpak Telefonisch contacten en interviews met de leveranciers Nader gesprek met een leverancier Meer oriënterende gesprekken met betrokken partijen, o.a. met ELDVO

16 Technisch Voorlopige resultaten Overzicht van te nemen technische stappen om uitwisseling mogelijk te maken Stand van zaken bij relevante leveranciers

17 Voorlopige aanbevelingen Onderwijskundig en technisch Nadere afspraken tussen scholen/gebruikers over gebruik en inhoud van een portfolio (conceptafspraak) Nadere afspraken tussen leveranciers over gebruik en inhoud van een portfolio (conceptafspraak)

18 Toekomst Toekomstbeeld Toegang tot inhoud portfolio middels een viewer Feitelijke import/export tussen relevante systemen Centraal gehost portfolio “van wieg tot graf” (Leiden, Zeeuws portfolio, KPN Learning Gateway, DigiD)

19 Vervolg van het project Afronden van de onderzoeken Formuleren van de rapportages Formuleren van conclusies en aanbevelingen, Onderwijskundig: Aanzet tot afstemming tussen AOC’s Technisch: Aanzet tot de vorming van een platform van leveranciers

20 Hartelijk dank voor uw aandacht Hans.blankestijn@aocraad.nl 0317-648900 06-55793178


Download ppt "Het portfolioproject van de AOC’s EduExchange 2006 Groene Scharnieren."

Verwante presentaties


Ads door Google