De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Weikantlaan, Berkenlaan, Populierendallaan, Verlandevijvers en Oude Schapenbaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Weikantlaan, Berkenlaan, Populierendallaan, Verlandevijvers en Oude Schapenbaan."— Transcript van de presentatie:

1 Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Weikantlaan, Berkenlaan, Populierendallaan, Verlandevijvers en Oude Schapenbaan (deels) Door Eva Vermeulen

2 2 Toelichting afkoppelen  Waarom scheiden ?  Waarom afkoppelen ?  Stappenplan afkoppelen  Voorziene tussenkomsten  Hoe afkoppelen ?  Inspiratie en technische tips  Na de werken  Aandachtspunten  Besluit

3 3 Waarom scheiden ?  Situatie nu: GEMENGDE RIOLERING: Eén rioolleiding voor afvalwater en regenwater

4 4 Waarom scheiden ?  GEMENGDE RIOLERING: Wateroverlast, verdroging en vervuiling

5 5 Waarom scheiden ?  GESCHEIDEN RIOLERING: Aparte rioolleidingen voor afvalwater en regenwater (dubbel stelsel) Opmerking: het regenwaterstelsel moet niet noodzakelijk een ondergronds buizenstelsel zijn (grachten, …)

6 6 Waarom scheiden ?  Hemelwater is zuiver en hoeft niet in de afvalwaterriolering  Rationeel scheiden: Scheiden is duur, en moet dus effectief zijn Maar scheiden is geen doel op zich

7 7 Waarom scheiden ?  Voordelen van scheiden: - De natuurlijke afwatering zorgt ervoor dat de waterhuishouding (grondwater,…) in evenwicht blijft – infiltratie en vertraagde afvoer - De algemene werking van het rioolstelsel wordt verbeterd door een: Reductie van overstromingen Reductie van overstortingen (vervuiling oppervlaktewater) Efficiëntere werking van de waterzuivering

8 8 Waarom afkoppelen ?  Waar naartoe met regenwater?

9 9 Stappenplan afkoppelen Voor de aanwezigen vandaag: invulformulier met gegevens voor afspraak Brief in de loop van de maand december met voorstel tot afspraak  afspraak steeds bevestigen Schets klaarleggen tegen plaatsbezoek

10 10 Stappenplan afkoppelen 1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Bezoek: - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing - BTW document te tekenen door bewoner (woning ouder dan 5j (misschien 10j vanaf 2015) btw 6%) Opmaak dossier naar eigenaar: - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar (eventuele aanpassingen in samenspraak met de bewoner)

11 11 Stappenplan afkoppelen 2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Via collectieve aannemer (vrije keuze) 3- In geval zelf doen: - Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van attest door afkoppelingsdeskundige - neem voldoende foto’s

12 12 Stappenplan afkoppelen 4 -uitgevoerd door een aangestelde aannemer: de werken worden aangeboden tegen de geraamde kost vermeld in de afkoppelingsstudie.

13 13 Voorziene tussenkomsten van toepassing sinds 1/1/2014  Financiële tussenkomst (volledig regelement op website gemeente) - Afkoppelingsstudie en keuring Voor 100% gedragen door Gemeente Grimbergen - Afkoppelingswerken Zie tabel Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel) Bij meerwerken: helft van de kosten gedragen door gemeente (met vastgelegde maxima tabel)  juiste gegevens doorgeven bij inventarisatie!

14 14 Voorziene tussenkomsten

15 15 Voorziene tussenkomsten In geval zelf doen: Geen tussenkomst voorzien (ook niet met gedeeltelijke zelf doen)  Uitvoeringstermijn Met aangestelde aannemer: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: werken moeten uitgevoerd zijn tegen einde der werken op het openbaar domein. Bij niet uitvoering: 100€ boete per maand

16 16 Hoe afkoppelen ?  Niet mengen van afval- en regenwater  Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbruiksysteem  Aansluitingsplicht!

17 17 Inspiratie en technische tips: Bovengrondse afvoergootjes:

18 18 Inspiratie en technische tips: Bovengrondse afvoergootjes:

19 19 Inspiratie en technische tips: Bovengrondse afvoergootjes:

20 20 Inspiratie en technische tips: Bovengrondse afvoergootjes:

21 21 Na de werken Keuring door erkend keurder –Dmv rooktest –Dmv kleurtest –Foto’s Indien alles afgekoppeld  keuringsattest Vlario Indien niet afgekoppeld  herkeuring noodzakelijk Kost hiervoor wordt gedragen door gemeente

22 22 Aandachtspunten  Consequenties: Aandacht van de bewoners - Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen  Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen!  Auto’s wassen: car-wash is zuiniger en beter  Sop in het toilet - Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing!  Minder spoeling met regenwater  Septische put  Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

23 23 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  Stad of Gemeente  Inwoners  Ontwerper  Afkoppelingsadviseur  Aannemer

24 24 Overleg en vragen Vragen? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Weikantlaan, Berkenlaan, Populierendallaan, Verlandevijvers en Oude Schapenbaan."

Verwante presentaties


Ads door Google