De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo Presentatie vertegenwoordiging Lecso Frans Vullings.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo Presentatie vertegenwoordiging Lecso Frans Vullings."— Transcript van de presentatie:

1 TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo Presentatie vertegenwoordiging Lecso Frans Vullings

2 Programma vandaag Kennismaking Waar doen we het voor…… De Talentencampus Venlo in doelstellingen en uitgangspunten De inrichting van de Talentencampus Venlo Succesfactoren en hobbels

3 Wie bent u?…… Voorstelrondje - achtergrond - huidige werkzaamheden Verwachting - welke info - aandachtspunten

4 Waar doen we het voor…. TCV kids aan het woord

5 Stichting Fortior Basisonderwijs Speciaal Basisonderwijs Onderwijsgroep Buitengewoon Speciaal Onderwijs Expertise gedrag Speciaal Onderwijs Expertise ZML Spring Kinderopvang Peuterspeelzaal, kinderopvang (0-4jaar) Buitenschoolse opvang (4-12 jaar) Dichterbij / Unik BV Gespecialiseerde kinderopvang DE PARTNERS TCV

6

7 Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief. Dat vraagt om een gedifferentieerd (keuze)aanbod en vraagt om een goed kind volgsysteem. Dit volgsysteem moet ook te gebruiken zijn als sturingsinstrument. “Kruisbestuiving” tussen teams en expertise ten behoeve van alle leerlingen. Uitgangspunten TCV

8 Van eiland naar passend arrangeren Samenwerking binnen de TCV

9 Samen op weg naar Passend onderwijs

10 Hoe maken we verschil? Fysieke omgeving afmetingen mate van openheid veranderlijkheid in gebruik en aanzien van de ruimte gebruik stilteruimte mogelijkheid gebruik time-out-ruimte Aantal volwassenen in de ruimte Aantal leerlingen in de ruimte Aantal interacties Mate van verwachte zelfstandigheid / zelfregulering / zelfsturing Alle milieus bieden een veilige, ondersteunende en krachtige leeromgeving aan de leerlingen die daar hun plek hebben

11 Op basis van het ontwikkelingsperspectief Pedagogisch milieu: metropool - stad - dorp Unit Basisgroep Leerformaties op basis van leerlijnen, arrangementen en ondersteunings- en begeleidingsbehoefte

12

13

14

15 Wat doen we samen:

16 Algemeen Directeur 0-7 jaar (geëffectueerd 01-07- 2015) Pedagogische, onderwijskundige en ontwikkelactiviteiten Staf/Beheer/Ontwikkeling Dagelijkse aansturing (ondersteund door Directeur Ontwikkeling en Teamleider K.O./Peuterspeelzaal) Directeur Ontwikkeling / Professionalisering Contacten externe partijen Inbreng in TCV en campussen regionaal Directeur 8-13 jaar Pedagogische, onderwijskundige en ontwikkelactiviteiten Dagelijkse aansturing Indeling directie TCV

17 Aansturing onderwijs en ontwikkeling: Teamleider Management en inhoud Kinderopvang peuterspeelzaal Teamleider Management en inhoud Basisonder- wijs Teamleider Management en inhoud Speciaal Basis Onderwijs Teamleider Management en inhoud Expertise gedrag Expertise ZML + IB ondersteuning Horizontaal en verticaal leiderschap Voorzitten / aansturen van teamoverleggen Indeling MT TCV Klassieke indeling: regelgeving / herkenbaarheid

18 Unit regisseur Vaste Leden: teamleiders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten Facultatieve deelnemers units te werven uit: - Managementleden / Teamleiders - Pedagogisch Medewerkers, vrijwilligers - Leerkrachten, Onderwijsassistenten, Staf Binnen units, werk- en ontwikkelgroepen werken met specialisten. Veel aandacht voor brede gezamenlijke verantwoordelijkheid en delen van onderwijs- en ontwikkelinhoud Inhoudelijke samenwerking TCV (inrichten in Units)

19 Regiegroep coördinator Vaste leden en facultatieve deelnemers regiegroep te werven uit: - Managementleden / Teamleiders - Pedagogisch Medewerkers / Vrijwilligers - Leerkrachten, Onderwijsassistenten, Staf, Ouders Binnen regiegroepen, werk- en ontwikkelgroepen werken met specialisten. Veel aandacht voor doorontwikkeling expertise en kwaliteit TCV. Expertise ontwikkeling TCV (inrichten in regiegroepen)

20 Regiegroepen TCV Partnerschap met ouders Communicatie Coördinatie kind begeleiding ICT Coördinatie onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

21 Regiegroepen in Schema Regiegroep Coördinatie Onderwijsinhoudelijke Ontwikkelingen Directieoverleg (DO) Managementoverleg (MO) Directie TCV + teamleiders + staf TCV Unitregisseurs Overleg (UO) Directie TCV + teamleiders + unitregisseurs Bestuurlijk Overleg Stg. TCV (BO) Bestuurders Fortior, OG Buitengewoon & Spring + directie TCV Algemeen directeur Regiegroep partnerschap met ouders Regiegroep communicatie Regiegroep co ö rdinatie kindbegeleiding Regiegroep ICT

22 Succesfactoren Visiegeleide keuzen Leiderschap op elk niveau Professionalisering/scholing Verantwoordelijkheid naar primaire proces Uitgewerkt plan voor doorontwikkeling: samenhang en verbinding

23 De hobbels van nu…. Regelgeving overheid Mindset ouders Specialisme versus “eenheidsworst” Interne bedrijfsvoering


Download ppt "TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo Presentatie vertegenwoordiging Lecso Frans Vullings."

Verwante presentaties


Ads door Google