De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIRK DE KEUSTER advocaat PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR 1 advocatenkantoor Dirk De Keuster.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIRK DE KEUSTER advocaat PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR 1 advocatenkantoor Dirk De Keuster."— Transcript van de presentatie:

1 DIRK DE KEUSTER advocaat PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR 1 advocatenkantoor Dirk De Keuster

2 Voorstelling Dirk De Keuster advocatenkantoor Dirk De Keuster 2 1992 – 1999: kabinetsadviseur 1999 – 2008: advocaat Linklaters 2008 – 2009: advocaat Laga 2009 – : advocaat 2010 : alinea-advocaten Eekhoornlaan 19 2970 Schilde dirk.de.keuster@telenet.be 0477/ 04 44 53

3 PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR I.VOORSTELLING VAN DE SPREKER + AFBAKENING VAN HET ONDERWERP II.PROLOOG III.« KLASSIEKE » PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR IV.DBFM(O) - STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN V.EPILOOG 3advocatenkantoor Dirk De Keuster

4 PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR DEEL I – PROLOOG 4advocatenkantoor Dirk De Keuster

5 I. PROLOOG PPS vanuit een economische invalshoek: In een vrije markteconomie is de rol van de overheid dubbel : scheidsrechter tussen de actoren producent van collectieve goederen en diensten advocatenkantoor Dirk De Keuster

6 I. PROLOOG PPS vanuit een economische invalshoek: Collectieve goederen en diensten betreffen goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor het algemeen belang, doch die door een spontane marktwerking niet of onvoldoende tot stand komen - maatschappij-opvatting - economisch draagvlak (rentabiliteit) advocatenkantoor Dirk De Keuster

7 I. PROLOOG PPS vanuit een economische invalshoek: Collectieve goederen en diensten veranderen in de tijd krediet T.V. krediet T.V. openbaar vervoer grote sportinfrastructuur krediet ‘kredietcrisis’ openbaar vervoer grote sportinfrastructuur collectiefprivaatcollectief advocatenkantoor Dirk De Keuster

8 I. PROLOOG advocatenkantoor Dirk De Keuster

9 I. PROLOOG PPS vanuit een economische invalshoek: PPS-doorsnede PPS collectieve goederen en diensten  ALGEMEEN BELANG private goederen en diensten  WINST advocatenkantoor Dirk De Keuster

10 I. PROLOOG PPS vanuit een economische invalshoek: dienstverlening aan de bevolking PPS totale kost PPS dienstverlening aan de bevolking intern totale kost intern > a) invalshoek private partner totale opbrengsten PPSvaste kosten PPS + variabele kosten PPS > b) invalshoek publieke partner = PPS - TOETS advocatenkantoor Dirk De Keuster

11 PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR DEEL II – « KLASSIEKE » PPS- STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 11advocatenkantoor Dirk De Keuster

12 Meeste investeringen dateren uit de jaren 70 en 80; Klassiek aanbesteed: architect – diverse aannemers; Exploitatie door de gemeente: ->Verouderd en stereotiepe sportinfrastructuur (klassieke 25 meter zwembad + klassieke sporthal met drie units) -> Problemen met Vlarem II – wetgeving + personeelsprobleem II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 12advocatenkantoor Dirk De Keuster

13 Begin 21ste eeuw – Nood aan nieuwe investeringen; Invloed vanuit Nederland en Duitsland: o Attractiever aanbod – toevoeging van recreatieve elementen o Exploitatie door een private partij o Fiscale optimalisatie o Eeste project PPS-zwembad te Overpelt II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 13advocatenkantoor Dirk De Keuster

14 Gecombineerde opdracht: Ontwerp Bouw financiering (met overheidswaarborg) Exploitatie = « package deal » II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 14advocatenkantoor Dirk De Keuster

15 Voordelen van de gecombineerde opdracht: Een overheidsopdracht voor het geheel Duidelijk kostenplaatje Afstemming mogelijk tussen ontwerp, bouw en exploitatie Personeelsproblematiek doorgeschoven naar de private partner Fiscale optimalisatie II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 15advocatenkantoor Dirk De Keuster

16 Verschillende juridische structuren die eigenlijk op hetzelfde neerkwamen: Concessie van openbare werken; Overheidsopdrachten voor de realisatie en de exploitatie van een sportcomplex; Domeinconcessie. ->soms met een beroep op een AGB of IGSV II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 16advocatenkantoor Dirk De Keuster

17 STAD / Gemeentes Autonoom Gemeentebedrijf of Intergemeentelijk samenwerkingsverband Concessie-overeenkomst SPV = Privaatrechtelijke vennootschap = Eigenaar gedurende concessie = Exploitant Borgstelli ng Architect Aannemer Exploitant Waarborg van de gemeente Opstalrecht 32 jaar Financiële instelling subsidie SPORTERS 17advocatenkantoor Dirk De Keuster

18 BTW-OPTMILISATIE : « BEST OF BOTH WORLDS » Exploitant is een private rechtspersoon waarvoor de vrijstelling van BTW onder artikel 44, §1, 3° W.B.T.W. niet geldt aangezien de exploitant de sportinfrastructuur uitbaat met winstoogmerk. Exploitant zal BTW-plichtige zijn met volledig recht op aftrek dus met in begrip van de BTW op de werken ! II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 18advocatenkantoor Dirk De Keuster

19 BTW-OPTMILISATIE : « BEST OF BOTH WORLDS » De gemeente kent aan de algemene exploitant een algemene werkingssubsidie toe die vrijgesteld is van BTW – Geen prijssubsidie ! – opgepast met kortingen voor inwoners; – Geen gratis gebruik ! – vooral probleem bij sporthallen – Geen Huur ! maar terbeschikkingstelling met beperkt gebruik II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 19advocatenkantoor Dirk De Keuster

20 II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR PRIVATE PARTNER AANBOD PeltS&RZwembad 25 meter + recreatie BrasschaatSportoaseZwembad 25 meter + recreatie LeuvenSportoaseZwembad 25 meter + recreatie + sporthal + fitness + vergaderzalen LierS&RZwembad 25 meter + recreatie TongerenSportoaseSporthal + Fitness + instructiebad Antwerpen Veldstraat SportoaseZwembad 33 meter + wellness+ Hammamm + badkamers GentS&RZwembad 50 meter + recreatie + sporthal 20advocatenkantoor Dirk De Keuster

21 I. IDENTIFICATIE OVERHEIDSINITIATIEF MET PPS-GEHALTE Terug naar PPS vanuit een economische invalshoek PPS TOETS : PPS ROZENBROEKEN GENT (fictieve cijfers) Subsidie per jaar 2.800.000 Euro Klassiek: 200.000 bezoekers per jaar PPS: 500.000 bezoekers per jaar Kost per sporter klassiek: 14 Euro per sportbezoek Kost per sporter PPS: 5,6 Euro per sportbezoek I II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR 21advocatenkantoor Dirk De Keuster

22 II. KLASSIEKE PPS-STRUCTUUR VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR WAT LEERT DE ERVARING ? Reacreatieve elementen verhogen de bezoekersaantallen vooral in de zwembaden (bezoekersaantallen soms X 3) Private exploitatie is efficiënter; Fiscale optimalisatie WAARSCHUWING VOOR OVERDREVEN OPTIMISME : Blijft structureel verlieslatend ! 22advocatenkantoor Dirk De Keuster

23 PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR DEEL III – DBFM(O) STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 23advocatenkantoor Dirk De Keuster

24 VLAAMS SPORTINSTRASTRUCTUURPLAN: Decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering = Organieke subsidiereglementering van het Vlaamse niveau naar het lokale niveau -> subsidievoorwaarden III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 24advocatenkantoor Dirk De Keuster

25 VLAAMS SPORTINSTRASTRUCTUURPLAN: basisbouwprogramma voor de kunstgrasvelden vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 12/11/2009 basisbouwprogramma voor de eenvoudige sporthallen vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 12/11/2009 basisbouwprogramma voor de multifunctionele sportcentra vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 12/11/2009 basisbouwprogramma voor de eenvoudige zwembaden vastgesteld bij Ministrieel Besluit van 10/03/2010 III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 25advocatenkantoor Dirk De Keuster

26 VLAAMS SPORTINSTRASTRUCTUURPLAN: SUBSIDIE 30 JAAR LANG VASTGELEGD IN EEN SUBSIDIEOVEREENKOMST: Kunstgrasveld 27.500 EUR incl. BTW Eenvoudige sporthal 75.000 EUR incl. BTW Eenvoudig zwembad 256.500 EUR incl. BTW Multifunctioneel sportcentrum 319.800 EUR incl. BTW III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 26advocatenkantoor Dirk De Keuster

27 SUBSIDIEVOORWAARDE BEPAALDE IN ARTIKEL 16, §2 VAN HET DECREET VAN 18 JULI 2008: « De subsidieovereenkomst bevat het mandaat van de subsidietrekker aan de Vlaamse Regering om overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten een private partner te selecteren die met de subsidietrekker een DBFM(O)- overeenkomst zal sluiten die belast is met het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en, in voorkomend geval, het beheren van de overeenkomstig het decreet gesubsidieerde sportinfrastructuur. » VERPLICHTING OM EEN DBFM(O)-OVEREENKOMST AF TE SLUITEN III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 27advocatenkantoor Dirk De Keuster

28 DBFM-OVEREENKOMST HEEFT EEN ANDERE RICHTING ! IN EEN DBFM-OVEREENKOMST WORDT DE SPORTINFASTRUCTUUR NIET TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE SPORTER MAAR VAN DE GEMEENTE ! BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING IPV. SUBSIDIE RIJKSWATERSTAATMODEL (= 150 PAGINA’S !) DE DBFM-STRUCTUUR IS NIET GUNSTIG VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIES OMDAT IN HUN HOOFDE DE BTW OP HET ONTWERP EN DE BOUW VERSCHULDIGD ZAL ZIJN OP HET MOMENT VAN DE VOORLOPIGE OPLEVERING (VOORAFGAANDELIJKE BESLISSING NR. 700.490) SUBSIDIE WORDT OVERSLORPT DOOR HET BTW-NADEEL III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 28advocatenkantoor Dirk De Keuster

29 SPORTFACILITATOR WERKT AAN EEN OPLOSSING WAARBIJ ER BTW- PLICHT WORDT GECREEERD IN HOOFDE VAN DE GEMEENTE DOOR DE OVERDRACHT DOOR EEN EXPLOITATIERECHT TOE TE KENNEN AAN DE PROJECTVENNOOTSCHAP (D.I. DE O-COMPONENT VAN DE DBFMO) VERRICHT DE LOKALE OVERHEID ONMISKENBAAR EEN BELASTBARE HANDELING ARTIKEL 18 §1, 6° W.BTW GENOEMDE DIENST BESTAANDE UIT “HET VERLENEN VAN AL DAN NIET EXCLUSIEVE RECHTEN OP HET RECHT EEN BEROEPSWERKZAAMHEID UIT TE OEFENEN”. III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 29advocatenkantoor Dirk De Keuster

30 PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR DEEL IV – EPILOOG 30advocatenkantoor Dirk De Keuster

31 MINISTER VAN SPORT OF MINISTER VAN BEGROTING WIE KIEZEN WE ? III. DBFM(O)-STRUCTUUR IN HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 31advocatenkantoor Dirk De Keuster


Download ppt "DIRK DE KEUSTER advocaat PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR PPS EN SPORTINFRASTRUCTUUR 1 advocatenkantoor Dirk De Keuster."

Verwante presentaties


Ads door Google