De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISV3 en sanering A- lijst woningen Stand van zaken en voorgenomen aanpak Maastricht, 10 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISV3 en sanering A- lijst woningen Stand van zaken en voorgenomen aanpak Maastricht, 10 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ISV3 en sanering A- lijst woningen Stand van zaken en voorgenomen aanpak Maastricht, 10 maart 2010

2 Inleiding en overzicht presentatie  ISV3 algemeen vanuit Rijk  ISV3 algemeen vanuit Provincie  ISV3 en geluid  Resultaten inventarisatie algemeen  Resultaten inventarisatie gemeenten  Huidige knelpunten in uitvoering  Introductie energiebesparing  Bronmaatregelen en ISV3  Voorgestane aanpak ISV3 en geluid

3 ISV3 Algemeen vanuit Rijk Rijk Voor het investeringstijdvak ISV3 2010-2014 heeft het Rijk de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:  bevordering van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad, voor zover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens.  bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving  bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.

4 ISV3 Algemeen vanuit Provincie Binnen ISV3 zijn 3 budgetten: Wonen, Bodem, Geluid. - deze 3 werkvelden hebben eigen proces - middels prioritering en focus ontstaat link Wonen:  beleidskader en proces complementair aan programmastructuur  fondsvorming op maat voor de regio’s Bodem:  budget wordt ingezet voor de opgave conform convenant Bodem (VNG) Geluid:  prestatie afspraken met de gemeenten

5 Periode 2010-2014 Rechtstreekse gemeenten (4)-budget: 3.8 miljoen euro Niet rechtstreekse gemeenten (30)-budget: 5.2 miljoen euro Budget exclusief voor sanering A- lijstwoningen Streven om sanering A- lijst voor 2020 af te ronden. Financieel risico voor gemeenten Geen Raillijst woningen en woningen langs Rijksinfra ISV3 en Geluid

6 Resultaten inventarisatie algemeen Algemeen  Regionale coördinatie uitvoering (Maastricht, Heerlen, IMD BNS, Regio NML)  Gemeenten hebben moeite met aanreiken actuele informatie  Afstandsverklaringen voor weigeraars vereist inhaalslag  Wijze van aanpak toekomstige sanering nog onduidelijk  9 gemeenten hebben sanering A- lijst afgerond.

7 Rechtstreekse gemeenten (m.u.v. Sittard-Geleen, Venlo)  Aantal A- lijst woningen: 2653 (Heerlen en Maastricht)  Nog te saneren A- lijst woningen: 334 (Heerlen)  Mogelijke sanering binnen ISV3: ?  Raming budget per woning, incl. weigeraars: 8000 euro  Budget ISV3 toereikend voor 480 woningen Resultaten inventarisatie

8 Niet rechtstreekse gemeenten (m.u.v. Gennep, Horst aan de Maas, Nederweert)  Aantal A- lijst woningen: 2472  Nog te saneren A- lijst woningen: 1283  Mogelijke sanering binnen ISV3: 927  Raming budget per woning, incl. weigeraars: 8000 euro  Budget ISV3 toereikend voor 656 woningen

9 Huidige knelpunten in de uitvoering  Er is geen continue probleemeigenaar bij de gemeenten aanwezig: verloop, kennis verdwijnt,versnippering taken,niemand voelt zich verantwoordelijk voor uitvoering.  Mogelijkheden combinaties worden onvoldoende ingezet: administratief ingewikkeld, voorwaardelijk.  Weinig gebruik van mogelijkheden flexibele inzet ISV- middelen.

10 Introductie energiebesparing  Combinatie energiebesparing en isolatieverbetering  Voordelen: onderzoeken en werkzaamheden gelijktijdig, 1 adviseur, 1 aannemer.  Nadeel: EPA-advies niet voldoende maatwerk, maar wel nodig voor subsidie.  Dus: extra maatwerkadvies moet buiten ISV gefinancierd worden; EPA-voorzieningen zijn wensvoorzieningen.

11  ISV3-middelen mogen FLEXIBEL worden toegepast: zowel ontvanger-, als overdracht- als bronmaatregelen, mits binnenniveau wordt gereduceerd tot grenswaarde.  Dus: inzet voor stil asfalt (o.a.) is optie  Toch nog restsanering => hoe optimaal is dit?  Goede onderbouwing en overleg met VROM Bron maatregelen binnen ISV3

12 Voorgestane aanpak ISV3 en geluid  Restant opgave geheel in beeld brengen  Gemeenten geven mogelijke sanering binnen ISV3 aan  Provincie onderzoekt samen met partners (gemeenten) mogelijkheden koppeling energiebesparing en eventuele bronmaatregelen  Provincie reikt in overleg met partners procesboek geluidssanering ISV3 aan  Provincie en gemeenten maken afspraken over de voorgestane uitvoering geluidsanering binnen ISV3

13 EINDE Dank voor uw aandacht en veel succes met de uitvoering.


Download ppt "ISV3 en sanering A- lijst woningen Stand van zaken en voorgenomen aanpak Maastricht, 10 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google