De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roel Weener 0612060863 Besturen, scholen en docenten in SWV 23-02 OP WEG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roel Weener 0612060863 Besturen, scholen en docenten in SWV 23-02 OP WEG."— Transcript van de presentatie:

1 Roel Weener 0612060863 roel@wkonderwijsadvies.nl Besturen, scholen en docenten in SWV 23-02 OP WEG

2 Beleid van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 operationeel per 1-8-2014 (!) Geen € 300 miljoen bezuinigingen www.passendonderwijs.nl

3 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

4 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijsondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

5 Ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken) In overleg met de school over arrangement Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

6 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

7 Kengetallen Nieuwe situatie teldatum 1 oktober 2011 BAO 37.038 lln. SBO 1128 = 2,96% - Landelijk= 2,68% SO 859 = 2,25% - Landelijk= 1,66 %, onderverdeeld in Categorie 1= 1,79% L= 1,35% Categorie 2= 0,09% L= 0,09% Categorie 3= 0,38% L= 0,21% LGF 334 bao/86 sbao= 420= 1,10% - Landelijk= 1,01% www.passendonderwijs.nl

8 Verevening Oude model Licht : € 155 = € 5.748.298 Oude model Zwaar: € 239 = € 9.139.230 Ondersteuningskosten: SO + Rugzak € 11.869.010 Te kort: € 2.729.780

9 Tijdpad schooljaren 2012/13: Werkorganisatie inrichten + 2013/2014Voorstellen voor besluitvorming formuleren Presentatie aan besturen en achterban raadpleging. Inventarisatie van de bestuursopvattingen (afstemming met gemeenten). Voorstellen voor besluitvorming (= grondverf ondersteuningsplan) en concept-statuten Medezeggenschap: betrekken bij de besluitvorming Zomer 2012: Kennisnemen van definitieve wetgeving Najaar 2012: Besluitvorming over statuten, per 1 maart 2013 passeren Najaar 2013: Presentatie concept-ondersteuningsplan Januari 2013: ondersteuningsplan in WMS procedure (instemming 1-2-14 ondersteuningsplanraad) OOGO en afstemming met SWV VO (vooraf betrekken) 1 mei 2014: Vaststelling ondersteuningsplan, naar inspectie. 1 augustus 2014: Nieuwe systematiek treedt in werking.

10 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

11 Bekostiging SWV Budget lichte ondersteuning= WSNS middelen (ca. € 155), en Budget zware ondersteuning = middelen LGF (regulier en AB) en middelen SO (na aftrek door DUO: BRIN en postcode) Na verevening van 2015 tot en met 2020: € 239,-?

12 Per schooljaar 2014-2015 Alleen de LGF middelen regulier 2015-2016 Ook de AB middelen met herbestedingsverplichting Start van de verevening 2016-2017 AB middelen vrij besteedbaar 2020-2021 Einde verevening

13 Modelkeuze > Bestuur/Werkunit/SWV Schoolmodel Expertisemodel Leerlingmodel Eigen model

14 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

15 van indiceren naar arrangeren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

16 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

17 Schoolondersteuningsprofiel Basisondersteuning Extra ondersteuning

18 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

19 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip

20 continuüm Het BAO (met arrangementen) SBO (met arrangementen) Het SO (met arrangementen)

21 De pijlers Zorgplicht SWV met het SO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

22 ondersteuningsplan Het continuüm aan ondersteuning, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing S(B)O verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV VO.

23 Conclusie?


Download ppt "Roel Weener 0612060863 Besturen, scholen en docenten in SWV 23-02 OP WEG."

Verwante presentaties


Ads door Google