De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholing gele route ‘de Schakel’ 12 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholing gele route ‘de Schakel’ 12 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Scholing gele route ‘de Schakel’ 12 november 2012

2 Agenda LWOO of PrO? Pro of PrO-opstroom? Procedure LWOO/PrO schooljaar 2012-2013: - Digitaal aanleveren - Invullen DOD (leerlingkenmerken, motivering, adaptief toetsen, CITO LVS) Rondvraag en sluiting.

3 LWOO/ PrO? TestTest: Observeren Info PO belangrijk voor: -VO -PCL-Platform -RvC

4 2 Casussen RvC Alleen cijfers en een korte toelichting, wat zou je doen? LWOO of PrO en waarom?

5 Criteria LWOOPrO Leerachterstand (op min. 2 domeinen, niet alleen TL en SP) 1,5 – 3 jaar LA: > 0.25 > 3 jaar LA: > 0.5 IQ75/80 – 12060 – 75/80 Sociaal-emotioneelBeïnvloeden leerprestaties (bij IQ>90, verplicht, SEO) Beïnvloeden leerprestaties

6 PrO-Opstroom Leerachterstanden op (nagenoeg) PrO niveau Er is sprake van voldoende compenserende factoren, waardoor een hoge kans van slagen (80%) op Lwoo wordt verwacht Aanvraag PrO beschikking: dit betekent dat ouders een zienswijze Praktijkonderwijs ondertekenen. De basisschool verspreidt de uitnodiging voor de informatieavond bij het Praktijkonderwijs in maart Vanuit PrO worden opstroommogelijkheden naar Vmbo- basis gecreëerd Aandacht voor referentieniveaus taal en rekenen! Stel vragen aan teamleider / zorgcoördinator

7 Schooljaar 2011-2012 Weert e.o. LWOOGeen aanvraagPrOPrO-OpstroomTotaal 110493712208 52,9%23,6%17,8%5,8%100,0%

8 Schooljaar 2011-2012 Weert e.o. Reden, geen aanvraag LWOOAantalPercentage Alleen achterstand TL en SP918% Onvoldoende didactische achterstand2551% Geen sociaal-emotionele problematiek510% Blijft op (speciale)basisschool612% Verhuizing36% Anders12% Totaal49100%

9 DOD Voeg Cito-LOVS vanaf groep 6 altijd bij DOD digitaal toe; historisch overzicht belangrijk bij beoordeling LWOO/ PrO Alle onderzochte leerlingen worden besproken door PO met PCL-Platform in februari. Digitaal toevoegen: dyslexieverklaring, diagnostiekverslagen, eerder IQ-onderzoek.

10 DOD Motivering waarom LWOO of PrO vaak voldoende. PO beschrijft goed ondersteunings- behoeften leerling Leerlingkenmerken (toelichting bij de kruisjes) soms nog onvoldoende

11 Adaptief toetsen DMT 3 (B8): rs 76, vs 76 ; dle van 40 bij een dl van 53; LA van 0.25 TBL toets 4 (M8): rs van 25,vs 40; dle 39 bij een dl van 54; LA van 0.28 SVS (M8); rs 18, vs 137; dle 37 bij een dl van 54;LA van 0.31 R&W (M8): rs 55,vs 111;dle van 51 bij een dl van 54; La van 0,06

12 CITO-LVS

13 Procedure gele route Onderzoeken onder verantwoordelijkheid van het PO via PCL-Platform Uiterlijk 21 december ontvangen scholen onderzoeksverslag BCO; PO communiceert met ouders Inhoudelijke vragen bij BCO Verwerk IQ en Sociaal-emotionele gegevens in DOD Digitaal toevoegen CITO-LOVS en onderzoeksverslagen Voor 25 januari 2013: DOD op volledig

14 Procedure gele route Verantwoordelijkheid voor de communicatie naar ouders over inhoud DOD o.a. schooladvies en geen mogelijkheid doorleiding naar RVC ligt bij de scholen 6 en 7 februari leerlingbespreking met PCL-Platform voor alle scholen DOD (definitief), BCO-verslag en uitdraai Cito-Lvs aanleveren bij PCL-Platform (liefst digitaal) Wel bericht van PCL-Platform bij toekennen van Lwoo/ PrO beschikking aan ouders 2 e route: opgeven voor 21 maart (signaal bij CITO- LOVS en CITO eindtoets)

15 Rondvraag?


Download ppt "Scholing gele route ‘de Schakel’ 12 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google