De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering van assetmanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering van assetmanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Certificering van assetmanagement
Hjalmar Boon

2 Waarom ISO 55001 certificering?
Stok achter de deur Objectieve bevestiging

3 Assetmanagementsysteem
Geheel van samenhangende of elkaar beinvloedende elementen van een organisatie om beleid en doelstellingen vast te stellen alsmede de processen om die doelstellingen te bereiken. ISO Asset management - overzicht, principes en terminologie Asset portfolio Asset- managementsysteem Assetmanagement Management van de organisatie

4 Assetmanagement PNH Beheer & Uitvoering

5 Het proces en de assetmanagementrollen
Assetmanagement systeem Infrastructuur Beleid & Strategie Beheren & programmeren Planning & voorbereiding Bouwen & onderhouden Evalueren & verbeteren Inspecteren & analyseren Asset owner Asset manager Service provider Dit zijn alle assetmanagementprocessen, maar we focussen ons vandaag op het kernproces assetmanagement. En daarbij moet nogmaals benadrukt worden dat niet alleen BSP hierin een rol heeft, maar heel B&U.

6 De eisen aan een assetmanagementsysteem
De context van de organisatie begrijpen De scope van het assetmanagementsysteem bepalen Het assetmanagementsysteem inrichten Het assetmanagementbeleid en strategisch assetmanagementplan bepalen Leiderschap tonen De organisatie, taken en bevoegdheden inrichten De acties voor het assetmanagementsysteem plannen De assetmanagementdoelstellingen en -plannen bepalen De ondersteuning inrichten (mensen en middelen, competenties, bewustzijn, communicatie, informatiemanagement, documentbeheer) De uitvoering van de assetmanagementplannen beheersen De wijzigingen in assetmanagementsysteem en assets beheersen Uitbesteding beheersen De prestatie monitoren, meten, analyseren en evalueren Interne audits uitvoeren Management reviews uitvoeren Corrigerende maatregelen nemen waar nodig Preventieve maatregelen nemen waar nodig Continu verbeteren Bron: ISO 55001 Assetmanagement systeem infrastructuur Beleid & strategie bepalen Beheren & programmeren voorbereiden Plannen & Bouwen & onderhouden Evalueren & verbeteren Inspecteren & analyseren Belang van aantoonbare proces/projectbeheersing De eisen volgen de PDCA cyclus Rol van de lijn

7 Certificering vereist aantoonbaarheid
Kan een auditor het inzicht en vertrouwen krijgen dat “aan alles is gedacht”? Overzichtelijk en systematisch Gedocumenteerd Consistent toegelicht door alle betrokkenen

8 Het pad naar certificering (en verder)
1.Bewust-wording 2. Het creëren van de rand-voorwaarden 3. Ontwerpen van de organisatie 4. Leren werken in het model 5. Grootschalige uitrol 6. Voortdurende verbetering Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse belanghebbenden Interne / externe quick scan Review procesdocumenten Implementatieplan AsM missie en visie Risicobeleids-verklaring & besluitvormings-model (intern AM) Bedrijfsmodel (rolverdeling AO, AM, SP) Asset management beleidsverklaring Procesarchitectuur: Asset Management proces tot en met documentatie werkprocessen en templates Verantwoordelijk-heden per document Prestatieafspraak AO/AM Competentiemodel Samenwerkings-overeenkomst (SOK) AM/aannemer SOK AM / operationele VM Basistraining (interne werking en train de trainer) Leeromgeving (draft procesoutputs) AsM procedures, werkinstructies, tools, hulpmiddelen Overdracht naar lijn PI-doelen voor procesprestaties Definitieve procesoutputs Formele AsM organisatie Volledig risicoregister Implementatie IT-ondersteuning: Documentsysteem Risicoregister Beleidsregister Planning Programma management Detailtraining medewerkers Interne audit, bijstellen Certificering Voortdurende verbetering Het asset management ontwikkelingspad “standaard” ontwikkeling van assetmanagement, dat we willen toepassen voor PNH Tijd


Download ppt "Certificering van assetmanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google