De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering van assetmanagement Hjalmar Boon 023-5145219.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering van assetmanagement Hjalmar Boon 023-5145219."— Transcript van de presentatie:

1 Certificering van assetmanagement Hjalmar Boon boonh@noord-holland.nl 023-5145219

2 Waarom ISO 55001 certificering? Stok achter de deur Objectieve bevestiging

3 Assetmanagementsysteem Geheel van samenhangende of elkaar beinvloedende elementen van een organisatie om beleid en doelstellingen vast te stellen alsmede de processen om die doelstellingen te bereiken. ISO 55000 Asset management - overzicht, principes en terminologie Asset portfolio Asset- managementsysteem Assetmanagement Management van de organisatie

4 Assetmanagement PNH Beheer & Uitvoering

5 Het proces en de assetmanagementrollen Assetmanagement systeem Infrastructuur Beleid & Strategie Beheren & programmeren Planning & voorbereiding Bouwen & onderhouden Evalueren & verbeteren Inspecteren & analyseren

6 De eisen aan een assetmanagementsysteem 1.De context van de organisatie begrijpen 2.De scope van het assetmanagementsysteem bepalen 3.Het assetmanagementsysteem inrichten 4.Het assetmanagementbeleid en strategisch assetmanagementplan bepalen 5.Leiderschap tonen 6.De organisatie, taken en bevoegdheden inrichten 7.De acties voor het assetmanagementsysteem plannen 8.De assetmanagementdoelstellingen en -plannen bepalen 9.De ondersteuning inrichten (mensen en middelen, competenties, bewustzijn, communicatie, informatiemanagement, documentbeheer) 10.De uitvoering van de assetmanagementplannen beheersen 11.De wijzigingen in assetmanagementsysteem en assets beheersen 12.Uitbesteding beheersen 13.De prestatie monitoren, meten, analyseren en evalueren 14.Interne audits uitvoeren 15.Management reviews uitvoeren 16.Corrigerende maatregelen nemen waar nodig 17.Preventieve maatregelen nemen waar nodig 18.Continu verbeteren Assetmanagement systeem infrastructuur Beleid & strategiebepalen Beheren & programmeren Plannen & voorbereiden Bouwen & onderhouden Evalueren & verbeteren Inspecteren & analyseren Bron: ISO 55001

7 Certificering vereist aantoonbaarheid Kan een auditor het inzicht en vertrouwen krijgen dat “aan alles is gedacht”? –Overzichtelijk en systematisch –Gedocumenteerd –Consistent toegelicht door alle betrokkenen

8 Tijd Het pad naar certificering (en verder) 8 Nut en noodzaak asset management Omgevingsanalyse belanghebbenden Interne / externe quick scan Review procesdocumenten Implementatieplan Procesarchitectuur: Asset Management proces tot en met documentatie werkprocessen en templates Verantwoordelijk- heden per document Prestatieafspraak AO/AM Competentiemodel Samenwerkings- overeenkomst (SOK) AM/aannemer SOK AM / operationele VM Basistraining (interne werking en train de trainer) Leeromgeving (draft procesoutputs) AsM procedures, werkinstructies, tools, hulpmiddelen Overdracht naar lijn PI-doelen voor procesprestaties Definitieve procesoutputs Formele AsM organisatie Volledig risicoregister Implementatie IT- ondersteuning: Documentsysteem Risicoregister Beleidsregister Planning Programma management Detailtraining medewerkers Interne audit, bijstellen Certificering Voortdurende verbetering 1.Bewust- wording 3. Ontwerpen van de organisatie 4. Leren werken in het model 5. Grootschalige uitrol 6. Voortdurende verbetering AsM missie en visie Risicobeleids- verklaring & besluitvormings- model (intern AM) Bedrijfsmodel (rolverdeling AO, AM, SP) Asset management beleidsverklaring 2. Het creëren van de rand- voorwaarden Het asset management ontwikkelingspad


Download ppt "Certificering van assetmanagement Hjalmar Boon 023-5145219."

Verwante presentaties


Ads door Google