De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gaat om het kind. Samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs en het voortgezet openbaar onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gaat om het kind. Samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs en het voortgezet openbaar onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Het gaat om het kind. Samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs en het voortgezet openbaar onderwijs.

2 Aanleiding. Kwetsbaarheid van bestuursbureau 3 Primair. Wens OZHW tot meer functiediffentiatie, zonder toename van overheadkosten. Terugdringen van kosten voor outsourcing. (onderzoek door Ernst en Young, grenzen van kostenbesparing bij incourcing van AK diensten)

3 Feiten 3 Primair 14 scholen (brinno.) + één zelfstandige nevenvestiging (5 Barendrecht, 5 Ridderkerk, 5 Zwijndrecht) 3900 leerlingen 400 personeelsleden Omzet: 19,8 milj.

4 Feiten OZHW. 7 vestigingen (vier zelfstandig, drie in samenwerking PC scholen in Barendrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk) 5100 leerlingen 600 medewerkers Omzet: 38,5 milj.

5 Samenwerking back office Inhuizen kantoor 3 primair centraal bureau OZHW, herfst 2012. Gescheiden entiteiten (formatie apart) Werkprocessen (termijn) integreren. Waar nu al kansen zijn, nu realiseren. Natuurlijk verloop personeel. (al ervaring met combinatiefunctie) Geen rechtspositionele gevolgen voor personeel.

6 Formele posities Raden van toezicht samenwerking back office, goedgekeurd. GMR en MR positief geadviseerd. Raden van toezicht en medezeggenschap positief t.a.v. verder onderzoek naar verdergaande vormen van bestuurlijke samenwerking. Bestuurlijke fusie is stip aan de horizon.

7 Bestuurlijke samenwerking. Het moet meerwaarde hebben voor kinderen. – Onderwijsinhoud afstemmen – Didactische en pedagogische afstemming – Doorstroom en overstap (ononderbroken leerlijnen, naadloos) – Procedures van advisering

8 Bestuurlijke samenwerking Afstemmen randvoorwaarden – Efficiënt omgaan met middelen en mensen. Personeelsbeleid, flexibilisering en mobiliteit. Huisvestingsvraagstukken Professionalisering – Versterking positie openbaar onderwijs.

9 Bestuurlijke samenwerking. Versterking back office. – Dienstverlening versterken ; scholen richten op primair proces Vergroten bestuurlijke kracht.

10 Bestuurlijke fusie: ja of nee? Zijn de beoogde doelstellingen te bereiken? – Evaluatie samenwerking back office – Onderzoek naar onderwijskundige samenwerking. Wat blijft hangen en wat heeft doorzettingskracht nodig.

11 Bestuurlijke fusie: ja of nee? Medezeggenschapsraden instemming. In geval van fusie instemming fusie effectrapportage. Raden van toezicht goedkeuring. Gemeenteraden (5) goedkeuring statutenwijziging stichting openbaar onderwijs.

12 Fusie effectrapportage Ministeriële toestemming – Toetsing inbreuk op variatie onderwijsaanbod qua richting en pedagogisch-didactische aanpak. Inhoud fusie effectrapportage: – Motieven voor fusie – Alternatieven – Doelen – Effect op keuzevrijheid – Regeling gevolgen personeel en leerlingen – Kosten en baten – Communicatie – Evaluatie

13 Voorwaarden vooraf. De besturen hebben afgesproken dat: – Stichtingsvorm moet gehandhaafd blijven – Raad van toezichtmodel blijft – Profiel leden rvt wordt afgestemd – Basisonderwijs en voortgezet onderwijs herkenbaar vertegenwoordigt in RvT en bestuur. – Medezeggenschapsstructuur blijft intact.

14 Onderwijsmoloch 3 Primair en OZHW kenmerken zich nu al door een grote variatie in scholen (eigen pedagogische – didactische concepten). De school of vestiging is belangrijkste primair element en niet het bestuur. Het is geen scholenfusie. Relatief een “middenmoter”.


Download ppt "Het gaat om het kind. Samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs en het voortgezet openbaar onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google