De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in school 22 juni 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in school 22 juni 2004"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in school 22 juni 2004
Opleiden in de school (PDS): een uitdaging voor de Mytylschool Tilburg? Opleiden in school 22 juni 2004

2 Opleiden in de school / PDS gefaseerd
Opleiden in school 22 juni 2004

3 Doelstellingen opleiden in de school
Een visie ontwikkelen op opleiden in de school Draagvlak creëren Uitwerken werkplekleren in relatie tot functiedifferentiatie Bijdrage leveren aan personeelsplanning Betere afstemming opleiding op onderwijskundige behoeften van de school Bijdrage leveren aan professionalisering personeelsbeleid school Investeren in een groter aanbod van gekwalificeerde leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel voor het (speciaal) onderwijs op de arbeidsmarkt Opleiden in school 22 juni 2004

4 Opleiden in school 22 juni 2004
Huidige situatie Stagiairs Pabo, ALO, OSO (remedial teacher), ROC-SPW, ROC helpende-welzijn, ROC onderwijsassistent, ROC-ICT, HEAO, P&A, universiteit (ortho)pedagogiek. Leraren in opleiding (LIO’ers) Pabo Tilburg. Klassenassistent en vakleerkracht BO volgen leer-werk variant aan Pabo Breda tot volledig bevoegd leerkracht basisonderwijs. Collega's fungeren als stagebegeleider. Twee klassenassistenten hebben de opleiding tot praktijkbegeleider gevolgd. Opleiden in school 22 juni 2004

5 Opleiden in school 22 juni 2004
Gewenste situatie Mytylschool Tilburg fungeert als opleidingsschool voor studenten van Pabo en ROC. Stageschool voor overige opleidingen op MBO-, HBO- en universitair niveau. Interne opleidingsfunctie met praktijkbegeleiders structureel opzetten. Competentiegericht werkplekleren m.b.v. praktijkbegeleiders. Coachingsvaardigheden bij alle medewerkers. Erkenning als opleidingsschool. Opleiden in school 22 juni 2004

6 Project ‘opleiden in de school’
Visie ontwikkelen hoe we opleiden en leren binnen de Mytylschool Tilburg. Samenwerking met Pabo en ROC structureel vorm geven (convenant). Ontwikkelen van competentiegericht werkplekleren (Wat leer je waar het best?). Interne opleidingsfunctie ontwikkelen. Schoolontwikkeling: opleiden in de school in relatie brengen met competentiemanagement en personeelsplanning. Opleiden in school 22 juni 2004

7 Uitwerking project ‘opleiden in de school’ (1)
Project i.s.m. ZML Midden-Brabant. Samenwerken met Fontys Pabo Tilburg en ROC Midden Brabant. Opleidingsfunctie: opleidingscoördinator, intern praktijkbegeleiders en coachingsvaardigheden scholen. Afspreken wat op de werkplek wordt geleerd. Schoolontwikkeling: opleiden in de school in relatie brengen met competentie-ontwikkeling en personeelsplanning. Opleiden in school 22 juni 2004

8 Uitwerking project ‘opleiden in de school’ (2)
Pabo: Samenwerkingsafspraken gemaakt met Fontys Pabo Tilburg (o.a. inzet stagiairs). Ook afspraken met Pabo Breda (opleiding van klassenassistent tot leerkracht). ROC: structurele inzet van stagiairs scholing klassenassistenten op pedagogisch-didactische en verplegende-verzorgende vaardigheden. Aandachtspunt in school: draagvlak creëren middels informatie. Implementatie van de afspraken uit het project. Opleiden in school 22 juni 2004

9 Opleiden in de school: tussenevaluatie
Project “Opleiden in de school” blijft een continue proces. Veranderingsprocessen in het onderwijs verlopen langzaam. Ons ambitieniveau is hoog: erkenning als opleidingsschool ‘IPB-partnership’ Vasthouden aan de doelstellingen, maar flexibel zijn in het traject er naar toe. Opleiden in school 22 juni 2004

10 Een klasse apart! Ook bij het opleiden in de school.
Mytylschool Tilburg Een klasse apart! Ook bij het opleiden in de school. Opleiden in school 22 juni 2004


Download ppt "Opleiden in school 22 juni 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google