De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomst Zorgzwaartebekostiging Toelating en contractering VGN 7 november 2008 Tineke Donga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomst Zorgzwaartebekostiging Toelating en contractering VGN 7 november 2008 Tineke Donga."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomst Zorgzwaartebekostiging Toelating en contractering VGN 7 november 2008 Tineke Donga

2 Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)  Toets CIBG aanvraag voor toelating  Situatie 2008 en 2009  Toelatingen specifiek:  Vreemde ZZP’s  SGLVG  Behandeling (BH)  Voorbeelden: wat kan zorgaanbieder doen?

3 Toets CIBG aanvraag toelating (2008)  Aanvraag: Nieuwe instelling, nieuwe AWBZ-functie, wijzigen, plaatsen, bouwen  Drie ‘lagen’: Toets aan de wet, uitvoeringsbesluit en beleidsregels  Instelling voor: PV, VP, OB, AB, BH (AWBZ- zorgfuncties)  in combinatie met verblijf in verband met verstandelijk, lichamelijke, zintuiglijke handicap (grondslag)  Kinderdagcentra

4 Wtzi toets 2008 (II)  Toelating met Bouw: aangewezen vorm van bouw  Aparte beslistermijnen aanvraag  Toets: kwaliteit gebouw, niet zorginhoudelijk  Transprantie-eisen voldoen aan eisen bestuursstructuur en bedrijfsvoering  Winstoogmerk winstverbod bij verblijf, k.s.w en kdc’s

5 Wtzi 2008 Beleidsregels  Beleidsregels a: algemene paragraaf voor alle sectoren:  bij aanvraag opgave capaciteit met motivatie omvang b: specifiek paragraaf 7 voor GHZ  bij aanvraag of wijziging verblijf: standpunt cliënten  ‘hekjes’: gevolg beperkt toelaten van: - MFC’s, - verblijf LVG jeugd, - verblijfplaatsen SGLVG, - SGLVG behandeling, klinische SGLVG behandeling  Tenslotte bij aanvraag verblijf (bouw): standpunt zorgkantoor

6 WTZi 2009  Twee belangrijke wijzigingen: 1. Afschaffen bouwregime 2009 2. Beleidsregels: par. 7 GHZ toelating SGLVG verblijf: geen beperking aantal  Overgangsregime bouw: aanvragen na oktober 2008 feitelijk al volgens nieuw regime  voornemens VWS: Uitvoeringsbesluit aanpassen en beleidsregels

7 Toelatingen specifiek ‘vreemde ZZP’ SGLVG, BH  Wat verandert er bij de aanvraag: bouwregime : geen belemmering meer geen advies zorgkantoor Nieuwe toelating: risico leegstand komt bij de zorgaanbieder (2011)  Wat blijft: aanvraag onder nieuw regime wordt getoetst aan:  - transparantie-eisen - beleidsregels Wtzi; - specifieke doelgroep - IGZ toetst kwaliteit gebouwen - CIBG toetst niet zorginhoudelijk

8 Toelating Behandeling (BH)  Instelling heeft toelating Verblijf Bij aanvraag behandeling aantal plaatsen BH in toelating vereist? Algemeen: nee Aantal plaatsen in toelating als instelling dit vraagt  Uitzondering: sommige verblijfplaatsen directe koppeling met BH bij specifiek instellingen GHZ: in paragraaf 7 van de beleidsregels dan wel in toelating

9 Toelating op orde maken  Aanvraag bij CIBG vóór datum 1 december 2008  Volgens VWS toelating ‘feitelijk zonder bouw’ geen advies zorgkantoor  Contracteerbeleid zorgkantoren: toelating = geschikheidseis: spreek handelwijze af  budgetrondes  Afschrift aanvraag naar NZa vóór 1 december 2008

10 Wat kan de aanbieder doen (casus)  Casuïstiek  1. VG instelling toelating VB + AWBZ functie,  100 plaatsen verblijf met 10 SGLVG verblijfplaatsen. Heeft meer ZZP VG 7 (SGLVG verblijfscliënten) dan plaatsen in toelating.  stap 1: aparte categorie in paragraaf 7 beleidsregels ex artikel 4 WTZI? SGLVG verblijf: ja beperking in aantal: nee per 1 januari 2009 opgeheven specifieke toelating voor leveren ZZP VG 7 blijft

11 Wat kan de aanbieder doen (casus) vervolg  stap 2. aanvragen wijziging aantal plaatsen SGLVG met opgave aantal plaatsen indienen vóór 1 december 2008 bij CIBG afschrift vóór 1 december naar NZa sturen bespreken met zorgkantoor

12 Wat kan de aanbieder doen (casus) vervolg  Toets CIBG: bekende instelling: geen toets aan transparantie-eisen winstverbod: al van toepassing volgens VWS al vooruitlopen op nieuw regime: geen bouwregime geen zorginhoudelijke toets geen advies zorgkantoor afgifte toelatingsbeschikking  Instelling gaat risico lopen over de nieuwe plaatsen (2011)

13 Casus II  Zelfde (SGL)VG instelling wil per 1 2009 ‘GGZ’ pakket leveren. Instelling wil toelating stap 1: nagaan aparte categorieën en/of beperkingen beleidsregels WTZi paragraaf voor GGZ sector stap 2: aanvraag voor toelating ‘nieuwe cliëntenpopulatie’ indienen vóór 1 december 2008 bij CIBG: voorzien van opgave capaciteit; motivatie afschrift voor 1 december naar NZa sturen bespreken met zorgkantoor

14 Vervolg casus  Toets CIBG: bekende instelling: geen toets aan transparantie-eisen winstverbod ook al van toepassing volgens VWS al vooruitlopen op nieuw regime: geen bouwregime geen zorginhoudelijke toets geen advies zorgkantoor in toelatingsbeschikking nieuwe cliënten populatie met aantal plaatsen  Instelling gaat risico lopen over de nieuwe plaatsen

15 Casus  Instelling, toelating voor functie Verblijf (50 plaatsen), + AWBZ functie (voormalig GVT) wil toelating voor Behandeling  stap 1: aparte categorie in paragraaf 7 beleidsregels ex artikel 4 WTZI? Nee  stap 2: toelating BH kan generiek of op verzoek x aantal plaatsen aanvraag indienen vóór 1 december 2008 bij CIBG afschrift vóór 1 december naar NZa sturen bespreken met zorgkantoor


Download ppt "Ledenbijeenkomst Zorgzwaartebekostiging Toelating en contractering VGN 7 november 2008 Tineke Donga."

Verwante presentaties


Ads door Google