De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie bijeenkomst toewijzing instroomplaatsen arts M&G 27 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie bijeenkomst toewijzing instroomplaatsen arts M&G 27 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie bijeenkomst toewijzing instroomplaatsen arts M&G 27 april 2011

2 Programma Welkom Inleiding door Frank Klaassen Toelichting toewijzing procedure door GGD Nederlandl/ActiZ Toelichting tweede fase door GGD Nederland Ruimte voor vragen Afsluiting

3 Op weg naar een nieuw toewijzingstraject Frank Klaassen vicevoorzitter GGD Nederland

4 Stukje geschiedenis Capaciteitsorgaan opgericht in 1999 Opleidingsfonds vanaf 1 januari 2007 in werking 2 e tranche opleidingen waaronder arts M&G onder opleidingsfonds vanaf 1 januari 2008 CBOG heeft voorstel voor toewijzing gemaakt voor de jaren 2008 tot en met 2011 Tot 2011 alleen eerste fase in Opleidingsfonds

5 December 2010: evaluatie Opleidingsfonds en CBOG M.n. veel kritiek op verdeelproces door CBOG: veel werk ingewikkeld weinig transparant onderbouwing van (volgorde van) beslisregels is mager

6 Gevolgen van evaluatie: CBOG geen rol meer in toewijzing Verantwoordelijkheid bij veldpartijen Voor arts M&G bij GGD Nederland samen met ActiZ (voor jeugdartsen)

7 2011 is overgangsjaar GGD Nederland heeft samen met ActiZ, NSPOH en TNO toewijzingsprotocol voor 2012 opgesteld Beperkte opbouw eigen infrastructuur Zo weinig mogelijk veranderingen

8 2012 en verder Vanaf de zomer aanzet voor projectgroep Ook beroepsgroepen worden uitgenodigd Naast inhoud ook proces en infrastructuur Ervaringen van 2011 worden meegenomen

9 Opleidingen in breder perspectief Naast aandacht voor opleiding arts M&G aandacht voor arbeidsmarkt in bredere zin: Voorbeeld: Competent voor de toekomst GGD Nederland samen met ActiZ en beroepsgroepen

10 Totstandkoming toewijzingsvoorstel arts M&G 2012 Sylvia Commandeur

11 Uitgangspunten Ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn leidend VWS heeft spelregeldocument opgesteld Veldpartijen maken eigen toewijzingsprotocol inclusief criteria en planning CBOG heeft alleen toetsende rol Alleen instroom- geen doorstroomplaatsen Veldpartij maakt voorstel, VWS wijst toe en beslist Subsidie is voor opleidingsinrichting niet aan persoon gebonden

12 Wijzigingen ten opzichte van 2010 Een opleidingsinrichting moet erkend zijn, een voorlopige erkenning is niet voldoende De deadline is naar voren gehaald: 1 juli moet het voorstel bij CBOG liggen Vanaf het cohort 2012 wordt ook de tweede fase gesubsidieerd

13 Aantallen beschikbare plaatsen (voorlopig) Jeugdgezondheidszorg 118 (was 142) Infectieziektebestrijding 14 (was 7) Tuberculosebestrijding 2 (was 3) Medische milieukunde 4 (was 4)

14 Eisen aan toewijzingscriteria volgens VWS In totaal 13 eisen waaronder: Juridisch houdbaar Acceptabele administratieve lasten Transparant Gelegenheid tot hoor, wederhoor en zienswijze

15 Criteria Voorrang indien vorige ronde geen plaats gekregen vanwege te grote vraag Voorrang indien nieuwe erkenning Toewijzing bij ex aequo indien afhankelijk van: aantal artsen in opleiding in 2012 (doorstroom) aantal artsen die uitstromen in 2012 verhouding aantal geregistreerde artsen ten opzichte van totaal aantal artsen in betreffende profiel

16 Planning Opgave formulier instroomplaatsen terug bij GGD Nl/ActiZ op 11 mei Terugkoppeling over voorstel voor toegewezen plaatsen op 18 mei Wijzigingen in aantal aangevraagde plaatsen doorgeven uiterlijk op 1 juni bij GGD Nl/ActiZ 1 juli voorstel bij CBOG, afschrift naar opleidingsinrichtingen

17 Belangrijke informatiebronnen Kennisnetnummer 56142 www.opleidingsfondszorg.nl opleidingsfonds@minvws.nl

18 Subsidiëring tweede fase arts M&G 2012 Sylvia Commandeur

19 Aantal plekken tweede fase vanaf 2012 Jeugdgezondheidszorg 24 Infectieziektebestrijding 14 Tuberculosebestrijding 2 Medische milieukunde 4

20 Uitgangspunten Opleidingsinrichting moet erkend zijn voor de tweede fase AIO mag niet langer dan 5 jaar geleden eerste fase hebben afgerond Subsidie is voor opleidingsinrichting maar eenmaal begonnen is subsidie aan persoon gebonden NB VWS ziet uitbreiding van subsidie niet als nieuwe subsidieregeling

21 Criteria voor toewijzing tweede fase (1) Voor jeugdartsen geldt: iemand die de eerste fase afrondt, heeft niet automatisch recht op toewijzing voor de tweede fase werkgever bepaalt wie mag instromen in de tweede fase (binnen organisatie)

22 Criteria voor toewijzing tweede fase (2) Voor jeugdartsen geldt: bij toewijzing (meer vraag dan aanbod) tussen organisaties wordt de verhouding arts M&G/jeugdarts/basisarts meegenomen. Deze verhouding is idealiter: 21: 63:17 volgens CO*. hoe meer kinderen in zorg hoe meer kans op een instroomplaats * Hoe kleiner de verhouding arts M&G tov jeugdarts hoe groter de kans op een instroomplaats (voorstel)

23 Criteria voor toewijzing tweede fase (3) Voor artsen IFZ, MMK en TBC geldt: degenen die beginnen in 2012 mogen door naar de tweede fase iemand die eerder begonnen is met de eerste fase kan alleen met subsidie de tweede fase instromen op een van de beschikbare plekken voor de eerste fase (inruilen).

24 Advies instroom JGZ naar werkveld* instroom eerste fase tweede fase Thuiszorg 9318 GGD’en 49 7 Totaal 14225 * Volgens Capaciteitsorgaan, mei 2007

25 Ten slotte Vragen zijn welkom, juist om alle ins en outs helder te krijgen!


Download ppt "Informatie bijeenkomst toewijzing instroomplaatsen arts M&G 27 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google