De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Valérie van ‘t Lam VMR Actualiteitendag 2016 Wabo en omgevingsvergunning milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Valérie van ‘t Lam VMR Actualiteitendag 2016 Wabo en omgevingsvergunning milieu."— Transcript van de presentatie:

1 Valérie van ‘t Lam VMR Actualiteitendag 2016 Wabo en omgevingsvergunning milieu

2 1. Wetgeving Bevoegd gezag. Art. 3.3 Bor 2. Jurisprudentie Belanghebbende Aanvraag (één locatie, IPPC-installatie) Veranderingen (veranderingsvergunning, milieuneutrale veranderingen) Inhoud van een vergunning Handhaving: overtreder Te bespreken

3 Wijziging bevoegd gezag Art. 3.3 Bor. RIE en BRZO Stb. 2015/413 Per 1/1/2016 Wetgeving

4 Belanghebbende Een omwonende die op 1,8 km afstand woont van een terminal voor het opslaan en doorvoeren van ruwe olie kwalificeert als belanghebbende (ABRvS 21 oktober 2015 ECLI:NL:RVS:2015:3238). Omstandigheden die van belang zijn: -De aard van de omgeving; -De aard van het geluid. Jurisprudentie

5 Belanghebbende ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737 Afdeling sluit voor belanghebbendebegrip i.h.k.v. omgevingsvergunning voor milieu aan bij jurisprudentie over evenementen vergunning en bestemming: het moet aannemelijk zijn dat, naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van de verleende vergunning hinder van enige betekenis wordt ondervonden. (ABRvS sluit hier aan bij ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:20143812) Jurisprudentie

6 Aanvraag Aanvrager bepaalt waarvoor vergunning wordt aangevraagd….. Mestbassin onderdeel van de nabij gelegen melkrundveehouderij? (ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2390) ……ook als de inrichting feitelijk anders zou zijn. Veranderen inrichting en ontsluitingsweg. (ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1817) NB: in de Omgevingswet wordt het begrip inrichting losgelaten. Belang van goede en duidelijke aanvraag zal (naar ik verwacht) belangrijk er worden. Jurisprudentie

7 Niet twee omgevingsvergunningen voor één locatie (ABRvS 1 juli 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2081) Capaciteit en IPPC-installatie Maximale technische capaciteit bepalend. Begrenzing van de capaciteit niet relevant? (Rechtbank Noord-Nederland 15 december 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:6070) Jurisprudentie

8 Veranderingen Een veranderingsvergunning kan alleen worden verleend als er al een oprichtingsvergunning vigeert. I.c. was de vergunning uit 1993 vervallen. (ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1107) Milieuneutrale wijziging en taxiën vliegtuigen I.c. heeft het bevoegd gezag terecht het uitvoeren van run-ups niet betrokken bij het antwoord op de vraag of de aangevraagde wijziging tot meer geluidhinder leidt dan eerder vergund. (ABRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:83) NB: Omgevingswet en (milieuneutrale) veranderingen Jurisprudentie

9 Gezondheid Gezondheidsrisico’s en vergunning Niet aannemelijk gemaakt dat er risico’s voor volksgezondheid zullen zijn. (ABRvS 24 juni 2015 ECLI:NL:RVS:2015:1970) Q Koorts Vergunning biedt i.c. voldoende bescherming tegen verspreiding bacterieën. (ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1563) NB: zie de Omgevingswet waar gezondheid een belang wordt (o.a. 5.26 en 5.32). Jurisprudentie

10 Handhaving Overtreder: 2.25 Wabo. Degene die het project uitvoert. Verantwoordelijkheid. Kunnen activiteiten worden toegerekend. ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1667 In de Omgevingswet komt een vergelijkbare bepaling met vergelijkbare toelichting terug Jurisprudentie

11 Valérie van 't Lam T +31 20 546 05 35 valerie.vantlam@stibbe.com valerie.vantlam@stibbe.com


Download ppt "Valérie van ‘t Lam VMR Actualiteitendag 2016 Wabo en omgevingsvergunning milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google