De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Niveau 2 van smal naar breed ……………………………… Albert Jan Hoeve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Niveau 2 van smal naar breed ……………………………… Albert Jan Hoeve."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Niveau 2 van smal naar breed ……………………………… Albert Jan Hoeve

2 Niveau 2 breed wat, waarom, hoe Onduidelijk arbeidsmarkt perspectief Om welke beroepen gaat het? Onduidelijk beroepsbeeld student Relatief grote uitval en overstappers Maar niet overal… er zijn ook duidelijke beroepen en goede arbeidsmarkt perspectieven of mogelijkheden voor doorstroom

3 Eerste verkenning niv.2-breed Trends in het werkveld: Minder zorg, meer dienstverlening en facilitair Vraag naar breed inzetbare arbeidskrachten Gastheerschap, communicatieve vaardigheden, omgaan met mensen wordt steeds belangrijker Verwachte toename beroepen/werkenden op niveau 2, laaggeschoolden in brede dienstverlenende functies (CPB 2015)

4 Waar hebben we het over? Medewerker secretariaat en receptie Medewerker (financiële) administratie Helpende zorg en welzijn Medewerker facilitaire dienstverlening Medewerker sport en recreatie Medewerker ICT Logistiek medewerker Parts-/baliemedewerker Verkoper

5 Over wie hebben we het? De student: -die vanuit Entree wil doorstromen -die niet weet wat hij/zij wil, of een verkeerde studiekeuze maakt -die een slecht of niet realistisch beeld heeft van de arbeidsmarkt (kansen en wensen) o Ik wil de zorg in, met kinderen werken… o Ik wil de ict in, ik kan goed gamen en snap veel van computers o Ik wil de handel in, veel verdienen

6 Verschillende scenario’s 1.Beter afstemmen tussen opleidingen en samenwerking met SSC, behoud bestaande 2.Uitbouwen niveau 2 HZW-Faciltair- Sport&Recreatie en voor de rest behouden 3.Ontwikkelen van een brede opleiding niveau 2 voor de eerder genoemde kwalificaties

7 Optie 3: brede opleiding Het ontwikkelen van een paar scenario’s voor de opzet van een brede opleiding niveau 2 Een brede opleiding die studenten de kans moet geven om vanuit eigen kwaliteiten en ambities een opleiding op assistent niveau te kunnen afronden. Een opleiding die de student kansen biedt in het breed oriënteren, het vakspecifiek inkleuren of zich te richten op doorstroom naar niveau 3.

8 Brede niveau 2 (vervolg) Een opleiding die zich inzet om studenten op te leiden binnen een uitdagende leer/werkomgeving; op te leiden in een vertrouwde en op de doelgroep afgestemd leerklimaat. Een opleiding die zichtbaar en merkbaar inzet op het voorbereiden van de student voor het werkveld of een vervolgstudie waarbij in het bijzonder ingestoken wordt op de 21-eeuwse vaardigheden (21st-skills).

9 Brede niveau 2 (vervolg) Een opleidingstraject dat grotere kansen biedt voor studenten vanuit Entree. Een soepele en flexibele doorstroom wordt mogelijk gemaakt.

10 Scenario’s De te ontwikkelen scenario’s houden rekening met het HUBO (haalbaar,uitvoerbaar,betaalbaar onderwijs) principe, doen uitspraken over intake, curriculum, examineren, bpv en organisatie. De scenario’s geven ook een richting betreffende de plek van de opleiding binnen Deltion, teamgrootte, teamdeskundigheid en organiseerbaarheid.

11 Over wie hebben wíj het: -Twijfelaars en onbewuste kiezers (‘iets met kinderen’) -Kiest niet op arbeidsmarktperspectief, maar korte termijn -Doeners-praktijkgericht -Beperkt concentratievermogen -Randvoorwaarden om te leren vaak niet op orde -Grote niveau-verschillen binnen groepen: instroom entree, doorstroomambities, NT2 -Dus… structuur, aandacht, duidelijkheid, contextrijk, vast team, kansen+geduld

12 We kiezen voor… Brede instroom van studenten Flexibel onderwijs op instroom en uitstroom Opdracht en taakgestuurd onderwijs Leren in de context, van breed naar smal Stamgroepen Portfolio in onderwijs en examineren “bewijs wat je kunt!”

13 Vanaf augustus 2016 Starten we met een team leraren dat wil In een contextrijke omgeving Met een beperkte groep studenten In een actieve samenwerking met bedrijven

14 Nog enkele hobbels te nemen… Breed inschrijven, hoe doen we dat (wordt nu ontmoedigd) Veel overschrijvers: overleg over rendement Verhouding BOT – BPV aanpassen in eerste leerjaar, leren in de context mogelijk maken Inzet remediërende keuzedelen Meer “vrije ruimte” om combinatie opleidingen mogelijk te maken (het wetsvoorstel cross-overs sluit hier niet bij aan, dat gaat over nieuwe beroepen MET een werkgever) Brede erkenning van leerbedrijven

15 En jullie? Albert Jan Hoeve Strategisch onderwijsadviseur Deltion College


Download ppt "WELKOM Niveau 2 van smal naar breed ……………………………… Albert Jan Hoeve."

Verwante presentaties


Ads door Google