De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het examen mavo 2015-2016 Powerpoint staat op de website.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het examen mavo 2015-2016 Powerpoint staat op de website."— Transcript van de presentatie:

1 Het examen mavo 2015-2016 Powerpoint staat op de website

2 Cijfers in eindexamenjaar Eindcijfer = Schoolexamencijfer + centraal eindexamen cijfer : 2 PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat telt.Dit bepaalt het schoolexamencijfer.

3 Eindexamenreglement Elk schooljaar vóór 1 oktober goedgekeurd door de MR. De regels rondom schoolexamen en eindexamen zijn hierin vastgelegd De meest belangrijke artikelen uitgelicht:

4 3.6De leerling kan bij de examencommissie bezwaar aantekenen tegen de beoordeling van SE- werk. Dit moet binnen vijf werkdagen gebeuren na inzage in het beoordeelde examenonderdeel. De procedure vindt u op de website van DNS/OMO.

5 4.1 Leerlingen uit (voor)examenklassen en kunnen na iedere periode één toets herkansen uit het PTA van de voorafgaande periode. De hoogste beoordeling telt. SE-week 1: 30 november t/m 4 december herkansing SE-week 1: 07-01-2016 SE-week 2: 14 t/m 18 maart herkansing SE-week 2: 6 april

6 1/2 Onregelmatigheden: 5.1 Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen nemen.

7 2/2 a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdeel.

8 Ziekte 6.1 Als een leerling om een geldige reden niet aan (een onderdeel van) het schoolexamen of aan een zitting van het centraal examen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden. Zijn wettelijke vertegenwoordiger (of, bij meerderjarigheid, de leerling zelf) neemt dan rechtstreeks contact op met de directie van school. Dit contact moet in ieder geval worden gezocht, voordat de betreffende toets of zitting begint. Caecile, Bas, Ingrid of Maria Michels.

9 Ziekte 6.4 Een leerling die afwezig is zonder dat dat correct is gemeld (zie art. 6.1), valt onder de werking van artikel 5. 6.5 een door ziekte gemiste toets (SE) wordt ingehaald in de herkansing/inhaalperiode na de gemiste toets. De aldus ingehaalde toets komt niet in aanmerking voor herkansing. Ben je tijdens de herkansing ziek, dan vervalt de herkansing. Ziekte tijdens het Centraal examen? Examen maken in tweede tijdvak.

10 Ziekte: Sport en bewegen Voor het vak Sport en Bewegen geldt dat een leerling ziek gemeld kan worden bij de expert Sport en bewegen. De leerling maakt met de expert een afspraak voor een inhaalmoment. Kan het onderdeel niet meer worden ingehaald dan zal de leerling een opdracht krijgen voor dit onderdeel.

11 Uitslag: donderdag 16 juni 2016 11.3 De leerling die eindexamen mavo heeft afgelegd in 2016 is geslaagd indien hij/zij: Voor alle vakken gemiddeld een 5,5 heeft gehaald op het Centraal Examen. Voor het vak Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 1 x 5 overige cijfers een 6 of hoger, óf 1 x 4, overige cijfers 6 of hoger, waarvan tenminste 1x7 2 x 5, overige cijfers 6 of hoger, waarvan tenminste 1x7 Rekentoets? Nu nog onduidelijk, cijfer =5?

12 Voor de vakken sport en beweging, kunst 1 en het sectorwerkstuk (meesterproef) uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald.

13 Data 2015-2016: 30 november start SE week-1 7 januari herkansing SE week-1 11 januari DNS Academy Avond 14 maart start SE week-2 30 maart eindexamenklassen naar Amsterdam 31 maart-20 april+ 9/11 mei intensivering examentraining 6 april herkansingen SE week-2 12 mei start Centraal Examen 16 juni Uitslag 20/22 juni juni Centraal Examen, herkansing 6 juli diploma uitreiking

14 Bijzondere faciliteiten Voor de leerlingen die op basis van een psychologisch rapport recht hebben op extra faciliteiten op het eindexamen (zoals bijvoorbeeld dyslexie) Psychologisch rapport bepaalt de faciliteiten Let op: School moet in bezit zijn van het psychologisch rapport! (is dit niet het geval, hoort u dit van school)

15 Tips voor ouders In gesprek met je kind Gezonde balans inspanning – ontspanning Vertrouwen Uitlaatklep Op tijd komen Stimuleren, belonen


Download ppt "Het examen mavo 2015-2016 Powerpoint staat op de website."

Verwante presentaties


Ads door Google