De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP PLEINCOLLEGE NUENEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP PLEINCOLLEGE NUENEN"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP PLEINCOLLEGE NUENEN
Voorlichting klas 4 sectorenteam H&A, Z&W en D&C (theater) donderdag

2 PROGRAMMA OPENING MEVR. DAAMEN GESLAAGD…..EN DAN? LONDENREIS
HET EINDEXAMENJAAR DE MENTOR SLUITING UITERLIJK UUR Welkom, stel de mentoren voor

3 GESLAAGD en dan…? Geslaagd P .C .N 3

4 Decaan Bijeenkomst over vervolgopleidingen en uitleg doorstroomportfolio: DONDERDAG 8 november 2012 om uur Inschrijvingen MBO voor 15 maart 2013 Onderwijsbeurs in Beursgebouw Eindhoven: Vrijdag 28 september en zaterdag 29 september GRATIS KAARTJE

5 ZIJN ER NOG VRAGEN ?

6 ACTIVITEITEN LONDEN THUISBLIJVERS 11 OKTOBER – 14 OKTOBER
BIJEENKOMST IS OKTOBER OM THUISBLIJVERS 11 OKTOBER Efteling 12 OKTOBER Alternatief programma

7 PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
ALGEMEEN DEEL - WETTELIJKE REGELINGEN - AANVULLINGEN DOOR SCHOOL - BELANGRIJKE DATA EISEN PER VAK

8 EISEN PER VAK INDELING IN 3 PERIODEN EN EINDIGEND MET EEN SCHOOLONDERZOEK HANDEL & ADMINISTRATIE ER VOLGT ÉÉN CIJFER HANDEL & ADMINISTRATIE OPGEBOUWD UIT KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDE ZORG & WELZIJN ER VOLGT ÉÉN CIJFER ZORG EN WELZIJN BREED OPGEBOUWD UIT KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDE DIENSTVERLENING & COMMERCIE ER VOLGT ÉÉN CIJFER DIENSTVERLENING & COMMERCIE OPGEBOUWD UIT DE VAKKEN THEATER(2X) EN DIENSTVERLENING & COMMERCIE(1X) WAARBIJ KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDE WORDEN MEEGNOMEN IN DE BEOORDELING

9 RAPPORTEN 4 RAPPORTEN: SCHOOLEXAMENCIJFER
OVERGANGSRAPPORT KLAS 3 = PERIODE 0 PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 SCHOOLEXAMENCIJFER Cijfer op 1 decimaal Ouders ondertekenen in april cijferoverzicht en dat cijfer gaat dan naar de insprectie van onderwijs Voor het vak Handel & Administratie, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Commercie maken de kandidaten het CSPE. (Centraal Schriftelijk Praktisch Eindexamen.) CSE overige vakken DIGITAAL (Centraal Schriftelijk Eindexamen) CIJFERLIJST DIPLOMA: cijfers op helen

10 Aangescherpte exameneisen
Het schoolexamencijfer telt even zwaar als het Centraal Eindexamencijfer voor basis en kaderberoepsgerichte leerweg. Het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn Om met u als ouder te overleggen wat dit concreet inhoud voor uw kind, wordt het 1e rapport door u als ouders opgehaald bij de mentor. Zodat u samen een beeld krijgt. Aangescherpte exameneisen

11 HERKANSINGEN Alleen het schoolonderzoek van periode 1 en 2 is herkansbaar Per periode één vak Centraal aanmelden in de week vooraf, op kopie rapport Eventueel in overleg met de mentor bepalen welk schoolonderzoek herkansen. Aanmelden bij de Coördinator mevr. Op het Veld

12 BELANGRIJKE DATA Periode 1 Schoolonderzoek 29 okt.-2 nov. Herkansing 20 nov. Periode 2 Schoolonderzoek 21 jan.-25 jan. Herkansing 8 febr. Periode 3 Schoolonderzoek 8 apr.-12 apr. geen herkansing CSPE ( vanaf begin april) CENTRAAL EXAMEN (13 mei - 31 mei) HEREXAMEN ( 17, 18 en 19 juni)

13 BELANGRIJKE DATA GALA UITSLAG 1e TIJDVAK CSPE: woensdag 5 juni
31 MEI in ‘t KLOOSTER UITSLAG 1e TIJDVAK CSPE: woensdag 5 juni Indien een kandidaat voor het CSPE nog niet is geslaagd wordt hij/zij gebeld. UITSLAG 1e TIJDVAK: woensdag 12 juni Indien een kandidaat nog niet is geslaagd wordt hij/zij gebeld. Het tijdstip waarop gebeld kan worden wordt nog bekend gemaakt. UITSLAG 2e TIJDVAK: woensdag 26 juni Iedere kandidaat wordt gebeld Het tijdstip waarop gebeld kan worden, wordt nog bekend gemaakt. DIPLOMA-UITREIKING: donderdag 27 juni Plaats: ‘t Klooster”

14 ONREGELMATIGHEDEN (SCHOOL) EXAMENWERK
TE LAAT KOMEN SPIEKEN AFWEZIGHEID DOOR bijv. ZIEKTE (alleen meldingen vooraf zijn geldig)

15 AFWIJKING (SCHOOL) EXAMENWERK
Bijv. dyslexieverklaring/handschrift (via RT) Computer/Kurzweil Daisyplayer Tijdsverlenging Compenserende maatregelen luisteroefening Toetsen vergroot formaat Digitaal examen

16 ZIJN ER NOG VRAGEN ?

17 MENTOR 4C Mevr. Koopmans Lokaal 5 4D Dhr Badrudin Lokaal 13 4E Mevr. Van de Berg Lokaal 12 4F Dhr. Dronkers Lokaal 11 4G Mevr Koopmans Lokaal 5 4H Dhr. Pardoel Lokaal 11 4J Mevr. Dijkman Lokaal 3


Download ppt "WELKOM OP PLEINCOLLEGE NUENEN"

Verwante presentaties


Ads door Google