De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011. Examenvakken (6) CKV, Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer (SE) Nederlands (verplicht) Engels (verplicht) Frans Wiskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011. Examenvakken (6) CKV, Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer (SE) Nederlands (verplicht) Engels (verplicht) Frans Wiskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011

2 Examenvakken (6) CKV, Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer (SE) Nederlands (verplicht) Engels (verplicht) Frans Wiskunde Economie Natuur- en scheikunde Biologie Geschiedenis (toekomstdossier)

3 sectoren Techniek (wiskunde en natuur- en scheikunde1) Economie (economie en wiskunde of Frans) Landbouw (wiskunde en biologie of natuur- en scheikunde1) Zorg en welzijn (biologie en wiskunde of geschiedenis)

4 Programma van Toetsing en Afsluiting Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Beschrijving wat, hoe getoetst wordt en hoe zwaar dat telt.

5 Examenreglement 3.6De leerling kan bij de examencommissie bezwaar aantekenen tegen de beoordeling van SE werk. Dit moet binnen vijf werkdagen gebeuren na inzage in het beoordeelde examenonderdeel. De procedure van bezwaar en beroep staat verder omschreven in “Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs”. Dit reglement is te vinden op de website.

6 4.2 Leerlingen die in schooljaar 2011-2012 eindexamen afleggen hebben twee herkansingsperiodes. Eén na afloop van elke toetsweek. In elke van deze periodes kunnen twee toetsen uit de voorgaande periode worden herkanst. Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen komen daarmee in een overgangssituatie wat betreft het aantal herkansingen.

7 Leerlingen krijgen na elke toetsperiode een overzicht van de SE resultaten en een formulier waarop ze herkansingen kunnen aanvragen. Dit formulier moet ondertekend een dag na uitreiking geretourneerd worden.

8 5.1 Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen nemen.

9 a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdeel.

10 6.1 Als een leerling om een geldige reden niet aan (een onderdeel van) het schoolexamen of aan een zitting van het centraal examen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden. Zijn wettelijke vertegenwoordiger (of, bij meerderjarigheid, de leerling zelf) neemt dan rechtstreeks contact op met de directie van school. Dit contact moet in ieder geval worden gezocht, voordat de betreffende toets of zitting begint.

11 6.4 Een leerling die afwezig is zonder dat dat correct is gemeld (zie art. 6.1), valt onder de werking van artikel 5.

12 7.4 Een kandidaat die afwezig is zonder dat dat correct is gemeld (zie art. 7.1), valt onder de werking van artikel 6. 7.5 Een door ziekte gemiste schoolexamentoets wordt ingehaald in de herkansingsperiode na de gemiste toets. De aldus ingehaalde toets komt niet in aanmerking voor herkansing

13 11.2De leerling die eindexamen mavo heeft afgelegd in 2012 is geslaagd indien hij: geldig pakket gemiddelde centraal eindexamen 5,5 alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 1 x 5 of 1 x 4 ten minste één 7 of hoger, of 2 x 5 ten minste één 7 of hoger.

14 voor de vakken lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald.

15 Data: 21 nov. start SE week 12, 13 jan. herkansing 1 e SE week 8 maart inleveren sws 12 maart start SE week 26, 28 maart presentatie sws 2, 3 apr. herkansingen 2 e SE week 15 mei start CE (geschiedenis) 13 juni Uitslag 21 juni CE tweede tijdvak 27 juni diploma uitreiking

16 Bijzondere faciliteiten Voor de leerlingen die op basis van een psychologisch rapport recht hebben op extra faciliteiten op het eindexamen (zoals bijvoorbeeld dyslexie) Psychologisch rapport bepaalt de faciliteiten Let op: School moet in bezit zijn van het psychologisch rapport! (is dit niet het geval, hoort u dit van school)

17 Procedure Leerlingen voor wie de faciliteiten gelden, krijgen op korte termijn een brief thuis Thuis: ouders + leerlingen bespreken van welke faciliteiten gebruik gemaakt gaat worden Brief ingevuld en ondertekend terug naar school (naar Mark of naar Linda W) Uiterlijk terug op school: maandag 2 november (brief is voorwaarde voor het krijgen van de faciliteiten!) Bij specifieke vragen over invullen: contact met Linda W

18 Voorbeeld ExamenvakExtra tijdOpgaven op A3 Gebruik laptop (uitwerkingen) Ondersteuning van audio (geldt alleen voor centraal examen) Anders, namelijk… geschiedenis xxx wiskunde xx

19 Het vak bepaalt dus wat handig is om aan te vragen. Als iets toch niet handig blijkt te zijn, kan het natuurlijk aan de kant geschoven worden. Alleen op het centrale eindexamen kan gebruik gemaakt worden van audio (dus niet tijdens de schoolexamens).


Download ppt "Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011. Examenvakken (6) CKV, Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer (SE) Nederlands (verplicht) Engels (verplicht) Frans Wiskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google