De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst
HAVO- 5 / VWO-6 1

2 Agenda Deel I Belangrijke data Herkansingen Profielwerkstuk
Combinatiecijfer Slaagregeling, nieuwe wetgeving Deel II Kennismaking met mentor 2

3 Belangrijke data 25 oktober tot en met 1 november: toetsweek 1
18,19,20 november: ouderavonden (mentor) 12 en 4 december ouderavonden (vakdocenten) 16 t/m 23 januari: toetsweek 2 18, 19, 20 februari herkansingen toetsweek 2 10 t/m 12 februari: ouderavonden (mentor) 3

4 Belangrijke data (vervolg)
25 maart t/m 1 april: toetsweek 3 7 april herkansing niet CSE vakken 12 mei t/m 23 mei (havo) of 27 mei (vwo) CSE 26 juni 2014 diploma-uitreiking Zie website voor belangrijke data 4

5 Herkansingen Herkansingen alleen mogelijk voor PTA-toetsen die als herkansbaar zijn aangegeven. Per periode kan één toets naar keuze worden herkanst. In a6 en h5 alleen herkansingen mogelijk in periode 1 en 2. Elke toets kan ongeacht cijfer worden herkanst, dus ook voldoendes kunnen worden verbeterd. Hoogste cijfer geldt altijd. Herkansingen vinden plaats op vastgestelde datum na toetsweek 2 en worden centraal geregeld Afwezigheid tijdens herkansing betekent in principe dat herkansing vervalt. Er zullen alleen in uitzonderlijke gevallen extra herkansingen worden toegestaan. In a6 en h5 kan voor 1 vak waarin geen eindexamen plaatsvindt, een herexamen worden gedaan. Dit herexamen vindt plaats na periode 3 en wordt centraal geregeld. 5

6 Profielwerkstuk (PWS)
Profielwerkstuk is een soort ‘meesterproef’ voor een ‘groot’ vak naar keuze. Profielwerkstuk is verplicht voor alle leerlingen. Het resultaat moet minimaal een afgeronde 4 zijn. Cijfer maakt onderdeel van het combinatiecijfer uit. Leerling(en) moeten een onderzoeksvraag(en) formuleren (VWO) of een bedrijfsopdracht uitvoeren (HAVO). In principe werken meer leerlingen aan één profielwerkstuk. Werkwijze is methode WO/HBO . Kan daar zelfs worden uitgevoerd via speciale programma’s. De havo leerlingen voeren voor het PWS een bedrijfsopdracht uit. Sbu (studiebelastingsuren) 80. Beoordeling proces naast eindproduct. Begeleiding door docenten (en op HAVO ook door bedrijven). De leerlingen zijn nu al over de helft van het PWS 6

7 Zak-slaagregeling HAVO
EINDCIJFERS: A: geslaagd bij alles 6 of hoger B: geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger C: geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0 D: geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0. Maatschappijleer en het cijfer voor het PWS vormen samen het zgn. combinatiecijfer. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is 4. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren. Ook moeten ckv en lo voldoende zijn afgerond. KERNVAKKENREGEL: Leerlingen mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. CSE CIJFERS: Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerlingen is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,5.  7

8 Zak-slaagregeling VWO
EINDCIJFERS: A: geslaagd bij alles 6 of hoger B: geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger C: geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0 D: geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0. De vakken Literatuur, ANW, Maatschappijleer vormen samen met het cijfer voor het PWS het zgn. combinatiecijfer. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is 4. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren. Ook moeten ckv en lo voldoende zijn afgerond. KERNVAKKENREGEL: Leerlingen mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. CSE CIJFERS: Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerlingen is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,5.  8

9 Zak-slaagregeling De rekentoets is verplicht, het cijfer komt op de eindlijst maar telt niet mee in de zak- slaagregeling Mogelijkheid tot laten vallen tweede vak is aanwezig vlak voor CSE of na het examen. (VWO) 9

10 Lokalen A6a Mevr. Vaessen lokaal V001 A6b Mevr. Westhoff lokaal V003
A6c Mevr. Van Kemenade lokaal V101 H5a      Mevr. Heesterbeek lokaal H2.03 H5b      Dhr. Van Pelt lokaal H2.06 H5c      Dhr. Van Weelie lokaal H1.03 H5d      Dhr. Muller/mevr. Stam lokaal H2.07 H5e      mevr. v.d. Klundert/mevr. Vugts H2.10 10


Download ppt "Informatiebijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google