De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratieve lasten (AL) 19 mei 2015. Opzet 1. Introductie 2. AL en kwaliteit 3. VWS Actieplan AL 4. Programma Verspilling 5. AL en de 200 6. Uitwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratieve lasten (AL) 19 mei 2015. Opzet 1. Introductie 2. AL en kwaliteit 3. VWS Actieplan AL 4. Programma Verspilling 5. AL en de 200 6. Uitwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 Administratieve lasten (AL) 19 mei 2015

2 Opzet 1. Introductie 2. AL en kwaliteit 3. VWS Actieplan AL 4. Programma Verspilling 5. AL en de 200 6. Uitwisseling

3 1. Introductie Projectgroep Aanpak administratieve lasten op het terrein van de Wet langdurige zorg, aanwezig: Hans de Vries, projectleider Administratieve lasten Fred Lafeber, projectleider Verspilling in de langdurige zorg Judith van den Berg, projectleider Actieplan Administratieve lasten WLZ 3

4 2. Administratieve lasten en kwaliteit Aanpak van administratieve lasten is van belang: -87% van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart meer of veel meer registratielast dan vijf jaar geleden. -Bijna iedereen (92%) vindt dat het registreren in de zorg is doorgeschoten en vaak overbodig is. En loont: Experiment Regelarme Instellingen (ERAI): -Erai bewerkstelligde een paradigmashift, een andere kijk op zorg. -Het primaire proces moet centraal staan en verantwoording van kwaliteit en financiering moeten daarop aansluiten. -Reductie van administratieve lasten leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid, cliënttevredenheid, meer tijd voor de cliënt en afname van zorgvolume. -In veel gevallen is er minder maar betere zorg geleverd, door het welbevinden en de eigen regie van de cliënt voorop te zetten. -Tegen de verwachting in kwamen de meeste administratieve lasten voort uit regels binnen de instellingen en tussen de ketenpartners en de instelling. Formele wet- en regelgeving was slechts beperkt veroorzaker van administratieve lasten. 4

5 Plan van aanpak Kwaliteit verpleeghuizen -‘Doelstelling bij vernieuwing in de langdurige zorg is veelal: In staat zijn aan te passen aan wat de cliënt nodig heeft en wenst, een goede kwaliteit te kunnen leveren en de bureaucratie te verminderen.’ -Door aanpak van administratieve lasten bijdragen aan de kwaliteit. -Analogie met Experimenten regelarme instellingen. -Met 200 een onomkeerbare beweging in gang zetten 5

6 3. Actieplan administratieve lasten Doel: Meer tijd voor de zorg en meer professionele ruimte voor de zorgverlener door: vermindering van (ervaren) administratieve lasten voor cliënten en zorgverleners Binnen het domein van de WLZ In de verpleeghuiszorg met 10 procent reductie van ervaren administratieve lasten per jaar WMO en ZVW 6

7 Thema’s actieplan Indicatiestelling Zorginkoop Registratielasten Berichtenverkeer Zorgplan Kwaliteit Planning is realisatie 7

8 4. Programma Verspilling 25 mei 2013: Opening Meldpunt Verspilling in de zorg (uitzending Kassa) => 20.000 meldingen Aanpak met stuurgroepen en werkgroepen voor cure, care en Genees- en hulpmiddelen. Juli 2014 Kamerbrief met aanpak. Een actie voor langdurige zorg is aanpakken van papierwerk Januari 2015: Rapport aanpak registratielasten naar de Kamer Alle informatie op www.verspillingindezorg.nlwww.verspillingindezorg.nl 8

9 9 Rapport op www.verspillingindezorg.nl

10 5. Administratieve lasten en de 200 Bij de totstandkoming van de voorstellen, ter inspiratie: -www.invoorzorg.nl voor voorbeeldenwww.invoorzorg.nl -Tussenevaluatie van Experiment Regelarme instellingen Geef aan welke knelpunten u signaleert, wat u daarvoor als oplossing ziet en welke partijen u daarbij wilt betrekken. Kies voor ambitie en maak het concreet. 10

11 Administratieve lasten en de 200 Ondersteuning koplopergroep 200/AL: Na selectie, ondersteuning door een team, bestaande uit o.a. VWS en In voor Zorg: -Versterken van onderling netwerk -Faciliteren van onderlinge kennisdeling -Indien noodzakelijk en mogelijk aanpassen van regelgeving -Interventie bij strubbelingen -Handreiking aanpak registratielasten -Inventarisatie goede voorbeelden -Aanpak nulmeting 11

12 6. Uitwisseling -Zijn er vragen? -Wat zijn voor jullie overwegingen rond de voorstellen ten aanzien van administratieve lasten? -Wat zouden wij verder voor jullie kunnen betekenen? 12


Download ppt "Administratieve lasten (AL) 19 mei 2015. Opzet 1. Introductie 2. AL en kwaliteit 3. VWS Actieplan AL 4. Programma Verspilling 5. AL en de 200 6. Uitwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google