De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zorgketen voor de Geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten: “Zorg en/of Keten voor het lokaal openbaar bestuur ??” Ton van Dijk Regionaal Geneeskundig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zorgketen voor de Geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten: “Zorg en/of Keten voor het lokaal openbaar bestuur ??” Ton van Dijk Regionaal Geneeskundig."— Transcript van de presentatie:

1 De zorgketen voor de Geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten: “Zorg en/of Keten voor het lokaal openbaar bestuur ??” Ton van Dijk Regionaal Geneeskundig Commandant Haaglanden (RGC)

2 2 GHOR Haaglanden (VRH) GHOR is: Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)

3 3 Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening? Zorginstellingen en zorgverleners leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen) Zorgcontinuiteït: zorginstellingen/zorgverleners. Geldt ook voor opgeschaalde situaties en de voorbereiding op opgeschaalde situaties. De reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening. (Recent voorbeeld : NSS (Nuclear Security Summit)

4 4 Enkele aandachtspunten:  Geneeskundige hulpverlening (witte kolom).  Grote diversiteit aan partners zorgsysteem.  Eigen autonome verantwoordelijkheid zorginstellingen (Wtzi en Kwaliteitswet).  VWS leidend in basisorganisatie zorgsysteem.  Eigen financiering: zorgverzekeringswet (ZvW).  Budgettering en marktwerking bevorderen concurrentie veeleer dan samenwerking.  Standaard ruimte voor opschaling betekent leegloop in de basisvoorziening.

5 5 Zorgsysteem en lokaal openbaar bestuur  Calamiteiten betekent: opschaling.  Vereist een goed functionerende basisstructuur.  Geneeskundige zorg past ook binnen het veiligheidsysteem (begrijpen en voegen naar).  Zekerheden voor lokaal openbaar bestuur  GHOR als steun- en toeverlaat bestuur  GHOR op grensvlak van zorg en veiligheid Echter: sturingsinstrument is complex

6 6 Bestuur VRH (voorzitter en burgemeesters) (BCaGH-adviesCie: wethouders zorg) Bestuur VRH (voorzitter en burgemeesters) (BCaGH-adviesCie: wethouders zorg) (Regio- naal) Brand- weer Cdt Brand- weer kolom (Regio- naal) Brand- weer Cdt Brand- weer kolom Regionaal Geneeskundig Commandant - GHOR SMH PG PSHOR Regionaal Geneeskundig Commandant - GHOR SMH PG PSHOR Geneeskundige kolom Unit Chef Politie kolom Unit Chef Politie kolom Gemeente secretaris GBT Gemeen- telijke kolom Gemeente secretaris GBT Gemeen- telijke kolom Alarmering vanuit geïntegreerde meldkamer (GMK) RBT Intergemeen- telijke afstemming RBT Intergemeen- telijke afstemming Regionaal Operationeel Team: ROT

7 7 Missie GHOR: Beperken van gezondheidsschade Burgers in Haaglanden Grootschaligheid Beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten

8 8 PG (GGD) Publieke Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding Medische milieukunde Gezondheidsonderzoek bij rampen(GOR) Technische hygiënezorg Preventieve gezondheidszorg SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening Ambulancezorg (RAV) Ziekenhuiszorg Huisartsenzorg Traumazorg Regionaal Geneeskundig Commandant PSHOR (GGD) Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Extra- en intramurale psychosociale hulpverlening Nazorg

9 9 RAV (MKA Ambulance- Diensten) Afd. SEH Ziekenhuizen Traumacentrum GGD PSHOR PGSMH Huisartsen GGZ Rode Kruis Omgevingsdienst Brandweer Maatschappelijk werk Slachtofferhulp Huisartsen

10 10 I. Spoedeisende medische hulpverlening (SMH) II. Publieke gezondheid (PG): Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg Psychosociale hulpverlening Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR) Geneeskundige processen

11 11 Uitgangspunten GHOR Haaglanden  GHOR verantwoordelijk voor regie en coördinatie van en de voorbereiding op geneeskundige crisisbestrijding.  Samenhang creëren tussen autonome (zorg)organisaties met eigenstandige wettelijke verplichtingen.  Optimaliseren van geneeskundige keten (zorgcontinuïteit)  Crisisbestrijding bouwt voort op reguliere zorgstructuur.  Enige wat verandert is de coördinatie en regie ten tijde van grootschalig optreden

12 12 Regionale situatie  1 miljoen inwoners in 9 gemeenten  1 GGD  6 (??) ziekenhuizen  1 traumacentrum (LUMC, samen met MCH-Westeinde en HAGA-Leyenburg)  3200 erkende ziekenhuisbedden  350 medisch specialisten  450 huisartsen  1 RAV Coöperatie (3 ambulancediensten en de MKA)  36 ambulances en 11 zorgambulances (traumaheli)  1 geneeskundige combinatie  1 calamiteitenhospitaal in Utrecht met 297 bedden

13 13 Verbinden en verwijzen witte keten

14 14 Balans in de veiligheidsregio De GHOR: Gezondheidszorg Veiligheid Openbaar bestuur

15 15 Voorbeeld: Nuclear Security Summit (NSS) en de geneeskundige zorg

16 16 Nuclear Security Summit 2014  58 regeringsleiders  2000 delegatieleden  3000 man/vrouw media Dus:  Safety en security maatregelen (“Geheim”) met grote impact op omgeving en bereikbaarheid in de randstad en op de geneeskundige zorg zowel regulier als opgeschaald  Dilemma: Wat kan wel en wat kan niet ? (en wat moet!?)

17 17 Geneeskundige Scenario’s (in NSS voorbereiding)  Voedselveiligheid (vergiftiging)  (Verspreiding) besmettelijke ziekte  Medische hulpverlening Spoedeisend (NB: Norovirus, legionella, MERS)

18 18 DUS…………: Publieke gezondheid en Acute gezondheid: 1.Voorzien opschaling, planvorming, crisisbeheersing 2.Voorzien Continuïteit van zorg (regulier) 3.Voorzien reguliere medische zorg deelnemers en betrokkenen summit 4.Aandacht voor gezondheidsrisico´s vooraf

19 19 GHOR insteek rond Summit  Goed gastheerschap deelnemers van de NSS (ook: zorg en welzijn)  Reguliere zorg continuïteit.  Extra’s rond reguliere zorg  Voorbereidingen en maatregelen rond “het evenement”  Voorbereidingen en maatregelen bij een incident cq (grote) calamiteit

20 20 Continuïteit: reguliere zorg (regionaal zorgcontinuïteitsplan)  Bereikbaarheid zorglocaties medewerkers en patienten  Huisartsenzorg  Spoedzorg in de openbare ruimte  Ambulancezorg  Thuiszorg (let op VVT)  Ziekenhuiszorg: wat waar wel en/of niet Meer specifiek a.Verloskunde (Bronovo/verloskundigen) b.Kindergeneeskunde (JKZ) c.Acute zorg: SHE’s, SMH etc.

21 21 Conclusie  De verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur inzake geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten is vastgelegd in de WVR en de WPG  De GHOR vult die in de praktijk in onder de doorzettingsmacht van de voorzitter VR.  Essentieel is daarbij de multi-afstemming en samenwerking, naast het opereren in de eigen zorgketen.  Veel gebeurt buiten het gezichtsveld in “vanzelfsprekendheid”  De GGD speelt bij een aantal processen een cruciale rol: GROP (GGD Rampen Opvang Plan) Echter in de praktijk werkt het, maar vraagt wel continue netwerkcontacten

22 22 Vragen ???


Download ppt "De zorgketen voor de Geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten: “Zorg en/of Keten voor het lokaal openbaar bestuur ??” Ton van Dijk Regionaal Geneeskundig."

Verwante presentaties


Ads door Google