De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst DUURZAME ACCOMMODATIES. Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen  Corry de Koster Projectmanager  …Stadsdeelmanager  Frans DrissenProjectmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst DUURZAME ACCOMMODATIES. Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen  Corry de Koster Projectmanager  …Stadsdeelmanager  Frans DrissenProjectmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst DUURZAME ACCOMMODATIES

2 Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen  Corry de Koster Projectmanager  …Stadsdeelmanager  Frans DrissenProjectmedewerker

3 Programma van de bijeenkomst 19.30 uurOpening 19.35 uurPresentatie 19.45 uurToetsing analyse 20.15 uurToepassing beleidskader in groepen 20.40 uurPlenaire terugkoppeling 21.00 uurAfronding bijeenkomst

4 Bestuursopdracht Duurzame accommodaties Resultaat:  Toekomstvisie voor geheel aan maatschappelijke accommodaties Invalshoeken: o.a.  Geschikt  Aan de maat  Redelijke afstand  Betaalbaar  Toekomstbestendig  Bestaande accommodaties  Minder overheid, meer burger

5 Aanpak  Inventarisatie aanbod accommodaties en gebruik  Onderzoek trends en ontwikkelingen  Interactief traject: Uitgangspunten (voorjaar 2015)  Beleidskader met uitgangspunten (vastgesteld op 8 juli door de gemeenteraad)  Interactief traject: Toetsen inventarisatie en toepassen beleidskader (najaar 2015)  Richtinggevende toekomstvisie (gemeenteraad, 17 december 2015 )  Interactief traject: Afstemming met aanbieders en gebruikers van accommodaties en uitvoeringsplan (2016)

6 Beleidskader Spreidingsmatrix  Meest reëel op dit moment  Doorontwikkeling o.b.v. ontwikkelingen en trends Grote lijn voor wijkgerichte voorzieningen:  Ontmoetingsruimte op buurtniveau nu en in de toekomst noodzakelijk, maar niet per se in multifunctioneel gemeenschapshuis (< 6 minuten lopen)  Overige functies (geleidelijke opschaling naar) clusterniveau of hoger (< 12 minuten lopen)

7 Beleidskader Selectiecriteria bij overaanbod in een gebied  Functionele kwaliteit  Belevingswaarde en omgevingskwaliteit  Duurzame exploitatie  Technische kwaliteit  Afstemming  Toekomstperspectief bij voornemen tot afstoten  Maatwerk? Bijv. vanwege ligging versus leefbaarheid, leegstand en dreigende verloedering monumentale panden, accommodatie die niet past in spreidingsmatrix maar uitstekend wordt benut.

8 Beleidskader Getrapte vorm van besluitvorming 1.Spreidingsmatrix is leidend 2.Opschaling in bestaande accommodaties: Welke accommodaties zijn geschikt of geschikt te maken (beoordeling op selectiecriteria) 3.Financiële doorrekening scenario’s, waaruit het economisch meest voordelige scenario wordt gekozen. Leegstaand vastgoed wordt afgestoten of gesloopt 4.Afwijking alleen op basis van a)externe financiering van investering of exploitatie en/of b)aantoonbaar draagvlak en gebruik van minimaal 60% en/of c)noodzaak tot instandhouding van beeldbepalende panden en monumenten 5.Er geldt een overgangstermijn en overgangsregeling van 5 jaar na besluitvorming om de ideale situatie te bereiken

9 Cluster…… a)Woonbuurten/wijken/kern b)Algemene karakteristiek c)Uitkomsten interactieve bijeenkomsten d)Uitkomsten enquête e)Demografische ontwikkelingen f)Uitkomsten burgeronderzoek Reactie? Verduidelijking nodig?

10 Specificaties accommodaties en gebruikers  Toelichting -Samenstelling -Bezetting -Accommodatiebeleid -Andere vragen? Juist? Compleet?  Aanvullingen via accommodaties@sittard-geleen.nl binnen een week

11 Plattegrond van cluster met  buurtcirkels  accommodaties

12 Toepassing beleidskader Vrije discussie in groepen  Spreidingsmatrix (Cirkels correct? Plaats en aantal?)  Welke locaties zijn binnen de cirkels het meest geschikt als multifunctionele ontmoetingsruimte en waarom?

13 Afronding Plenaire terugkoppeling Vervolgproces  Aanvullingen binnen een week via accommodaties@sittard-geleen.nl  Verslag binnen twee weken  Toekomstvisie in raadsvergadering 17 december 2015  Uitwerking in 2016


Download ppt "Bijeenkomst DUURZAME ACCOMMODATIES. Deelnemers vanuit Gemeente Sittard-Geleen  Corry de Koster Projectmanager  …Stadsdeelmanager  Frans DrissenProjectmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google