De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRIVATISEIRNG BUITENSPORT INFORMATIE AVOND PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES DINSDAG 17 MAART 2015 Datum: 16 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRIVATISEIRNG BUITENSPORT INFORMATIE AVOND PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES DINSDAG 17 MAART 2015 Datum: 16 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT INFORMATIE AVOND PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES DINSDAG 17 MAART 2015 Datum: 16 maart 2015

2 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Programma: 1. Opening / welkom 2. Powerpoint presentatie met toelichting op notitie “privatisering” 3. Gelegenheid voor vragen, reacties en vervolgvoorstellen 4. Hoe gaan we verder? 5. Wat verder ter tafel komt. 6. Sluiting Privatisering buitensport

3 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Uit notitie privatisering buitensportaccommodaties: 1. Vertrekpunten uit beleidsnotitie Accommodaties 2014-2017 2. Relevante accommodaties 3. Financien 4. Te maken keuzes (mogelijkheden) 5. Relatie met huurtarieven 6. Toezicht op werkzaamheden 7. Overige velden 8. Scenario’s Privatisering buitensport

4 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 1. Vertrekpunten a. Gemeente is eigenaar van de velden en is voor groot deel verantwoordelijk voor onderhoud (Hof van Twente model) b. Clubs betalen vastgestelde huurtarieven c. Uitgangspunt: inzetten op (verdere) privatisering van onderhoud Privatisering buitensport

5 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 2: relevante accommodaties a. Buitensportaccommodaties zijn basisvoorzieningen (maken doelstellingen uit beleidskader Welzijn mogelijk) b. Gemeente draagt daar financieel in bij (structureel of incidenteel) c. Algemeen: privatisering eigendom en onderhoud d. Sportvelden: privatiseren reguliere onderhoud Privatisering buitensport

6 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 3 Financien a. Er was sprake van een taakstellende bezuiniging van € 150.000 in relatie tot welzijnsaccommodaties /maatschappelijk vastgoed b. Kosten onderhoud in 2013 en 2014 inclusief uren buitendienst en tractie (materieel) bedragen € 258.000. Kosten in 2015 substantieel lager (uitbesteding) c. Budget voor renovatie per jaar voor 1 veld (€32.500) Privatisering buitensport

7 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 4 Te maken keuzes (maatwerk) a. Eigendomsoverdracht / recht van opstal / verhuur b. Mate van te privatiseren werkzaamheden (nu Hof van Twente model) c. Uitbesteden werkzaamheden (in 2015 onderhoud uitgevoerd door Breukers BV). Gemeente is in onderhandeling met gemeente Hengelo en SWB over samenwerking in onderhoud d. Onderhoud en vervanging kunstgrasvelden Maatwerk Privatisering buitensport

8 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 5 Relatie met huurtarieven a. Huurtarieven zijn extra verhoogd in 2014/2015 (20%) b. Mogelijkheid bij privatisering: meer zelfwerkzaamheid / minder huur c. Geen verdere privatisering: dan mogelijk verhoging huurtarieven Privatisering buitensport

9 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 6. Toezicht op werkzaamheden a. Sportvelden onderhoud is specialistisch en afdeling Openbare Ruimte houdt toezicht op uitvoering door derden (aannemer en vereningen) b. Hulpmiddelen: bestek, bemestingsadviezen, kwaliteitsplannen c. belangrijk: borging kwaliteit onderhoud Privatisering buitensport

10 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 7 Overige velden a. Naast grassportvelden gaat het ook om handbalvelden (asfalt) b. Vergelijking is te maken met privatisering tennisaccommodaties c. Jeu de boules accommodaties worden al volledig door clubs onderhouden Privatisering buitensport

11 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Ad 8 Scenario’s a. Volledige privatisering “alles” over naar de clubs: eigendom en het volledige onderhoud b. Minimale variant Hof van Twente model uitbreiden c. Tussenvariant bijv. model beheerstichtingen MAATWERK Privatisering buitensport

12 PRIVATISEIRNG BUITENSPORT Gelegenheid voor vragen, reacties en vervolgvoorstellen Privatisering buitensport


Download ppt "PRIVATISEIRNG BUITENSPORT INFORMATIE AVOND PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES DINSDAG 17 MAART 2015 Datum: 16 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google