De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ABVAKABO 10 april 2006 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ABVAKABO 10 april 2006 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ABVAKABO 10 april 2006 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

2 Inhoud presentatie De Wmo: kader, doelstelling en uitgangspunten Wat moet de gemeente doen Voorzieningen Samenwerking Financiën Planning tot en na 1-1-2007

3 Wmo: het kader Onderdeel van nieuwe zorgstelsel samen met AWBZ en Zorgver- zekeringswet Wmo vervangt: Welzijnswet, Wet voor- ziening gehandicapten en delen de AWBZ (met name huishoudelijke verzorging); Uitbreiding takenpakket én beleidsvrijheid gemeente; Ook grotere financiele risico’s. Rijk: beheersing groei zorguitgaven

4 Wmo: stand van zaken wetgeving Wet vastgesteld door Tweede Kamer. Belangrijke wijzigingen: –Invoeringsdatum 1-1-2007 –Compensatieplicht: Een huishouden voeren; Verplaatsen in en om de woning Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Medemensen ontmoeten en daardoor sociale verbanden aangaan. –Jaarlijks clienttevredenheidsonderzoek

5 Wmo: doelstelling MEEDOEN Zelfredzaamheid; Maatschappelijke participatie, ongeacht leeftijd, positie, beperkingen; Maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid. Wmo: zelfredzaamheid > mantelzorg > ondersteuning > zorg

6 Wmo: enkele uitgangspunten Eigen, individuele verantwoordelijkheid Civil society Algemene voorzieningen Specifieke voorzieningen Gemeente: eigen Wmo-beleid met eigen burgers en lokale politiek Gemeente voert regie Samenhang wonen, welzijn en zorg

7 Wmo: prestatievelden 9 prestatievelden, waaronder : geven van informatie, advies en client- ondersteuning (nr. 3): loket-functie ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (nr. 4) verlenen van voorzieningen, gericht op behoud zelfstandig functioneren of deel- name maatschappelijk verkeer (nr. 6)

8 Wmo: voorzieningen Individuele voorzieningen, bijv.: vervoersvoorzieningen, rolstoelen woonvoorzieningen huishoudelijke verzorging Aanspraak individuele voorziening, keuze uit: voorziening in natura persoonsgebonden budget

9 Wmo: huishoudelijke verzorging Volledige huishoudelijke verzorging naar gemeente Bij voorziening/zorg in natura: keuze uit 2 aanbieders

10 Wmo: samenwerken Nadrukkelijke betrokkenheid van burgers en instellingen (bijv. St. Welzijn) bij beleid en uitvoering Wmo De Wolden: oprichting Wmo-raad met vertegenwoordiging vanuit belangen- groepen Samenwerken andere gemeenten: -Drenthe breed voorbereiding Wmo-beleid - ZW-Drenthe: al Wvg-samenwerking

11 Wmo: financien De Wmo: 35% van de totale gemeentelijke begroting Invoering Wmo ook bezuiniging rijk Overheveling huishoudelijke verzorging: veel gemeenten nadeel Risico’s o.a.: vergrijzing en toenemen beroep op Wmo open eind-regeling Beïnvloeding: eigen bijdrage collectieve voorzieningen

12 Wmo Nog heel wat te doen tot 1-1-2007 en daarna maar: UITDAGING EN KANSEN OM SAMEN MET ANDEREN IEDEREEN TE LATEN MEEDOEN


Download ppt "Presentatie ABVAKABO 10 april 2006 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)"

Verwante presentaties


Ads door Google