De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken dorpsgebouwen Zicht op accommodaties en voorzieningen Inspiratiedag 2014 VKK-FDG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken dorpsgebouwen Zicht op accommodaties en voorzieningen Inspiratiedag 2014 VKK-FDG."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken dorpsgebouwen Zicht op accommodaties en voorzieningen Inspiratiedag 2014 VKK-FDG

2 Wat gaan we in deze workshop doen? Welkom en voorstelrondje Inleiding Wat is er in mijn dorp te doen? Aan de slag! Aanleiding Samenwerken in ons dorp? Stelling

3 Inleiding Demografische ontwikkelingen Vergrijzing en ontgroening

4 Inleiding Demografische ontwikkelingen Vergrijzing en ontgroening Mobiliteit: dagpaden en leefpaden

5 Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Leefgewoonten veranderen –Verenigingsleven onder druk  meer ‘concurrentie’ –Individualisering –Digitalisering

6 Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in het sociale domein –‘Kwetsbaren’ blijven in het dorp wonen – Verschuiving formele zorg  informele zorg

7 Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen –Accommodatiebeleid van de gemeente Afstoten accommodaties, te veel m2 in het dorp Geen kerntaak van de gemeente maar verantwoordelijkheid van bewoners Verlagen subsidies

8 Wat is er in mijn dorp te doen? Teken op de plattegrond de voorzieningen in die in uw dorp aanwezig zijn. Geef aan welke thema’s aan bod komen bij de alle accommodaties in uw dorp (denk aan sport, ontmoeting, recreatie, onderwijs, ouderenactiviteiten, dagbesteding, horeca, enz.)

9 Aanleiding Maatschappelijke en politieke veranderingen vragen om nieuwe combinaties van voorzieningen om de leefbaarheid op peil te houden. Voorzieningen> de functie die het een gebouw heeft en de activiteiten die er plaats vinden.

10 Aanleiding. Gebouw Gebruiker Functie

11 Aanleiding Gemeentelijk voorzieningenbeleid in voorbereiding Almen (gemeente Lochem) Gemeente bereidt voorzieningenbeleid voor. Vereniging Almens Belang wil eigen ideeën vormen en het belang voor het dorp op de agenda zetten. VKK-FDG ontwikkelt samen met Spectrum een aantal concept scenario’s die samen met het dorp uitgewerkt worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een door VAB georganiseerde dorpsbijeenkomst

12 Aanleiding Ontwikkeling structuurvisie Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) Gemeente Apeldoorn ontwikkelt een structuurvisie. Tegen het dorp is de Hoenderloo Groep gevestigd, een instelling voor jongeren met gedragsproblemen. De overcapaciteit aan accommodaties in Hoenderloo en de staat waarin deze verkeren baren Hoenderloos Belang zorgen. Met een door Spectrum in opdracht van de gemeente uitgevoerde Quick Scan als uitgangspunt, schrijft Hoenderloos Belang een dorpsplan.

13 Aanleiding Dreigende sluiting voorzieningen Winssen (gemeente Beuningen) In Winssen staan naast elkaar een dorpshuis, een jongerencentrum, een zorgcentrum en een gebouw van de harmonie. Deze gebouwen hebben alle vier onvoldoende bezettingsgraad en zijn niet te exploiteren door het dorp. De gemeentelijke oplossing (alles sluiten en de verenigingen onderbrengen in het Kulturhus in Ewijk) heeft niet de voorkeur van de bewoners/gebruikers. Daarnaast haalt dat het hart uit het dorp Winssen. We gaan in dit projectje op zoek naar slimme oplossingen, die wel op draagvlak (zowel economisch als sociaal) kunnen rekenen.

14 Aanleiding Eigen initiatief Ook zonder concrete plannen van uw gemeente kunt u al aan de slag! Onderzoek aan de hand van de volgende vragen de positie van uw accommodatie en breng samenwerkingsverbanden in kaart

15 Aanleiding Centrale vraagstelling 1.Kunnen huidige functies duurzaam behouden blijven? 2.Welke maatregelen vraagt dit? 3.Welke gevolgen heeft dat voor huidige voorzieningen? 4.Welke mogelijkheden voor samenwerking, clustering en duurzame exploitatie?

16 Samenwerken in ons dorp? Aan de slag! Ziet u overlappingen in thema’s op uw kaart? Wat is samen te doen met anderen? Zouden er een nieuwe producten kunnen ontstaan? (denk aan: boodschappendienst voor bewoners van een zorginstelling door mensen in de dagbesteding)

17 Samenwerken dorpsgebouwen Doel: Bewustwording bevorderen Zicht op wat er allemaal gebeurd in mijn dorp en welke organisaties actief zijn. Zicht op instanties waar ondersteuning, sponsoring en subsidies te krijgen zijn

18 Samenwerken dorpsgebouwen Doel: Bewustwording bevorderen

19 Samenwerken dorpsgebouwen Wij: Waar is onze eigen organisatie goed in? Welke kwaliteiten hebben de vrijwilligers in onze organisatie? Met andere woorden: wat is er voor een ander aantrekkelijk om met ons samen te werken?

20 Samenwerken dorpsgebouwen Zij: Welke organisaties werken al samen en met wie hebben we veel te maken? Welke organisaties kennen we redelijk en kunnen we mee samenwerken? Welke organisaties staan ver van ons af of zijn moeilijk benaderbaar maar wel interessant voor ons? Welke personen kennen we daar?

21 Samenwerken dorpsgebouwen Bedenk bij het marktonderzoek: Gezamenlijk probleem, gezamenlijke oplossingen Samen met andere partijen zoeken naar de beste oplossing Een oplossing van bovenaf opgelegd is vaak een probleem Samenwerken betekent een beter resultaat voor het hele dorp

22 Samenwerken dorpsgebouwen Module Samenwerken dorpsgebouwen Klaar begin 2015 Presentatie van in totaal 10 modules door het kenniscentrum tijdens het Plattelands parlement

23 Samenwerken dorpsgebouwen


Download ppt "Samenwerken dorpsgebouwen Zicht op accommodaties en voorzieningen Inspiratiedag 2014 VKK-FDG."

Verwante presentaties


Ads door Google