De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzetten van programma’s: Hoe doe ik dat?. Essenties Programmatisch Creëren 1.Gedeelde en doorleefde visie 2.Gecommitteerde opdrachtgever die strategische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzetten van programma’s: Hoe doe ik dat?. Essenties Programmatisch Creëren 1.Gedeelde en doorleefde visie 2.Gecommitteerde opdrachtgever die strategische."— Transcript van de presentatie:

1 Opzetten van programma’s: Hoe doe ik dat?

2 Essenties Programmatisch Creëren 1.Gedeelde en doorleefde visie 2.Gecommitteerde opdrachtgever die strategische keuzen maakt 3.Vertrouwen in competenties van teamleden en aandacht voor commitment aan programma 4.Balans in aandacht voor zowel externe & interne aspecten en persoonlijke & teamaspecten 5.Sturen naar doelen vanuit energie en co-creatie 6.Maatwerk

3 Onderdelen Workshop: Starten! 1.Bewuste keuze voor een werkwijze die bij het vraagstuk past 2.Fasering van een programma 3.Fase van visievorming 4.Maatwerk: do’s and dont’s 3

4 Onderdelen Workshop: Starten! 1.Bewuste keuze voor een werkwijze die bij het vraagstuk past 2.Fasering van een programma 3.Fase van visievorming 4.Maatwerk: do’s and dont’s 4

5 Inspanningsverplichting Resultaatverplichting CONCREET RESULTAAT SPECIFIEKE DOEl SPECIFIEKE DOEl DOEL ZOEKEND TRIAL AND ERROR STUREN OP EFFICIËNCY

6 RoutineProjectProgramma Creatief proces Improvi-satie Uitkomst Repeterend vraagstuk ‘voorspelbaar’ product Concreet beschreven resultaat Concreet beschreven doelstelling Verkennend en doelzoekend Vinden van oplossingsrichting Voorspel-baarheidVoorspelbaar Tot redelijk niveau voorspelbaar Beperkt voorspelbaarOnzekerZeer onzeker Tijds-horizon Voortgaand, repeterend Tijdelijk, vooraf bepaald, veelal redelijk beperkt in doorlooptijd Tijdelijk, vooraf globaal bepaald, einde wanneer mogelijk Tijdelijk, einde moeilijk te voorzien Tijdelijk, afhankelijk van uitkomsten van acties Kern van activiteiten Repeterend en bekend Redelijk strak geprogrammeerd en gepland In fasen, belegd in projecten en activiteiten ‘Wyberen’, divergeren, convergeren (kennen en kiezen) Trial and error-aanpak Omgeving Bekend, stabiel systeem Bekend Open systeem, spelers deels bekend Open, spelers te ontdekken Open, onvoorspelbaar

7 INSPANNINGEN Wat is een programma?

8 INSPANNINGEN Energie en commitment Energie en commitment Focus Gevoel van voortgang en dat er iets bereikt wordt

9 9

10 Bewust kiezen 1.Is kiezen voor een sturingsfilosofie die past bij het type vraagstuk 2.Scheidt WHY, WHAT in de startperiode met het HOW 3.Theorie en de levende praktijk: spelregels helpen 4.Vanaf de start balans in aandacht voor alle 4 de domeinen van het creatielemniscaat

11 Onderdelen Workshop: Starten! 1.Bewuste keuze voor een werkwijze die bij het vraagstuk past 2.Fasering van een programma 3.Fase van visievorming 4.Maatwerk: do’s and dont’s 11

12 Eilanden van reflectie Initiëren Definiëren Realiseren =Afsluiten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Program ma- opdracht Program ma- contract 1 ste fase- plan 2 de fase- plan 3 de fase- plan Evaluatie & verant- woording Doel reali- satie Dirigeren door opdrachtgever Sturen uitvoering door projectleiders en anderen Sturen op doel- realisatie door programmamanager

13 Opdrachtgever Opdrachtnemer METASTURING STURING Opdrachtgever Opdrachtnemer

14 OPDRACHT- GEVER VAN HET PROGRAMMA OPDRACHT- GEVER VAN HET PROGRAMMA PROGRAMMA- MANAGER PROJECT- LEIDER PROJECTCONTRACTEN PROGRAMMACONTRACT PROJECT- LEIDER

15 DOELGERICHTHEID REALISEREN DOELEN DOELMATIGHEID GEBRUIK VAN MIDDELEN CULTUUR EN SFEER VAN SAMENWERKING RISICOMANAGEMENT OMGEVINGSMANAGEMENT

16 Initiëren Definiëren x maanden tijd Programma- opdracht Programma- opdracht Programma- contract Programma- contract 1 ste faseplan 1 ste faseplan Ontwikkelen programma Algemene programmacontract Scope Visie Doelenboom Programmaorganisatie Middelen en sturing Omgevings- en risicoanalyse Communicatiestrategie Algemene programmacontract Scope Visie Doelenboom Programmaorganisatie Middelen en sturing Omgevings- en risicoanalyse Communicatiestrategie 1 ste faseplan DIN 1 ste fase Begroting en middelen Organisatie en werkwijze 1 ste fase Specifieke risico’s 1 ste fase 1 ste faseplan DIN 1 ste fase Begroting en middelen Organisatie en werkwijze 1 ste fase Specifieke risico’s 1 ste fase Programmaopdracht Context Visie/Doelen Randvoorwaarden Betrokken actoren Eigenaarschap Afspraken voor definitiefase Programmaopdracht Context Visie/Doelen Randvoorwaarden Betrokken actoren Eigenaarschap Afspraken voor definitiefase

17 Initiëren Definiëren Realiseren Afsluiten Fase1 Fase 2 Fase 3 x maanden Doelen bereikt tijd Programma- opdracht Programma- opdracht Programma- contract Programma- contract 2 de faseplan 2 de faseplan 3 de faseplan 3 de faseplan 1 ste faseplan 1 ste faseplan Programma- evaluatie en verantwoor- ding. Scope programmacontract Scope faseplannen

18 Fasering 1.Vier mijlpalen met externen en de lijn 2.Neem voldoende tijd voor de initiatieffase (luwte is een voordeel!) 3.Organiseer PSU, PFU en PCU 4.Haal gedoe naar voren; het komt er toch

19 Onderdelen Workshop: Starten! 1.Bewuste keuze voor een werkwijze die bij het vraagstuk past 2.Fasering van een programma 3.Fase van visievorming 4.Maatwerk: do’s and dont’s 19

20 20 strategisch programmadoel visie Operationeel Doel 1 Producten InspanningenDeliverables Achievements Inspanningen Resultaten Activiteiten Projecten Operationeel Doel 2 Operationeel Doel 3 Operationeel Doel 4

21

22 De medewerkers krijgen meer ruimte in waar en wanneer zij hun werk doen. Dit moet leiden tot hogere werktevredenheid Program- ma van eisen voor aanpassi ng huisvesti ng Opleiding manager s op gebied resultaat- gericht werken Helpdesk voor medewer kers die op afstand werken Traject workshop per team om af- spraken te maken over HNW Workshop s voor secreta- resses Communi- catie- campagne Aanschaf laptops en smart- phones Aangepa ste ICT infra- structuur Er wordt substantiële bezuiniging op de kosten van kantoorruimte In drie jaar gaat ruimtebeslag per medewerker terug van 0.8 naar 0.6 werkplek per fte. De werkplekkosten per medewerker worden in 3 jaar teruggebracht met 20 % De scores over werktevredenheid gaan in 3 jaar met minimaal 1 punt omhoog Het ziekteverzuim is in 3 jaar met 1 % verlaagd Het aantal reiskilometers van medewerkers wordt in drie jaar met 20 % gereduceerd.

23 Strategisch programmadoel visie Operationeel Doel 1 Producten Inspanningen Projecten Inspanningen Resultaten Activiteiten Projecten Operationeel Doel 2 Operationeel Doel 3 Operationeel Doel 4 Streven, ambitie commitment, energie Streven, ambitie commitment, energie Ideale effecten Concrete effecten Leidt tot resultaten Leidt tot resultaten

24 Doel en resultaat Doel:  Duidelijk omschreven ambitie  Afgeleid van visie en missie van de organisatie  Richtinggevend voor besluitvorming en gedrag  Inspirerend en motiverend Voorbeeld: Vergroten van het gevoel van veiligheid van de bewoners van stad X met 10% in 2012 Resultaat: Concreet product of dienst Duidelijk wanneer het klaar is Vrijwel altijd tastbaar Voorbeeld: een wetsvoorstel, een informatiesysteem, een afwegingskader

25 Visievorming 1.Geen eendaagse klus 2.Spreek beide hersenhelften aan 3.Blijf sturen op doelen en commitment vanuit die visie 4.Betrek relevante partners

26 Onderdelen workshop: Starten! 1.Bewuste keuze voor een werkwijze die bij het vraagstuk past 2.Fasering van een programma 3.Fase van visievorming 4.Maatwerk: do’s and dont’s 26

27 Sturen met budget Sturen vanuit bevoegd- heden Sturen op basis van regie Budgetbeheer bij programmamanager Directe aansturing van de uitvoering door de programmamanager volledig geen

28 Een open proces Waarin partijen veiligheid wordt geboden door hun kernwaarden te respecteren en te beschermen Dat voldoende prikkels voor voortgang en vaart kent Dat voldoende garanties voor inhoudelijke kwaliteit van de resultaten biedt. Wat is een goed proces? Openheid Bescherming kernwaarden Voortgang inhoud

29 Wat is openheid Initiatiefnemer neemt geen eenzijdige besluiten; Anderen worden in de gelegenheid gesteld om de besluitvorming mede richting te geven; Openheid heeft betrekking op de vraag wie meedoet en op de vraag wat er op de agenda moet komen

30 Baas Opdrachtgever Collega Programma- managers Projectleiders Externe stakeholdders Lijn- managers

31

32 DE KWALITEITEN VAN DE PROGRAMMAMANAGER Effectief kunnen opereren, zonder positiemacht, sanctiemacht of steun van de management hiërarchie De vaardigheid om vertrouwelijke relaties te ontwikkelen Respect voor zowel het proces als voor de inhoud De vaardigheid om dwars door functies, organisaties en niveaus te opereren. Formele macht wordt als nadeel beschouwd. Inhoudelijke en procesmatige deskundigheid zijn even belangrijk.

33 DE PARADOXALE EIGENSCHAPPEN VAN DE PROGRAMMAMANAGER

34 Maatwerk 1.Kies niet alleen bewust voor een werkwijze maar wees ook bewust van programmavarianten 2.Schaap met de 5 poten 3.Niet iedere programmamanager is geschikt voor ieder programma 4.Vertrouwen is essentie!

35 Voorwaarden voor een succesvol programma 1. Basis ligt in verbinding, zingeving en creatie 2. Werken aan commitment 3. Werken vanuit gemeenschappelijke visie die Energie creëert en verbindt. 4. Balans in verbinding tussen omgeving, persoonlijke drijfveren, teamsamenwerking en vormgeven met “harde” methodes en middelen 5. Bewuste keuze in werkwijzen 6. Maatwerk door varianten in programma’s

36 1.Kies bewust voor een werkwijze 2.Collectieve intake 3.Onderscheidt wat en hoe 4.Betrek partners, bestuurslagen en managementniveaus 5.Maak een contract 6.Doorbreek patronen 7.Zowel inhoud en proces 8.Onafhankelijk belangen behartigen 1.Ieder vraagstuk op dezelfde manier sturen 2.Bilateraaltjes 3.Thuisbasis voortrekken 4.Te SMART 5.Lijn buiten spel zetten 6.Circus optuigen 7.Expert zijn 8.Details voor OG Do’s and dont’s


Download ppt "Opzetten van programma’s: Hoe doe ik dat?. Essenties Programmatisch Creëren 1.Gedeelde en doorleefde visie 2.Gecommitteerde opdrachtgever die strategische."

Verwante presentaties


Ads door Google