De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening 2014 1 e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening 2014 1 e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015."— Transcript van de presentatie:

1 4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening 2014 1 e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015

2 JAARREKENING 2014

3 Resultaatsontwikkeling 2014 van 3 e Berap naar definitief rekeningresultaat

4

5 Resultaatsontwikkeling 2014 (2) Mutaties in de reserves (onttrekkingen)

6 Resultaatsontwikkeling 2014 (3) Vrijval reserves n.a.v. nota R&V dd 18-12-2014:

7 Resultaatsontwikkeling 2014 (4) Mutaties in de reserves (stortingen)

8 Resultaatsontwikkeling 2014 (5) budgetoverheveling 2014 naar 2015

9 Resultaatsontwikkeling 2014 (6) Voorstel verdeling gerealiseerd resultaat

10 Waar draait het om? Voorzieningen- niveau Financiële positie Lokale lasten

11 Schuldpositie per 31 december 20...

12 Reserves (x € 1.000).

13 Vaste activa en reserves (x € 1.000).

14 Voorzieningen (x € 1.000).

15 1 e BERAP 2015

16 Voorlopig rekeningsaldo (na 1 e Berap 2015) Het verwacht Gerealiseerd resultaat (na mutaties in de reserve) is negatief. Dit komt met name door het verwerken van bijdrage van de Veiligheidsregio, de terugdraaiing van de taakstelling i.v.m. regio ISD en de aangepaste algemene uitkering.

17 Financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2015

18

19 Mei-circulaire 2015 De Algemene uitkering (algemeen deel) is in 2015 fors lager dan opgenomen in de 1e berap 2015 (-/- 38 uitkeringspunten / € 700.000 tot € 800.000); In 2016 (en verder) naar verwachting geen nadeel t.o.v. huidige verwachting (mogelijk iets positief) De verwachte algemene uitkering in verband met het sociale domein is m.i.v. 2016 aanzienlijk hoger dan nu opgenomen in het meerjarenbeeld (+ € 450.000 tot + € 650.000)

20 Mei-circulaire 2015 (cijfermatig), bedragen x € 1 mln

21 VOORJAARSNOTA 2015

22 Koers van het college (1) Sluitende (meerjaren) begroting Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten Inzet van financiele ruimte voor: Oplossen van verkeersknelpunten Groot onderhoud kapitaalgoederen Upgrading van het stationsplein Transformatie van het sociale domein en klaarstomen van de organisatie voor de ambt. fusie belangrijkste prioriteit Lastenverhoging inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven zo beperkt mogelijk (inflatiecorrectie)

23 Koers van het college (2) Concrete voorstellen: Knooppunt Beverwijkerstraatweg (2016 € 1 mln) Verkeersknelpunten (2016 – 2020 € 400.000 per jaar) Rijksweg Limmen (totaal € 2,5 - € 4 mln; 2018 € 0,5 mln) Eenmalige verlaging (2017) budget Nieuw beleid (-/- € 100.000) Extra middelen voor Garantiebanen

24 Koers van het college (3) (Nog) geen concrete voorstellen over: Decentralisaties; geen aanvullende (budget-)voorstellen Middelen voor Skatepark/trimbaanvoorzieningen Middelen voor een Langzaam verkeerstunnel stationsgebied Extra middelen voor salarissen i.v.m. (herstel) pensioenpremie Extra middelen wegenonderhoud i.v.m. verbod op bestrijdingsmiddelen

25 Totaal overzicht

26 Vragen ?


Download ppt "4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening 2014 1 e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google