De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel KeuzeBudget

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel KeuzeBudget"— Transcript van de presentatie:

1 Individueel KeuzeBudget
bij de provincies 1 september 2014 Dennis van Dijken

2 Presentatie Wat is het IKB Waarom IKB Waaraan te besteden Opbouw IKB
Hoogte IKB Registreren van keuzes Verantwoord kiezen

3 Individueel KeuzeBudget
Meer verantwoordelijkheid Meer zeggenschap Conform CAO-akkoord

4 Wat is IKB? IKB is: Een vrij besteedbaar budget voor iedere medewerker om keuzes te maken die passen bij: Levensfase Persoonlijke wensen Persoonlijke doelen Ingangsdatum

5 Waarom IKB IKB biedt de medewerker meer: Zeggenschap Keuzevrijheid
Verantwoordelijkheid En minder: Regels; vaste uitbetaling in mei en december

6 Te besteden aan Verlof Reservering in geld (lokale) IKAP-doelen
Budget naar eigen keuze voor genoemde doelen aan te wenden

7 Opbouw IKB (1) Budget is opgebouwd uit vervallen
collectieve regelingen: Vakantie-uitkering Eindejaarsuitkering Levensloopbijdrage Bovenwettelijke verlofuren

8 Opbouw IKB (2) Individuele regelingen uit de CAP blijven bestaan.
Keuze medewerker: extra geld naar IKB Bijvoorbeeld: Meerwerk Individuele maandelijkse toelagen

9 Pensioenopbouw IKB Pensioengevend in IKB
Maximaal 10% uren van aanstellingsuren verlof kopen Storting in IKB kan leiden tot hogere pensioengrondslag (meer werk) Niet pensioengevend IKB Bovenwettelijk verlof in IKB heeft geen effect op pensioengrondslag

10 Hoogte IKB (1) Van invloed op hoogte IKB zijn ook: Langdurige ziekte
Onbetaald verlof Salarisverhoging

11 Financiële gevolgen Medewerkers:
In 2015 eenmalig meer inkomen, i.v.m. uitbetalen vakantiegeld periode juni t/m december voorgaande jaar. Organisatie: Bovenwettelijk verlof wordt vanaf 2015 uitbetaald, naar verwachting zal maar een deel van dit verlof worden teruggekocht Sparen verlof, jaarlijks maximaal 144 uur dat na 5 jaar vervalt. In totaal dus 5 x 144= 720 uren sparen

12 Registreren keuze Via online IKB-module Raet, Centric, ADP en/ of SAP
Maandelijks mogelijk om keuze te maken Afspraken voor een jaar ook mogelijk Tussentijds wijzigen kan Overgangsregeling provincies uitbetaling vakantiegeld juni t/m december 2014 in mei 2015 Verkoop verlofstuwmeren van vóór 2015 tot max. 108 uur per jaar

13 Verantwoord kiezen IKB-budget wordt maandelijks opgebouwd
Opnemen dan pas mogelijk Terugstorten van opgenomen bedrag niet mogelijk

14 Vragen en reacties


Download ppt "Individueel KeuzeBudget"

Verwante presentaties


Ads door Google