De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Broodje IKB maandag 20 juni 2011. •LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Rol: Stelt tekst van IKB regeling vast •VDW Vereniging van directeuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Broodje IKB maandag 20 juni 2011. •LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Rol: Stelt tekst van IKB regeling vast •VDW Vereniging van directeuren."— Transcript van de presentatie:

1 Broodje IKB maandag 20 juni 2011

2 •LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Rol: Stelt tekst van IKB regeling vast •VDW Vereniging van directeuren van waterschappen Rol: Verantwoordelijk voor uitvoering cao afspraak IKB •Projectgroep IKB Unie van Waterschappen (UvW), extern projectleider en afgevaardigden uit diverse waterschappen Rapporteert aan VDW Doel: Per 1-1-2012 een werkend IKB systeem •Leveranciers salarissystemen Raet en Centric Partijen betrokken bij het IKB

3 Uitgangspunten IKB Centraal staat eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. De medewerker kan de bij zijn levensfase en/of omstandigheden passende keuzes maken. Het uitgangspunt is kostenneutraliteit zowel voor medewerker als werkgever. De medewerker behoudt dezelfde rechten, maar dan in geld uitgedrukt. Inkomensbeschermende afspraken voor de laagste salarisschalen blijven bestaan. Afspraken gebonden aan leeftijdscohorten blijven bestaan.

4 Totstandkoming IKB MiddelenPercentage Vakantietoeslag8 % Eindejaarsuitkering4 % Voorheen collectieve resultaatdeling1,32 % Levensloopbijdrage (geboren na 31-12-1959)0,7 % Voorheen seniorenregeling (niet voor deelnemers SR)0,36 % Levensloopbijdrage (geboren na 31-12-1949)1,09 % Bovenwettelijke verlofuren1,15 % Leeftijdsdagen (geb. voor 1-1-1960 en afh. van leeftijd)1,92 – 1,53 % Twee dagen voor medew. in wachtdienst0,77 % Overwerk (o.b.v. declaratie)€ … Meerwerk (op aanvraag en toewijzing)€ … Prestatietoeslag (o.b.v. beoordeling, betaling in febr)3,5 of 5 % Gratificaties (indien van toepassing)€ … Bodemuitkeringen en inkomensbeschermende afspraken0,33 – 4,53 %

5 IKB conform SAW o.b.v. leeftijd Doelgroep geboren voor 1-1-50 Doelgroep geboren na 31-12-49 en voor 1-1-55 Doelgroep geboren na 31-12-54 en voor 1-1-60 Doelgroep geboren na 31-12-59 Over bezoldiging 8% Over maandsalaris Pensioen- gevend 5,32% + 0,66 indien geen deelnemer seniorenregeling +0,22 indien geen ABP lid op 1-4-97 5,54 % + 0,66 indien geen deelnemer seniorenregeling 5,9%6,6% Over het maandsalaris niet pensioen- gevend 1,15% + 0,77 indien wachtdienst +0,87 indien geen ABP lid op 1-4-97 2,02% + 0,77 indien wachtdienst 2,02% + 0,77 indien wachtdienst 2,02% + 0,77 indien wachtdienst Over het maandsalaris niet pensioen- gevend 1,92% Mits sinds 1-1-09 een ononderbroken aanstelling in sector watersch. 1,92% Mits sinds 1-1-09 een ononderbroken aanstelling in sector watersch. 1,53% Mits sinds 1-1-09 een ononderbroken aanstelling in sector watersch.

6 IKB conform SAW o.b.v. salarisschaal 123456789 4,534,083,623,192,852,451,590,990,88 Percentage per schaal 101112131415161718 0,770,680,60,530,480,440,40,360,33

7 Overwerkvergoeding -Werkzaamheden in opdracht van de werkgever die meer dan een half uur vóór of na resp. het begin of eind van de roostertijd worden verricht. -Medewerkers met schaal 10 of hoger geen recht op overwerkvergoeding. -Alle overwerk wordt uitbetaald via IKB. Vertraging van 1 maand! In overleg met leidinggevende blijft tijd voor tijd mogelijk (dan blijft overwerk buiten IKB). -Indien rusttijden uit arbeidstijdenwet niet nageleven kunnen worden, dan overuren als vrij inroosteren. Toeslag wordt uitbetaald.

8 IKB doelen -Fiets -Vakbondscontributie -Opleidingskosten (die niet vergoed worden conform SAW) -ABP Extra pensioen -Levensloopsparen -Verlof -Reserveren van geld

9 Toekomst IKB Middelen mogelijk in toekomst in IKB: - Middelen voor ambtsjubilea - Tegemoetkoming collectieve ziektekostenvoorziening - Betaald ouderschapsverlof Doelen mogelijk in toekomst in IKB: - Ziektekostenverzekering - Vervoersabonnement/NS kaart - Aanschaf PC

10 2012 overgangsjaar Omdat medewerkers moeten wennen aan het IKB en het systeem. Als je niets doet (geen keuzes maakt) wordt in 2012: - in mei 5/12 deel van je IKB uitbetaald - in december 7/12 van je IKB uitbetaald In mei 2012 wordt je resterende vakantiegeld van 2011 uitbetaald (van juni tot en met december 2011) BELANGRIJK IVM VERHOGING JAARINKOMEN VOOR TOESLAGEN ENZ. Vanaf 2013: Als je niets doet wordt je IKB maandelijks uitbetaald.

11 IKB Applicatie Centric IKB(keuzemodule) Youpp(portal) Persmaster of (bronsysteem) Maximale keuzevrijheid Dagelijks keuzes maken mogelijk Pro forma berekeningen (simuleren) Er kan nooit meer worden uitbetaald dan gespaard is Sal. adm kan “ingrijpen” (bijv. bij loonbeslag) In december wordt altijd het resterend budget uitbetaald Het systeem “My benefits” is niet meer in gebruik!

12 Meer- minderwerk -In september voorlichting medewerkers en verzending brieven + aanvraagformulieren. Het aanvragen van meer- en minderwerk kan niet meer via applicatie (voorheenMy Benefits). -In oktober keuzes maken voor meer- minderwerk en norm opstellen voor managementtoets (door MT). -In november managementtoets en toewijzing en afwijzing (evt) van verzoeken meer- en minderwerk. -Het extra salaris dat een medewerker door het meerwerk ontvangt wordt in het IKB opgenomen.

13 Planning communicatie IKB -A&O fonds ontwikkelt toolkit met brieven, (web)brochures, voorbeelden, FAQ, instructievideo, handleidingen -In september sectorbrede informatieverstrekking -Eind van het jaar voorlichtingsbijeenkomsten -Januari brieven (besluiten) aan medewerkers met individuele consequenties

14 Vragen Opmerkingen.......


Download ppt "Broodje IKB maandag 20 juni 2011. •LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Rol: Stelt tekst van IKB regeling vast •VDW Vereniging van directeuren."

Verwante presentaties


Ads door Google