De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel KeuzeBudget

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel KeuzeBudget"— Transcript van de presentatie:

1 Individueel KeuzeBudget
bij de provincies 1 september 2014 Dennis van Dijken

2 Partijen betrokken bij het IKB
BOD Bestuurlijke onderhandelingsdelegatie bestaande uit 2 gedeputeerden en 2 provinciesecretarissen Rol: Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de afspraken met de bonden over het IKB. SPA Sector overleg over provinciale arbeidsvoorwaarden bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden (Abvakabo FNV, CNV en CMHF) en de BOD Werkgroep-IKB Is een ambtelijke werkgroep van mensen uit provincies en het IPO die de invoering van het IKB voorbereidt. Doel: Per een werkend IKB systeem Leveranciers salarissystemen Raet (Marion van de Polder, Drenthe), Centric (Karin van de Zanden, Limburg), SAP (Kirsten Blokker, Noord Holland) en ADP (Tineke Klok, Zuid Holland)

3 Uitgangspunten IKB IKB betekent geen uitbreiding van het arbeidsvoorwaardenpakket. De waarde van dit pakket blijft gelijk. Centraal staat eigen verantwoordelijkheid voor zeggenschap van de medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. De medewerker kan de bij zijn levensfase en/of omstandigheden passende keuzes maken. De medewerker behoudt dezelfde rechten, maar dan in geld uitgedrukt.

4 Tot standkoming IKB Middelen Percentage
Vakantieuitkering van de bezoldiging 8% Eindejaarsuitkering van het salaris 8,3% Levensloopbijdrage van het salaris tot schaal ,3% vanaf schaal ,65% Bovenwettelijke verlofuren 1,92% Meerwerk (op aanvraag) € …….

5 Meerwerk in het IKB Medewerker kan op aanvraag bij de werkgever meer gaan werken (maximaal 108 uur op jaarbasis) Het aanvragen van meerwerk gebeurt in overleg met leidinggevende Gedurende jaar keuze maken voor meerwerk Keuze voor meerwerk kan 1 malig worden herzien gedurende een jaar Het extra salaris dat een medewerker door het meerwerk ontvangt wordt in het IKB opgenomen. Het meerwerk wordt uitbetaald via IKB.

6 Verkopen verlofstuwmeren in het IKB
Medewerker kan verlofstuwmeren van vóór 2015 afbouwen. (maximaal 108 uur op jaarbasis) Het afbouwen van verlofstuwmeren gebeurt in overleg met leidinggevende Gedurende jaar keuze maken voor afbouwen verlofstuwmeren Het extra salaris dat een medewerker door het verkopen van verlof ontvangt wordt in het IKB opgenomen. Het verkopen van verlof wordt uitbetaald via IKB.

7 Wat kun je met het IKB doen?
Het IKB kan worden benut voor bestaande IKAP doelen als; Fiets met accessoires voor woon/werkverkeer Inrichting telewerkruimte (indien gergeld) Openbaar vervoerbewijzen Indien van toepassing; bedrijfsfitness Vakbondscontributie Sparen via de levensloopregeling (Als je nog onder de overgangsregeling levensloop valt) Kopen van verlof. Uit IKB kun je extra verlof kopen dat maximaal 5 jaar kan worden gespaard (daarna vervalt het) Fiscaal aantrekkelijke bestedingsdoelen welke lokaal met het GO zijn afgestemd

8 Overgangsvoorziening IKB
Als je niets doet (geen keuzes maakt) wordt vanaf 2015 je IKB maandelijks uitbetaald. Medewerkers krijgen dan elke maand datgene wat er in die maand is opgebouwd. In mei 2015 wordt het resterende vakantiegeld van 2014 uitbetaald (van juni tot en met december 2014) BELANGRIJK IVM VERHOGING JAARINKOMEN VOOR TOESLAGEN ENZ. Mogelijkheid tot het verkopen van oude verlofstuwmeren vóór 2015 (max 108 uur voor duur van 5 jaar) uit te betalen in het IKB

9 IKB applicaties Groningen Friesland, Gelderland en Limburg
Centric (HRM-systeem) Youpp (portal) Drenthe, Overijssel, Zeeland en Flevoland Raet (HRM-systeem) Youforce (portal) Noord Holland en Noord Brabant SAP (HRM systeem) SAP ESS en MSS (portal) Utrecht en Zuid Holland ADP (HRM systeem) P-view (portal)

10 IKB applicaties Maximale keuzevrijheid
Maandelijks keuzes maken mogelijk Pro forma berekeningen (simuleren) Er kan nooit meer worden uitbetaald dan gespaard is Sal. adm kan “ingrijpen” (bijv. bij loonbeslag) In december wordt altijd het resterend budget uitbetaald Het systeem blokkeert onwettelijke keuzes

11 Planning communicatie IKB
IPO en IKB-werkgroep ontwikkelt samen met de bonden een toolkit met daarin brieven, (web)brochures, voorbeelden, instructievideo en handleidingen In september sectorbrede informatieverstrekking Eind van het jaar voorlichtingsbijeenkomsten Informatie voor medewerkers op Huisnet / Intranet plaatsten

12 Vragen en reacties


Download ppt "Individueel KeuzeBudget"

Verwante presentaties


Ads door Google