De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptbegroting 2015-2018 Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptbegroting 2015-2018 Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Conceptbegroting 2015-2018 Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014

2 Indelingpresentatie: Indeling presentatie: In vogelvlucht In vogelvlucht Ontwikkeling begrotingspositie Ontwikkeling begrotingspositie Samenvatting kaderstelling Samenvatting kaderstelling Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing Wat betekent dit voor onze inwoners? Wat betekent dit voor onze inwoners? Verdere procedure Verdere procedure

3 In vogelvlucht 1/3 -Financieel gezond, inwoners niet extra belast, maar grote bezuinigingsopgave: - 2015: € 2,7 miljoen - 2018: € 3,98 miljoen -Ook nieuw beleid: -Reconstructie Valkenburgerweg -Reconstructie Walramplein/Molenstraat, -Realisatie schoolroutes -eenmalig budget topevenement Alle taakstellingen ingevuld: structureel tekkort € 624.000,-.

4 In vogelvlucht 2/3 Alle taakstellingen ingevuld: structureel tekort € 624.000,-. -Hoe dat te realiseren: -kleine en vooral slagvaardige (regie)organisatie: -meeste ambities geborgd: strategische aanpak cofinanciering voortzetten -Taakstellingen volledig invullen -Wettelijk/niet-wettelijk, bijbehorende kosten Procedure en planning in presidium

5 In vogelvlucht 3/3 -Onzekerheden: -Gemeentefonds -consequenties wijzigingen fiscale wetgeving (Vennootschapsbelasting), -ontwikkeling inkomsten toerisme & parkeren -Exploitatie parkeergarage, -Ontwikkeling WWB -Gevolgen van de gedecentraliseerde taken.

6 Ontwikkeling begrotingspositie 2015-2018 1/2

7 Ontwikkeling begrotingspositie 2015-2018 2/2

8 Samenvattingkaderstelling 1/2 Samenvatting kaderstelling 1/2 Alle taakstellingen ingevuld: structureel tekort € 624.000,-. A. Algemeen. Externe begeleidingskosten grote projecten gedekt via extra inkomsten uitbouwleges Nieuwe prioriteiten in eerste instantie binnen het desbetreffende programma Bij optredend tekort integrale afweging van alle beleid Gemeentelijke producten en diensten in beginsel kostendekkend Indexeringstaakstelling gemeentelijke belastingen: tarieven hondenbelasting, begrafenisrechten, precariobelasting en parkeerboetes gemiddeld verhogen met 1,5% Rioolheffing 2015 verhoogd met 5%. Daarna bevroren. Afvalstoffenheffing 2015-2018 niet verhoogd. Tarief blijft € 120,- per perceel per jaar. OZB vanaf 2015 jaarlijks 3% verhoogd Ramingen onderhoud kapitaalgoederen afgestemd op meest actuele onderhoudsplanningen Taakstellend: alle gedecentraliseerde taken uitgevoerd met door Rijk beschikbare middelen

9 Samenvattingkaderstelling 2/2 Samenvatting kaderstelling 2/2 Alle taakstellingen ingevuld: structureel tekort € 624.000,-. B. Bedrijfsvoering en gemeentelijke dienstverlening. Streven naar kleine en vooral slagvaardige organisatie: samenwerking of uitbesteding voor kostenbesparingen en/of continuïteitsverbeteringen Financiële kaders bedrijfsvoering en dienstverlening blijven gehandhaafd => Kosten mogen niet stijgen C. Centrumplan. De gemeentelijke bijdrage is gemaximeerd op € 6,1 miljoen. p.118 begroting 2015-2018

10 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1/2 p.65-76 begroting 2015-2018 De vermogenspositie

11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2/2 p.77-78 begroting 2015-2018

12 Wat betekent dit voor onze inwoners? OZB vanaf 2015 jaarlijks 3% verhoogd Afvalstoffenheffing 2015-2018 niet verhoogd. Tarief blijft € 120,- per perceel per jaar. Rioolheffing 2015 verhoogd met 5%. Daarna bevroren.

13 Vervolgprocedure Vrijdag 24 oktober 2014 Laatste dag indienen technische vragen Dinsdag 28 oktober 2014 Beantwoording technische vragen Woensdag 29 oktober 2014 Begrotingscommissie EFT Dinsdag 11 november 2014 Raadsvergadering programmabegroting


Download ppt "Conceptbegroting 2015-2018 Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google