De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst subsidie cultuur 2013 – 2016 , 3e tender Raymond Tassenaar adviseur subsidieverlening 8 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst subsidie cultuur 2013 – 2016 , 3e tender Raymond Tassenaar adviseur subsidieverlening 8 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst subsidie cultuur 2013 – 2016 , 3e tender Raymond Tassenaar adviseur subsidieverlening 8 oktober 2014

2 Hoe kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland.
Digitaal via: Ga naar Producten (gele knop, rechterzijde pagina) en achtereenvolgens Cultuur, sport en vrije tijd en Cultuur. Kies dan voor Cultuur, 3e tender, subsidie. handleiding indienen subsidieaanvraag regelgevingsbank (regels en regelingen) aanvragen: Subsidieportaal (inloggen)

3 Na het inloggen op het subsidieportaal, afhankelijk van het thema, kiezen voor één van de volgende programma’s: Cultuur en erfgoed, podiumkunsten Cultuur en erfgoed, beeldende kunst, mode en vormgeving Cultuur en erfgoed, festivals Let op: per thema nieuwe aanvraag indienen. Helaas geen automatische invulvelden

4 Gevolg van werken met tender:
Aanvrager is en blijft verantwoordelijk voor de aanvraag en de volledigheid op de sluitingsdatum. Geen mogelijkheid tot aanvulling van de aanvraag na sluitingsdatum. Onvolledige aanvragen blijven buiten behandeling. Een subsidieaanvraag is volledig als: het juiste aanvraagformulier (algemeen en specifiek) is ingevuld; het door gemachtigde ondertekend is; alle voorgeschreven bijlagen zijn ontvangen. Bij indienen van de aanvraag voor 18 november 2014 check op volledigheid en begroting

5 het woord ‘project’ telkens lezen als ‘programma’

6 statutaire naam en vestigingsplaats van de organisatie die formeel aanvraagt, of bij een samenwerkingsverband optreedt als penvoerder.

7

8 Afhankelijk van de keuze verschijnen nieuwe invulvelden

9 Nog niet bekend bij de provincie of gewijzigde gegevens?
Stuur dan een bewijsstuk als bijlage mee (zie F. bijlagen)

10 Geplande startdatum: altijd 1-1-2015
Geplande einddatum: altijd

11 Kort en krachtig: de kaders zijn gemaximeerd tot 300 tekens
Meer informatie? Stel dan een apart document op en voeg deze als extra bijlage toe (zie F. bijlagen)

12 Vul hier alleen de vergunningen en ontheffingen in welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het programma. Indien de vergunning of ontheffing nog niet is afgegeven, verschijnt er een nieuw invulveld.

13 vermeld het BTW-nummer
beschikking van de Belastingdienst met percentage dat u kunt verrekenen. (% van het te betalen BTW bedrag)

14 Tip: lees de Regels goed door.
rechtstreeks toe te rekenen kosten (artikel 2.1) alleen aanvullende kosten, geen kosten die al zijn gedekt door een andere subsidie of opdracht. niet-subsidiabele kosten (artikel 2.3) uurlonen en tarief (artikel 2.5) vrijwilligers zijn geen eigen personeel. De daadwerkelijke gemaakte en betaalde kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn subsidiabel tot maximaal de bedragen die de belastingdienst hanteert voor de vergoeding van vrijwilligers.

15 Het programma rekent met 21% BTW over totaal van de kosten
Het programma rekent met 21% BTW over totaal van de kosten. Als het werkelijke bedrag aan BTW afwijkt moet dit worden aangepast. Stuur een specificatie als bijlage mee (zie F. bijlagen) Denk hier bijv aan verkoop van gemaakte werkstukken, verkoop van entreebewijzen, of verkoop van consumpties. Het is niet de bedoeling dat u hier bijdrage van derden of sponsorinkomsten invult. Deze bijdragen kunt u bij onderdeel E2: financieringsbegroting invullen.

16 de eigen bijdrage mag niet al belast zijn met verplichtingen.
bijdragen in nature zijn geen geldelijke ontvangsten (er is geen sprake van een kasstroom) en kunnen geen kosten dekken die tot uitgaven leiden. De inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers kan daarom niet als financiering door derden (zie volgende sheet) worden opgevoerd. geldleningen die terug betaald moeten worden vallen onder eigen bijdrage. De leenovereenkomst moet als bijlage worden bijgevoegd. Uiterlijk 31 december 2014 bewijs hiervan aanleveren.

17 Bijdragen door derden mogen niet belast zijn met verplichtingen
Bijdragen door derden mogen niet belast zijn met verplichtingen. Subsidies die u ontvangt voor de realisatie van andere activiteiten dan in deze aanvraag zijn opgenomen kunt u daarom niet opvoeren.

18 Hier vult u per doelstellingsgebied zo goed als mogelijk de aantallen meetbare eenheden in die u met uw activiteiten beoogd. Eventueel geeft u hier een aparte toelichting bij.

19

20

21

22

23 VRAGEN?


Download ppt "Informatiebijeenkomst subsidie cultuur 2013 – 2016 , 3e tender Raymond Tassenaar adviseur subsidieverlening 8 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google