De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011

2 Zuid-Holland Zuid -Gemeentelijke (gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst (GGD) -Regionale Ambulancedienst (RAV) -Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) -Stafafdeling Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur (per gemeente 1 vertegenwoordiger) Bestuurscommissies Raadsledenplatform (per gemeente 1 vertegenwoordiger)

3 Bronnen van inkomsten Algemene uitkering en doeluitkering Rijk Provinciale subsidies Projectgelden Zorgverzekeraars Gemeentelijke middelen via inwoner- /leerlingbijdrage

4 Wettelijke taken Wet publieke gezondheidszorg Wet ambulancezorg Wet leerplicht/kwalificatieplicht en RMC- functie Daarnaast: specifieke projecten

5 Mogelijkheden tot bezuinigingen 5% in 2011: overwegend via efficiencymaatregelen in eigen organisaties 10% in 2012: kwart via kostenreductie Servicecentrum Drechtsteden, overig: takendiscussie NB: in 2012 substantiële taakstelling GGD als gevolg van privatisering integrale Jeugdgezondheidszorg!

6 Programma Volksgezondheid (Begroting 2011) TaakKostenInwonerbijdrageOverige inkomstenResultaat Openbare gezondheidszorg 6.6213.0803.5410 Jeugdgezondheidszorg3.8183.3934250 Jeugdgezondheid 0-54.000 0 Totaal14.4396.4737.966 Procentueel TaakInwonerbijdrageOverige inkomsten Openbare gezondheidszorg4753 Jeugdgezondheidszorg8911 Jeugdgezondheid 0-5100 Alle bedragen zijn x € 1.000,-

7 Programma Ambulancezorg (Begroting 2011) TaakKostenInwonerbijdrageOverige inkomstenResultaat Ambulancedienst12.580 0 Meldkamer1.344 0 Totaal13.924 0 Procentueel TaakInwonerbijdrageOverige inkomsten Ambulancedienst100 Meldkamer100

8 Programma Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (Begroting 2011) TaakKostenInwonerbijdrageOverige inkomstenResultaat Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 2.4711.3701.1010 TaakInwonerbijdrageOverige inkomsten Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 5545 Procentueel

9 Programma Regiostaf -1- (Begroting 2011) TaakKostenInwonerbijdrageOverige inkomstenresultaat Huisvesting en faciliteiten5.0719584.1130 Bestuursondersteuning1.4121.2921200 Programmaraad51465 Regionaal Economische ontwik. 1176849 Jeugdpreventieteam294 Totaal7.2352.6584.5770

10 Programma Regiostaf -2- (Begroting 2011) TaakInwonerbijdrageOverige inkomsten Huisvesting en faciliteiten1981 Bestuursondersteuning919 Programmaraad9010 Regionaal Economische ontwik. 5842 Jeugdpreventieteam100 Procentueel

11 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Stopzetten of reduceren subsidies Minder projecten Minder dienstverlening Effect voor inwoners en instellingen: direct en vooral indirect getroffen

12 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Betekenis van een hogere bezuinigingstaakstelling voor GGD –De GGD zit in een cruciale fase voor het ontwerpen van een levensvatbare GGD –Naar verwachting kan de GGD bij een hogere bezuinigingstaakstelling niet overleven

13 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Betekenis van een hogere bezuinigingstaakstelling voor RAV –De Ambulancedienst ZHZ wordt gefinancieerd door de zorgverzekeraars, er is geen gemeentelijke bijdrage. –De bezuinigingen vanuit de zorgverzekeraars, die op kunnen lopen tot 20%, zijn landelijk gekaderd.

14 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Betekenis van een hogere bezuinigingstaakstelling voor BLVS (1) –Juli 2009 overgang van GR Drechtsteden naar GR Zuid-Holland Zuid –Inclusief een taakstelling op efficiency op het bureau door samenvoeging Leerplicht en VSV- aanpak –Regionale aanpak heeft geleid tot verbeterde (preventieve) samenwerkingsvormen: van onderwijs tot OM en van BJZ tot werkgevers

15 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Betekenis van een hogere bezuinigingstaakstelling voor BLVS (2) –1,3 mln van de begroting (2,4 mln) gebaseerd op gemeentelijke leerling-bijdrage. –Rijksbijdrage vanuit min. OCW wordt reeds ingezet binnen gemeentelijke taak Leerplicht (formatie). –Terugval naar (repressieve) administratieve afdoening (er is geen beetje preventie). –Leidt tot uitgekleed takenpakket zonder toegevoegde waarde voor het recht op onderwijs voor kinderen en jongeren.

16 Nog meer bezuinigingen (bovenop 10% in 2012)? Betekenis van een hogere bezuinigingstaakstelling voor BLVS (3) –Geen verbinding gemeente - onderwijs rondom bijv ontwikkeling ZAT en passend onderwijs –Geen deelname rondom verzuimpreventie op scholen –Geen deelname aan Veiligheidshuis –Stoppen met specifieke projecten Actietafel thuiszitters De Overstap VO-MBO

17 Overige ontwikkelingen Privatisering integrale Jeugdgezondheidszorg Vergunningverlening ambulancezorg Toekomstdiscussie ZHZ: –nieuwe enkelvoudige Gemeenschappelijke Regeling –domeinen: gezondheid, jeugd en jeugdzorg

18 De gemeenten uitgedaagd: –de diensten van ZHZ als “preferred supplier” levert de gemeenten van ZHZ een besparing op van Euro 1,0 miljoen, onderdelen beleid en control. –Voorwaarde is vertrouwensrelatie gemeente met uitvoeringsorganisaties.


Download ppt "PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google