De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelforganisatie: einde van instituties? 10 november 2010 Inleiding Ton van Overbeek Voorzitter Raad van Bestuur Careyn Zuwe Aveant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelforganisatie: einde van instituties? 10 november 2010 Inleiding Ton van Overbeek Voorzitter Raad van Bestuur Careyn Zuwe Aveant."— Transcript van de presentatie:

1 Zelforganisatie: einde van instituties? 10 november 2010 Inleiding Ton van Overbeek Voorzitter Raad van Bestuur Careyn Zuwe Aveant

2 Zelforganisatie: creëren Brede Maatschappelijke onderneming en 'Het Dorp'

3 Wie zijn we? Organisatie in de Care sector met profit bedrijven voor innovatie en kwaliteit, visie 'Het Dorp', van Utrecht tot de Belgische grens, 7.500 fte (14.000 medewerkers), 150.000 leden Wat willen we? Medeverantwoordelijkheid dragen voor het blijven bieden van goede en betaalbare zorg in Nederland

4 Vanenburg Van nabij en beter Van de klantVan de wijk Van de medewerker Van de maatschap- pij Stip op de horizon van VWS ontbreekt Bestuurders aan zet: een zoektocht Meer doen met hetzelfde geld Nieuw evenwicht publiek privaat Nieuwe geldstromen Geen prijsconcurr. Publieke zorg Maatschap- pelijke onderneming

5 Maatschappelijke aandeelhouders Not for Profit: maatschappelijke onderneming Commerciële activiteiten For ProfitNot for profit Publiek maatschappelijke taken Bijdrage Maatschappelijk evenwicht For profit ondersteunt maatschappelijke programma's Strategie: het goed doen door het goede te doen

6 Bekostiging Financiering scenario's Werkmodel en organisatie Vrienden de zorgbond Aanpassing regelgeving Dienstverlening aan klant Dorpsplein en WGC

7 VVT arbeid Kraam- zorg Hulp- mid- delen Gezond- heids- centra Gezond- heids- services ICT ThemabedrijvenVVT-bedrijven Ondersteunende bedrijven JGZ/AMW Huishou- delijke Zorg Careyn Zuwe Aveant PAL4

8 Continuïteit van zorg in Nederland Beschikbaar Betaalbaar Kwaliteit Innovatie

9 Een lokaal, integraal, wijkgericht netwerk; t.b.v. continuïteit van zorg Combinatie van zoveel mogelijk dienstverleners, vrijwilligers etc. laagdrempelig Regie in de wijk Nadruk op preventie en zelfmanagement Ketenprogramma's Maatschappelijk belang voorop: wijzigingen aan het systeem Nieuwe vorm van integrale zorgverlening, tegen lagere kosten Bundeling financieringsstromen, waarin taakherschikking en substitutie mogelijk is Met als doel: -Meer (signalering en) preventie, afgestemde zorg, meer mantelzorg, minder inzet professionele uren, reductie management, kosten bureaucratie weghalen -meer afgestemde zorg -> goedkoper, overheadreductie 10-20% 'Het Dorp'

10 Meer concreet: Coördinerende wijkteams Betere inzet mantelzorgers en vrijwilligers Indiceren en financieren Succesbepalende factor: Werkbare lokale netwerken tussen: –- benodigde disciplines / professionals –- wijkbewoners –- cliënten –- medewerkers –- maar ook voor creëren benodigde infrastructuur etc. 'Het Dorp'

11 Geeren Noord (Breda) Wateringen Nieuwland (Schiedam) Delft Wvpk en ztm'er MD, intra, GS, HZ, hulpmidd Wvpk en ztm'er MD, intra, GS, HZ, hulpmidd Wvpk en ztm'er MD, intra, GS, HZ, hulpmidd Wvpk en ztm'er MD, intra, GS, HZ, hulpmidd Zelforganisatie door: Stuurgroep met wijkverpleegkundigen in de lead Organisatie faciliteert infrastructuur zoals: - ICT - administraties - etc

12 arbeid Kraam- zorg Hulp- mid- delen Gezond- heids- centra Gezond- heids- services ICT ThemabedrijvenIntegrale Dorpen Kleine faciliterende organisatie Huishou- delijke Zorg Careyn Zuwe Aveant PAL4 ontrafeling van instituties individueel niveau en creëren sociale cohesie dorp

13 De zorg is van niemand Creëren van eigenaarschap voor continuïteit van zorg Realiseren eigen verantwoordelijkheid door zorgvragers zelf Ledenorganisaties op wijkniveau Bundelen in Zorgbond Leden en De Zorgbond

14 Zelforganisatie: einde van instituties! 'Van ieder voor zich, naar samen voor elkaar' Maatschappelijk en bedrijfsmatig


Download ppt "Zelforganisatie: einde van instituties? 10 november 2010 Inleiding Ton van Overbeek Voorzitter Raad van Bestuur Careyn Zuwe Aveant."

Verwante presentaties


Ads door Google