De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
1

2 De huidige situatie 2 Verregaande uitsplitsing van taken (Taylorisme)
Gescheiden financieringsbronnen en -stromen Bureaucratie (t/m minutenzorg) Aanbodgericht zorgstelsel Sterke groei zorgvraag en stijgende kosten Collectieve solidariteit onder druk 2

3 Het Regeerakkoord 3 Marjeure bezuiniging Care
Knip Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar WMO Knip Verpleging naar ZvW ZZP 5-10 wordt landelijke voorziening (met standaardprijs zonder Regionaal maatwerk = optelsom voor cliënten (recht op zorg vervalt; eigen bijdragen, eigen risico, zelf betalen huur/wonen, zelf regelen c.q. beroep doen op familie/vrijwilligers/gemeentefonds) = optelsom voor zorgaanbieders ouderenzorg (herontwerp portfolio, medewerkersbestand, vastgoed en verantwoording/administratie binnen 3-4 jaar) Marjeure bezuiniging Care 3

4 Visie 4 Maatregelen kabinet grotendeels kostengedreven
Visie op hoe we oud willen worden ontbreekt om welke waarden gaat het? hoe organiseren we dat? 4

5 Sociale Innovatie 5 5 Scenario-analyse Gedrag (mindset)
Wet- en regelgeving (financiering) Instituten (integratie) Technologie en IT 5 5

6 Hoe verder: het Dorp 2.0 Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag Of eigenlijk: het gaat om functioneren en participeren van cliënten of men nu gezond of ziek is Samenhang en samenwerking in de wijk De wijkzuster als spil Minder regels en schotten Minder instituties Zelfregie (zorgen dat in plaats van zorgen voor) Zeggenschap bij de klant (Kringen) Betere kwaliteit tegen lagere kosten 6

7 Waar staan we? Dorp 1.0 Zelfsturende wijkteams, samenwerking huisartsen,welzijnsorganisaties, gemeenten Projecten en experimenten (Regelarm, burgerkracht en zeggenschap (de kringen) 7

8 Dialooggestuurde zorg
8

9 Thuis Verblijf Beschermende woonomgeving Therapeutisch leeflkimaat
Permanent toezicht Hbh (wmo/particu lier Online gemaksdiensten Robotica, Pv(wmo) Communities,, beeld& contact, medicatieaanreiking 1ste, 2e lijnszorgzvw Begeleiding( wmo) Vp (zvw) Telemonitoring, remote monitoring: sensoren/alarmering Bh (zvw)

10 eHealth en het dorp Integraliteit eerstelijnszorg en delen van de tweede lijn (GGZ en Jeugdzorg) Nieuwe woonvormen voor ouderen (kansen voor technologie en economische ontwikkeling) Efficiency - medewerkers (devices on spot, Ipad, EZD, indicatie, enz.) - cliënten (gemaksdiensten, domotica, community, telezorg) Intimicy (zelfstandigheid en zelfregie) 10

11 Hoe komen we verder? 11 eHealthconsortium of hoe komen we verder?
- vier grote thuiszorgorganisaties: Cordaan, Careyn, Omring en Sensire Doelstellingen: kennisdeling en krachtenbundeling voor ontwikkeling, inkoop en lobby 11

12 Projecten Gezamenlijke vise en lobby met bijzondere aandacht voor social media en communicatieplatforms Betrouwbare extramurale infrastructuur (laagdrempelig, gemaksdiensten, communityserver) Remote monitoring (beperken waak- en nachtzorg door zorggerelateerde applicaties (COPD, diabetes, medicatie, enz.) Geïntegreerd platform ten behoeve van productontwikkeling en opschaling eHealth in de ouderenzorg (domotica, alarmering, enz.) 12

13 De daad bij het woord 13 De rol van de leden van Ondernemend Utrecht:
Onderwijs (goede opleidingen, aansluitend op behoeften zorgaanbieders, medewerkers met juiste mindset) Arbeidsmarktcommunicatie (Malaïka) IT (hard- en software en hulpmiddelen voor medewerkers en cliënten, personenalarmering, E-zorg, medicatie, enz.) Onderzoek (E-health, signalering, preventie, zelfredzaamheid, opleiding en coaching, enz.) Bedrijfsleven (producten en diensten:medicijndispenser, domotica, robotica,) Woningcorporaties (nieuwe woonvormen) Overheid (normering, organisatie, financiering) Burger (verantwoordelijkheid, betrokkenheid en solidariteit) 13

14 Concrete Projecten! Wie gaat er mee naar de minister? 14


Download ppt "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google