De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving."— Transcript van de presentatie:

1 1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

2 2 l Verregaande uitsplitsing van taken (Taylorisme) l Gescheiden financieringsbronnen en -stromen l Bureaucratie (t/m minutenzorg) l Aanbodgericht zorgstelsel l Sterke groei zorgvraag en stijgende kosten l Collectieve solidariteit onder druk De huidige situatie

3 3 Het Regeerakkoord l Knip Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar WMO Knip Verpleging naar ZvW l ZZP 5-10 wordt landelijke voorziening (met standaardprijs zonder Regionaal maatwerk =optelsom voor cliënten (recht op zorg vervalt; eigen bijdragen, eigen risico, zelf betalen huur/wonen, zelf regelen c.q. beroep doen op familie/vrijwilligers/gemeentefonds) =optelsom voor zorgaanbieders ouderenzorg (herontwerp portfolio, medewerkersbestand, vastgoed en verantwoording/administratie binnen 3-4 jaar) Marjeure bezuiniging Care

4 4 Visie l Maatregelen kabinet grotendeels kostengedreven l Visie op hoe we oud willen worden ontbreekt – om welke waarden gaat het? – hoe organiseren we dat?

5 5 Sociale Innovatie 5 l Scenario-analyse l Gedrag (mindset) l Wet- en regelgeving (financiering) l Instituten (integratie) l Technologie en IT

6 6 Hoe verder: het Dorp 2.0 l Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag Of eigenlijk: het gaat om functioneren en participeren van cliënten of men nu gezond of ziek is l Samenhang en samenwerking in de wijk l De wijkzuster als spil l Minder regels en schotten l Minder instituties l Zelfregie (zorgen dat in plaats van zorgen voor) l Zeggenschap bij de klant (Kringen) l Betere kwaliteit tegen lagere kosten

7 7 Waar staan we? l Dorp 1.0 l Zelfsturende wijkteams, samenwerking huisartsen,welzijnsorganisaties, gemeenten l Projecten en experimenten (Regelarm, burgerkracht en zeggenschap (de kringen)

8 8 Dialooggestuurde zorg

9 Verblijf Thuis Beschermende woonomgeving Therapeutisch leeflkimaat Permanent toezicht Online gemaksdiensten Robotica, Communities,, beeld& contact, medicatieaanreiking Telemonitoring, remote monitoring: sensoren/alarmering Hbh (wmo/particu lier Pv(wmo) Vp (zvw)Bh (zvw) 1ste, 2e lijnszorgzvw Begeleiding( wmo)

10 10 eHealth en het dorp l Integraliteit eerstelijnszorg en delen van de tweede lijn (GGZ en Jeugdzorg) l Nieuwe woonvormen voor ouderen (kansen voor technologie en economische ontwikkeling) l Efficiency - medewerkers (devices on spot, Ipad, EZD, indicatie, enz.) - cliënten (gemaksdiensten, domotica, community, telezorg) l Intimicy (zelfstandigheid en zelfregie)

11 11 Hoe komen we verder? l eHealthconsortium of hoe komen we verder? - vier grote thuiszorgorganisaties: Cordaan, Careyn, Omring en Sensire l Doelstellingen: kennisdeling en krachtenbundeling voor ontwikkeling, inkoop en lobby

12 12 Projecten l Gezamenlijke vise en lobby met bijzondere aandacht voor social media en communicatieplatforms l Betrouwbare extramurale infrastructuur (laagdrempelig, gemaksdiensten, communityserver) l Remote monitoring (beperken waak- en nachtzorg door zorggerelateerde applicaties (COPD, diabetes, medicatie, enz.) l Geïntegreerd platform ten behoeve van productontwikkeling en opschaling eHealth in de ouderenzorg (domotica, alarmering, enz.)

13 13 De daad bij het woord De rol van de leden van Ondernemend Utrecht: l Onderwijs (goede opleidingen, aansluitend op behoeften zorgaanbieders, medewerkers met juiste mindset) l Arbeidsmarktcommunicatie (Malaïka) l IT (hard- en software en hulpmiddelen voor medewerkers en cliënten, personenalarmering, E-zorg, medicatie, enz.) l Onderzoek (E-health, signalering, preventie, zelfredzaamheid, opleiding en coaching, enz.) l Bedrijfsleven (producten en diensten:medicijndispenser, domotica, robotica,) l Woningcorporaties (nieuwe woonvormen) l Overheid (normering, organisatie, financiering) l Burger (verantwoordelijkheid, betrokkenheid en solidariteit)

14 14 Concrete Projecten! Wie gaat er mee naar de minister?


Download ppt "1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google