De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond schooltijden aanpassing 13 mei 2013 Agenda 1.Welkom; ouders, Jelte de Graaf, Monique van de Oever 2.Doel van de avond 3.Presentatie nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond schooltijden aanpassing 13 mei 2013 Agenda 1.Welkom; ouders, Jelte de Graaf, Monique van de Oever 2.Doel van de avond 3.Presentatie nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond schooltijden aanpassing 13 mei 2013 Agenda 1.Welkom; ouders, Jelte de Graaf, Monique van de Oever 2.Doel van de avond 3.Presentatie nieuwe schooltijden vanaf 2013-2014 4.Vragen 5.Afsluiting

2 De huidige situatie:  De Koempoelan heeft een schoolweek van 25 uur. Afgelopen jaar teruggebracht van 25 ½ naar 25 uur.  4 dagen van 5,5 uur en 1 dag van 3 uur, de woensdag  Een grote bezetting op de tussen de middag opvang (TSO)  “Korte” lunchtijd voor thuis  Onrustige middagstart  Kinderen, die gebruik maken van TSO en/of BSO, hebben te maken met veel wisselingen in begeleiding en pedagogisch klimaat.  Begeleiding bestaat deels uit professionals en deels uit vrijwilligers.

3 De nieuwe situatie vanaf 2013-2014;  In de week 25 lesgebonden uren (5x5)  Elke dag hetzelfde ritme  Schooltijden worden dan 8.30-14.00  De leerlingen maken 5 lesuren met een half uur pauze waarin ze op school met hun leerkracht lunchen en spelen. Tijdens de ochtend blijft de kleine pauze van 15 minuten gehandhaafd.  Na schooltijd bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de BSO en een breed naschools aanbod.

4 Kansen; Voor de leerlingen;  Rust,regelmaat en structuur  Dagritme; spanning en ontspanning is beter in balans  Leerlingen zijn sneller in de concentratie. Effectieve onderwijsleertijd groter  Eén keer afscheid nemen  Bij de BSO een meer omvattend programma  Sport- en andere activiteiten zijn op 5 dagen mogelijk door de langere middag.

5 Voor de ouders;  Geen TSO kosten  Geen verplichting i.v.m. de TSO  Rust, geen haast  Eén keer afscheid nemen  Meer veiligheid door het wegvallen van de verkeersbeweging tussen de middag  Een goed naschools aanbod geeft kans op brede ontwikkeling  Sportactiviteiten mogelijk tijdens BSO (zwemles)  Sport- en andere activiteiten zijn op 5 dagen mogelijk.  Na schooltijd meer “gezinstijd”  Ouders kunnen gebruik maken van 5 werkdagen.

6 Voor de leerkrachten;  Werkplekken blijven in tact  Aaneengesloten programma, rustige middagstart  Ontwikkelen van een andere dan een onderwijsband met de groep (tijdens de lunch)  Meer ruimte in het rooster

7 Voor de schoolorganisatie;  Het vergroten van de effectieve onderwijstijd  Mogelijkheid tot verbeteren van het sociale klimaat in de groepen  Meer tijd voor nascholing en overleg

8 KwaliTijd meer rust, regelmaat en ruimte voor kinderen en ouders

9


Download ppt "Informatie avond schooltijden aanpassing 13 mei 2013 Agenda 1.Welkom; ouders, Jelte de Graaf, Monique van de Oever 2.Doel van de avond 3.Presentatie nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google