De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelen van een opvangaanbod binnen de brede school Swolgen “ Naar een gezamenlijk aanbod van onderwijs,opvang, peuterspeelzaalwerk en activiteiten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelen van een opvangaanbod binnen de brede school Swolgen “ Naar een gezamenlijk aanbod van onderwijs,opvang, peuterspeelzaalwerk en activiteiten”"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelen van een opvangaanbod binnen de brede school Swolgen “ Naar een gezamenlijk aanbod van onderwijs,opvang, peuterspeelzaalwerk en activiteiten”

2 Voorstellen: Pieter Timmermans Basisschool de Klimboom, Karin Custers coördinator Stichting Peuterspeelzalen Meerlo-Wanssum, Kim Keijsers Dynamiek Scholengroep Doel: Informatieve avond over de plannen om op of rondom school voorschoolse- tussenschoolse- en naschoolse opvang en kinderopvang te bieden. Via presentatie ouders informeren over de opzet en de huidige mogelijkheden per leeftijd. Afsluitend: Het zou mooi zijn als we na deze bijeenkomst weten waar voorkeuren liggen en welke vorm het meest aanslaat; daarna concreet aan de slag!

3 Eerst klein stukje terug: Swolgen kent een Brede School; Dit is een netwerk van samenhangende voorzieningen voor onderwijs, welzijn, zorg, opvang sport en/of cultuur. Criteria van een Brede School zijn: Verbreding van functies en doelstellingen Verbreding van de organisatie Verbreding van het aanbod. Swolgen hanteert een “community model” Leefbaarheid en in dienst staan van gemeenschap.

4 Verbreding met opvang Welke stappen zijn ondernomen? Onderzoek : Is er behoefte/ bestaat de wens bij ouders? Wat kunnen/willen partners binnen de brede school op dit gebied? Wat is haalbaar om aan te bieden? Deze vragen zijn in 2009 verkend in Swolgen aan de hand van: Behoefte peiling onder ouders (jan 2009) Oriëntatie met organisaties (voorjaar 2009) Inventarisatie van mogelijke aanbod (najaar 2009) Ouderavond op 26 november als afsluiting/startsein.

5 Bevindingen uit de behoeftepeiling met ouders: Ouders ervaren druk in “managen” van hun gezin en werk. Ouders ervaren dat bepaalde voorzieningen niet altijd goed op elkaar aansluiten, niet aanwezig zijn of “te ver” weg liggen om er gebruik van te kunnen maken. Ouders en kinderen missen een ruim aanbod aan verrijkende activiteiten (of aanbod is er wel, maar er is geen afstemming) Conclusie: er bestaat (een redelijke ) behoefte aan een beter sluitend aanbod van opvang,onderwijs, peuterspeelzaalwerk en (vernieuwende) activiteiten.

6 Wat vindt men belangrijk in een gezamenlijk aanbod? Bekende gezichten voor kinderen Goede communicatie lijnen door de dag heen. Rustig verloop van de dag en verrijkend activiteiten aanbod. Vrije keuze voor kinderen die dat kunnen/willen Wat is mogelijk/haalbaar: Liever starten met een beperkt goed aanbod als veel half. Organisaties maken zich zorgen over het, op termijn, zelfstandig kunnen behouden van voorzieningen in kleine kernen. Dit kan een oplossing zijn. Het te ontwikkelen aanbod moet passen bij de wensen en behoeften van ouders. Zij moeten er gebruik van willen maken. Oriëntatie met organisaties en verkenning van hun mogelijkheden

7 Welke mogelijkheden kunnen nu aangeboden worden? Een sluitend aanbod wat zich concentreert op halve dagen (ochtenden) Een sluitend aanbod wat zich concentreert op 2 a 3 volle dagen Voor beide vormen lijkt nu nog geen capaciteit/voldoende vraag. Dit kan in de toekomst evt. wel Ook de leeftijd 0-2 jaar is nu nog niet meegenomen vanwege specifieke behoeften. Evt. mogelijk door middel van gastouders

8 Uitgangspunten ochtendmodel Mogelijkheid van opvang (en ontbijt) vanaf 7.30 tot start schooltijd /peuterspeelzaal op 5 dagen per week In de brede school Aanbod peuterspeelzaalwerk alleen op de ochtend dagdeel peuterspeelzaalwerk vervroegen naar 7.30 uur Verlengen van het dagdeel ook mogelijk zodat dit gelijk loopt met de TSO “Ook een boterhammetje voor peuters aan het einde van hun speelochtend”

9 Gebaseerd op huidig onderwijs rooster van 40 weken per jaar incl. TSO 7.30 uur: Aanbod van (gecombineerde) Voorschoolse opvang 2-12 8.45 uur: Start onderwijsdag 4-12 Start spelen en ontwikkelen 2-4.(huidige peuterspeelzaal) 12.00 uur: Aanbod van Tussenschoolse opvang van 4-12 jaar Aanbod verlengde ochtend voor 2-4 jaar 13.15 uur:2-4 jarigen worden opgehaald. 4-12 jarigen starten de onderwijsmiddag 15.30 uureinde afgestemd aanbod Voorbeeld

10 Uitgangspunten hele dag model Opvang (en ontbijt) vanaf 7.30 tot start schooltijd /peuterspeelzaal In de brede school Mogelijk op 2-3 dagen in de schoolweken Aanbod peuterspeelzaalwerk verschuift dan naar 2-3 dezelfde dagen op de ochtend en de middag. Door verlenging van de dagdelen ontstaat er een aansluitende opvang dag voor kinderen van 2-4 jaar tot 18.00 De middag is ook gelegenheid voor rust Mogelijkheid van BSO en activiteiten aanbod voor kinderen van 4-12 jaar.

11 Gebaseerd op huidig onderwijs rooster van 40 weken per jaar incl. TSO 7.30 uur: Aanbod van (gecombineerde) Voorschoolse opvang 2-12 8.45 uur: Start onderwijsdag 4-12 Start spelen en ontwikkelen 2-4. 12.00 uur: Aanbod van Tussenschoolse opvang van 4-12 jaar Aanbod verlengde ochtend voor 2-4 jaar 13.15 uur:start spelen en ontwikkelen 2-4 jaar 4-12 jarigen starten de onderwijsmiddag 15.30 uurophalen van speelkinderen Opvang en naschoolse activiteiten 18.00 uureinde afgestemd aanbod Voorbeeld

12 Betaalbaarheid Nieuwe mogelijkheid: Tariefstructuur volgens Wet Kinderopvang Inschrijving als geregistreerde kinderopvangorganisatie Ruim 6 euro per uur - Allebei de ouders moeten werken of een opleiding volgen -Of niet werken, maar kansen op werk vergroten door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente -Geldt niet voor TSO en is optioneel bij het peuterspeelzaalwerk en voor gastouders geldt een tarief van max. 5 euro

13 Spreekt het aanbod ouders aan? Reacties en vragen; centraal of in twee groepen. T.a.v. het aanbod en evt. wijzigingen voor de kinderen tot 4 jaar: Karin Custers coördinator peuterspeelzaalwerk T.a.v. het aanbod en evt. wijzigingen voor de kinderen vanaf 4 jaar: Pieter Timmermans De Klimboom

14 Hoe verder? Reacties ouderavond afwachten Besluit nemen en starten met de voorbereidingen van voorkeursmodel In de loop van 2010 starten In de tussentijd nadenken over het aanbod van 0-2 jarigen en de vakantie opvang. (Mogelijkheid van gastouderopvang verder onderzoeken.)


Download ppt "Ontwikkelen van een opvangaanbod binnen de brede school Swolgen “ Naar een gezamenlijk aanbod van onderwijs,opvang, peuterspeelzaalwerk en activiteiten”"

Verwante presentaties


Ads door Google