De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continurooster 5 gelijke dagen model Maart 2011 m.z.r. / schoolleiding c.b.s. de Vuurvlinder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continurooster 5 gelijke dagen model Maart 2011 m.z.r. / schoolleiding c.b.s. de Vuurvlinder."— Transcript van de presentatie:

1 Continurooster 5 gelijke dagen model Maart 2011 m.z.r. / schoolleiding c.b.s. de Vuurvlinder

2 Nieuwe schooltijden Schooltijden zijn niet afgestemd op werkende ouders Het is tijd voor andere tijden! Inspelen op de behoefte uit de samenleving

3 Doel van deze avond Informatie over continurooster ( =5 gelijke dagen model)  Presentatie  Dvd  Tijd voor discussie

4 inleiding De nieuwe Wet flexibilisering schooltijden: 7.520 lesuren gemiddeld in basisschool (bovenbouw geen verplichting meer van 1000 uren!) Wil je als school iets veranderen aan de schooltijden dan moet je de mening van ouders peilen Afstemming met o.b.s. de Wyken / Speelterp wenselijk.

5 Continurooster / 5 gelijke dagen model Wat is een continurooster? Een continurooster betekent dat kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan. De lunchtijd wordt binnen schooltijd georganiseerd. De pauze behoort tot de schooltijd en de school draagt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen. De middagpauze wordt ingekort en de kinderen komen ’s middags eerder uit school. De leerkrachten begeleiden de middagpauze.

6 Voorbeeld groepen 1 en 2 (22 uur per week) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 12.00 OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 20x vrijdag- ochtend 12.00-12.45 Lunch/ spelen Vrije tijd/ opvang 12.45-14.15OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 14.15-18.00

7 Voorbeeld groepen 3 en 4 (23,5 uur per week) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 12.00 OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 12.00-12.45 Lunch/ spelen Vrije tijd/ opvang 12.45-14.15OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 14.15-18.00

8 Voorbeeld groepen 5 t/m 8 (25 uur per week) MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30- 12.00 OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 12.00-12.45 Lunch/ spelen 12.45-14.15OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs 14.15-18.00 Vrije tijd/ opvang

9 Indeling continurooster 8. 30 – 10.00 uur Lestijd 90 minuten Blok 1 Basisvaardigheden 10. 00 – 10.15 uur Speelkwartier 15 minuten 10.15 – 12.00 uur Lestijd 105 minuten Blok 2 Basisvaardigheden 12.00 – 12.45 uur Lunch/ spelen 45 minuten 12.45 – 14.15 uur Lestijd 90 minuten Blok 3 wereldorientatie tekenen handvaardigheid gym

10 Het is rustiger voor de kinderen, geen race tegen de klok. Het ritme van kinderen wordt minder onderbroken. Er is een minder lange pauze in de relatie tussen leerkracht en leerling, de relatie tussen leerkracht en leerling kan zich verdiepen. Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel van kinderen. Het is onderdeel van de onderwijstijd. De BSO kan een meer gevarieerd en uitgebreider aanbod doen. Psychologen zijn van mening dat het beter aansluit bij het fysiologisch dagritme van de kinderen. Kinderen hoeven in plaats van vier keer maar twee keer door het drukke verkeer, het is dus veiliger. Het biedt de ouders het voordeel dat ze maar één keer per dag hun kind hoeven te halen en te brengen. Ouders kunnen eenvoudiger hun werktijden afstemmen aan de schooltijden. Voordelen Voordelen

11 Nadelen Consequenties voor de organisatie van de school De kinderen worden verplicht tot overblijven. Dit is voor sommige huishoudens ingrijpend voor het programma van de maaltijden thuis. Veel ouders die geen baan hebben voelen hun taak als ouder uitgehold. Zij missen het contact met de kinderen tussen de middag. Het continurooster kan bij de invoering ervan in de 1e weken vermoeiend zijn. De praktijk leert wel dat ze er gauw aan gewend zijn. Ouders hebben hun werktijden aangepast op huidige schooltijden.

12 Voorwaarden om te komen tot andere schooltijden Afstemming en overeenstemming van schoolteam Afstemming Bestuur en MZR Intentie om ouders MZR mee te nemen in het proces (communicatie) naar ouders

13 Wat zegt de wet! De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden.

14 Vragen??

15 Afsluiting / Vervolg Vanavond algemene informatie. Vooraf met mzr vaststellen bij welk percentage model wordt ingevoerd (65 % van de ouders is voorstander bij respons van minimaal 60 % van alle ouders) 2 e ouderavond in april/mei Nu dvd en mogelijkheid tot discussie


Download ppt "Continurooster 5 gelijke dagen model Maart 2011 m.z.r. / schoolleiding c.b.s. de Vuurvlinder."

Verwante presentaties


Ads door Google