De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie R&A Verbonden partijen Besturing & Controlling 25 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie R&A Verbonden partijen Besturing & Controlling 25 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 commissie R&A Verbonden partijen Besturing & Controlling 25 november 2014

2 1.Follow up advies cie R&A bij Jaarstukken 2013 2.Gemeentelijke samenwerking t.a.v. GR’en Onderwerpen

3 2012-3 Verbeter informatievoorziening in jaarverslagen van verbonden partijen Voorstel:  Apart overzicht met kengetallen over financiële positie voor selectie van deelnemingen/verbonden partijen alle gemeenschappelijke regelingen Vom BV, InnovationQuarter BV, Parking Delft BV, Werkse BV en OBS BV (NB: apart traject)  Keuze kengetallen Follow up advies R&A 2013

4 Netto schuld Netto schuld / exploitatie Debt Ratio ( schulden/balanstotaal) Aanvullend: garantstellingen/leningen vanuit gemeente Delft risicoprofiel, beheersmaatregelen en weerstand overige wensen raad? Bij alle kengetallen duiding toevoegen wat zegt indicator score t.o.v norm Keuze kengetallen

5 2011-1a Optimaliseer financiële sturing op verbonden partijen Voorstel:  Inzending begroting en jaarstukken cf. WGR (termijnen, kader) aparte brief ter bevestiging  Agendering jaarstukken o.b.v. scores kengetallen/ financiële relatie (zie voorstel griffie)  Versterken samenwerking (ambtelijk en bestuurlijk) Kaderbrief voor GR’en Onderzoek H9 Follow up advies R&A 2013

6 Jaarstukken Artikel 34b Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten Begroting Artikel 35 Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Aangepaste wetgeving Wgr

7 Gemeentesecretarissen H9 onderzoeken mogelijkheden efficiëntere samenwerking rond GR’en (VRH, ODH) uitwisselen van concept adviezen en zienswijzen, taakverdeling positie in voorbereiding van DB/AB stukken, samen met de GR Ambtelijke samenwerking kan de opmaat zijn voor bestuurlijke (gezamenlijke colleges, gezamenlijke raden): zoek elkaar op! Ervaring in Zuid-Holland Zuid leert dat commitment van de GR noodzakelijk is er een opbouwproces van 1 – 1,5 jaar mee gemoeid is kwaliteit van adviezen leidt tot acceptatie en vertrouwen en uiteindelijk efficiency Gemeentelijke samenwerking richting GR’en


Download ppt "Commissie R&A Verbonden partijen Besturing & Controlling 25 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google