De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht

2 Resultaat U bent geïnformeerd over de stand van zaken en vervolgstappen, waardoor u zich verder kunt voorbereiden op de besluitvorming.

3 Programma 21.30Toelichting decentralisaties sociaal maatschappelijk domein 22.15Mevrouw Baas van De Wielborgh spreekt in 22.20Stand van zaken AWBZ

4 De aftrap wat en waarom decentralisaties? grote maatschappelijke opgave €300 miljoen in de Drechtsteden start op 1 januari 2015 Financiële houdbaarheid systeem Versterken eigen kracht/netwerk WAT?WAAROM?

5 Decentralisaties op een rijtje Decentralisaties en korting AWBZ Decentralisatie en korting op jeugdzorg Participatiewet

6 Even terugkijken… bestuursopdrachten P-wet (WWNV), AWBZ en Jeugdzorg diverse (Drecht)raadbijeenkomsten over p-wet, jeugdzorg en AWBZ brief Sociaal Maatschappelijk bestuursakkoord

7 - Bestuursopdrachten - Samenhang - Minister Plasterk De Drechtsteden bereiden zich gezamenlijk voor op de decentralisaties en bezuinigingen. Sociaal maatschappelijk bestuursakkoord

8 Beweging decentralisaties wijken Drechtsteden ZHZ of hoger decentralisatie naar lokaal op aantal opgaven regionaal of bovenregionaal samenwerken

9 Samenwerken in de regio JeugdzorgDrechtsteden & Zuid-Holland Zuid AWBZDrechtsteden ParticipatieDrechtsteden

10 Besluitvorming na zomerbeleidsbrief jeugdzorg oktoberbeleidsbrief AWBZ najaar 2013serviceorganisatie najaar 2013duidelijkheid vervolg participatiewet januari 2014beleid AWBZ & Jeugdzorg

11 Fors versoberen! Veel minder geld beschikbaar om mensen te laten meedoen in de samenleving.

12 Sturingsprincipes innovatie efficiëntie pakketmaatregelen (versobering) budgetsturing

13 2 e lijns individuele specialistische zorg 2 e lijns individuele specialistische zorg 2 e lijns individuele specialistische voorziening Basisinfrastructuur versterken Directe leefomgevi ng Lokale infra structuur / aangevuld regionale structuur ”Samen redzame samenleving” Focus versterken 0 e lijn: eigen kracht Kern decentralisaties

14 Innovaties Dordrecht Activiteiten pakketmaatregel AWBZ, Pilots Innovatieagenda AWBZ, Pilots jeugdzorg, Versterken welzijnsorganisatie, Convenant VGZ, Vernieuwingen maatschappelijke zorg, vele andere projecten.

15 Mevrouw Baas

16 VERDIEPING: AWBZ

17 Waar gaat het over? extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging, budget van de MEE, budget van het mantelzorgcompliment, de inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, opvang (GGZ C), extramuralisering van de zorg, bezuinigingen op de dagopvang, het vervoer en hulp in de huishouding.

18 Visie transitie & transformatie Transformatie Versterken eigen kracht Betrekken sociale netwerk Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie Onderscheid algemene- en maatwerkvoorzieningen Transitie Overgangsregeling

19 Dilemma’s 1. Hoe geven we invulling aan de relatie met de cliënten? 2. Hoe geven we invulling aan de relatie met de aanbieders? 3. Bepaalt de gemeente of professional de toegang tot zorg 4. Sturing op product of op resultaten? 5. Zijn we financieel solidair met zes gemeenten of rekenen we afzonderlijk af? 6. Kiezen we voor een integrale aanpak in het sociaal domein of kiezen we voor aparte werkwijze AWBZ/Wmo? 7. Waar realiseren we de versobering? 8. Op welk schaalniveau organiseren we de voorzieningen: lokaal en/of regionaal?

20 Samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid Stuurgroep AWBZ Regionale klankbordgroep Cliëntperspectief geborgd in ambtelijke programmateam

21 Planning PeriodeActie april - september 2013voorbereiding beleidskader september - november 2013bespreking beleidsconcepten en beleidsbrieven november - december 2013besluitvorming Tweede Kamer december 2013afronding beleidskader januari 2014besluitvorming Colleges februari 2014besluitvorming Raden

22 OPBRENGST AVOND


Download ppt "Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google